Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvilke bivirkninger kan forventes ved behandling af neglesvamp?

Spørgsmål:

Kære Merete,

Jeg vil gerne vide noget om bivirkninger ved behandlingen af neglesvamp. Her tænker jeg specielt på behandling af ca. 3 mdr. varighed, da jeg på et tidspunkt hørte i et program, at der var et middel til neglesvamp, der gav leverskader, og det er jeg selvfølgelig ikke interesseret i?

Det skal siges, at jeg har fået konstateret neglesvamp ved en hudlæge for 2 år siden.

Med venlig hilsen

en spørger

Svar:

Kære spørger.

Du vil gerne have information om hvilke bivirkninger, der kan være forbundet med de tilgængelige tabletbehandlinger for neglesvamp. Særligt spørger du til bivirkninger ved behandling med terbinafin (indholdsstoffet i lamisil).

For at kurere svamp i tånegle er det sædvanligvis nødvendigt med en længerevarende tabletbehandling, hvor flere forskellige præparater kan anvendes, bl.a. itraconazol, terbinafin og fluconazol. Efter de medicinske tabletbehandlinger opnår de fleste patienter en bedring af deres neglesvamp, men ikke alle bliver helbredte. Ca. 20-30% af de behandlede patienter bliver desværre ikke raske efter endt behandling selv med de mest effektive lægemidler.

Nyere undersøgelser tyder dog på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin). Men man må desværre fortsat forvente, at heller ikke alle patienter bliver raske efter denne kombinationsbehandling. Dette er vigtige oplysninger, når man skal opveje fordele versus ulemper ved en eventuel behandling.

Mulige bivirkninger forbundet med behandlingerne?

I henhold til Lægemiddelkataloget er der følgende mulige bivirkninger til de ovennævnte tabletbehandlinger:

TERBINAFIN:

Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%.

ITRACONAZOL:

Bivirkninger ses hos op til 10%, overvejende i form af gener fra mave-tarm kanalen. Mindre hyppigt ses hudkløe, udslæt, hovedpine, svimmelhed og træthed. Leverpåvirkning ses hos ca. 4%, og enkelte tilfælde af leverbetændelse er beskrevet under langtidsbehandling.

FLUCONAZOL:

Lette bivirkninger fra mave-tarm kanalen forekommer hos ca. 10%. Sjældnere forekommer hovedpine, leverpåvirkning og hududslæt.

Hvis du under behandlingen bemærker ovennævnte bivirkninger, er det vigtigt, du kontakter din læge med henblik på at afklare, om disse eventuelt kan skyldes den medicinske behandling.

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at det endelige behandlingsvalg foretages ved en samlet vurdering ud fra bl.a. præparaternes behandlingseffekt overfor den pågældende svampeinfektion, præparaternes bivirkningsprofil og mulige indflydelse på andre sygdomme og lægemidler. Det er derfor vigtigt, at du informerer din læge, hvis du lider af andre sygdomme eller indtager andre lægemidler, så der også kan blive taget højde for dette, når din eventuelle behandling planlægges.

I øvrigt kan jeg henvise dig til Netdoktors leksikon med information om medicin. Du kan her finde uddybende oplysninger om både terbinafin, itraconazol og fluconazol.

Med venlig hilsen

Merete Hædersdal,

speciallæge.

Sidst opdateret: 30.04.2004
Annonce