Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvilke alternative behandlingsmetoder findes der til neglesvamp?

Spørgsmål:

Kære Merete,

Jeg har fortsat svamp i den storetånegl som jeg behandler = der er fortsat gulig negl og af og til er neglen øm.

-Kan man blive imum overfor Lamicil ?

-Er den langvarige behandling med Lamicil skadelig for resten af kroppen ?

-Er der anden behandling der er bedre ?

-Jeg har hørt at man evt. Skal kombinere Lamicil med " svampeneglelak ", er det bedre ?

Jeg vil så gerne have svampen helt væk, da det er grimt, og jeg har snart brugt meget " krudt " på dette, så det skal helst lykkes.

Det er også en dyr behandling, men jeg er heldigvis medlem af Sygesikringen Danmark og får hele beløbet refunderet.

Mange hilsner A.M

Svar:

Kære A.M,

Du beskriver, at du stadig har negleforandringer efter at have fået to længerevarende tabletbehandlinger med terbinafin (indholdsstoffet i lamisil) for neglesvamp.

Du spørger om alternative behandlingsmuligheder.

For at kurere neglesvamp er det sædvanligvis nødvendigt med en længerevarende tabletbehandling, hvor flere forskellige præparater kan anvendes, bl.a. terbinafin (indholdsstoffet i lamisil, som du er i behandling med), itraconazol og fluconazol. Efter sådanne tabletbehandlinger opnår de fleste patienter en bedring af deres neglesvamp, men desværre bliver ikke alle helbredte. Nyere undersøgelser tyder på, at man kan opnå en større helbredelse ved samtidigt at kombinere tabletbehandling med en medicinsk neglelak, der indeholder et svampedræbende middel (amorolfin, ciclopiroxolamin). Så det er rigtigt, hvad du har hørt, at man i dag ofte anvender en tabletbehandling samtidig med en medicinsk neglelak.

Ud fra det du skriver, har du fået terbinafin i mere end dobbelt så lang tid som man normalt anbefaler til behandling af neglesvamp i tånegle (12 uger). Hvis du slet ikke har haft nogen effekt af behandlingen, vurderer jeg det ikke sandsynligt, at behandlingen kan kurere din neglesvamp – og formentlig heller ikke selvom om du samtidigt anvender den medicinske neglelak.

Du spørger om potentielle bivirkinger til behandling med terbinafin, og ifølge Lægemiddelkataloget er der følgende bivirkninger:

”Efter indtagelse af tabletter forekommer bivirkninger hos ca. 10%. Hyppigst ses forbigående gener fra mave-tarm kanalen i form af appetitløshed, mavesmerter, eller diarré. Kvalme ses hos ca. 5%. Hos 2-5% ses hududslæt. Sjældnere kan forekomme led- og muskelmerter, allergiske reaktioner og påvirkning af lever og knoglemarv. Forbigående smagsforstyrrelser ses hos mindre end 1%”.

Jeg vurderer, at din fremtidige behandling er en specialistopgave og vil foreslå, at du via din læge bliver henvist til en hudlæge. Hudlægen vil givetvis i første omgang afklare, om du stadig har neglesvamp, og hvilken form for svampeinfektion, det drejer sig om. Hvis svampeundersøgelsen viser, at du stadig har neglesvamp, vil en evt. fremtidig behandling afhænge af flere ting; bl.a. præparaternes behandlingseffekt overfor den pågældende svampeinfektion, præparaternes bivirkningsprofil og mulige indflydelse på andre sygdomme og lægemidler.

En behandlingsmulighed for dig kunne eventuelt være en kombination af svampedræbende medikamenter med både tabletter (fx itraconazol) og en medicinsk neglelak. Derudover kan det anbefales, at det synligt syge neglevæv fjernes, hvilket du evt. kan få hjælp til ved en fodterapeut.

Held og lykke.

Med venlig hilsen

Merete Hædersdal,

speciallæge.

Sidst opdateret: 29.04.2004
Annonce