Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Skal Lamisil kuren fortsætte efter de 14 uger?

Spørgsmål:

Kære Merete,

Jeg bliver behandlet med Lamisal tabletter.

Hvis neglesvampen ikke er væk efter de 14 uger, skal kuren så forlænges?

Kan jeg blive gen-smittet gennem mine sko?

Kan jeg evt. desinficere mine sko med noget?

Med venlig hilsen

J.

Svar:

Kære spørger.

Du vil gerne vide:

1) om fortsatte negleforandringer efter en afsluttet tabletbehandling for neglesvamp er et udtryk for, at behandlingen ikke har været tilstrækkelig effektiv?

2) om man kan blive gen-smittet med neglesvamp via sine sko?

Er neglesvampen væk efter en afsluttet tablet-behandling?

Negleforandringer som led i en svampeinfektion forsvinder ved, at det syge område erstattes af ny, sund negl, når svampeinfektionen behandles, og den nye negl vokser frem.

Fingernegle fornyes sædvanligvis i løbet af ca. 4 måneder, mens storetånegle fornyes i løbet af 8-12 mdr. Jeg tror, du har været behandlet med terbinafin (indholdsstoffet i lamisil), som anbefales anvendt i 12 uger til behandling af tåneglesvamp. Med mindre svampeinfektionen sidder ganske yderligt, kan man derfor IKKE forvente, at en negl er fuldstændig normaliseret efter afsluttet behandling, selvom svampeinfektionen er velbehandlet. Efter ca. 2 måneders behandling kan man dog forvente at se en tydelig bedring af neglen med normalisering af negleområdet længst oppe mod neglebåndet. Hvis dette ikke er tilfældet, er den givne behandling muligvis ikke effektiv overfor den pågældende svampeinfektion.

Så selvom der fortsat er negleforandringer i den yderste del af neglen efter afsluttet tabletbehandling for neglesvamp, er det altså ikke ensbetydende med, at behandlingen ikke har været effektiv.

Desværre bliver ca. 20-30% af patienter, der behandles for neglesvamp, ikke raske efter endt behandling - selv ikke efter behandling med de mest effektive lægemidler. Hvis der skulle opstår tvivl, om du har fået tilbagefald af din neglesvamp, vil jeg foreslå dig, at du via din egen læge eller en hudlæge får udført en svampeundersøgelse, som vil afklare dette.

Kan man blive gen-smittet med neglesvamp via sine sko?

Neglesvamp anses ikke for at være særlig smitsom. Svamp i tånegle er derimod stort set altid forudgået af fodsvamp, som er smitsom, og smitter fra person til person via inficerede hudskæl. Fodsvamp kan brede sig til neglene og senere udvikles til neglesvamp. Derimod går smitten ikke den anden vej – fra neglesvamp til fodsvamp. Når man taler om smitterisiko i forbindelse med neglesvamp, er det derfor væsentligt at skelne, om der også er fodsvamp. Jeg vil i min besvarelse derfor skelne mellem den situation, hvor man udelukkende har neglesvamp, og den situation, hvor man både har fodsvamp og neglesvamp.

Hvis man har neglesvamp:

Ved neglesvamp er infektionen oftest lokaliseret under neglen og anses derfor ikke for at være smitsom. Jeg mener ikke, der er holdepunkter for at anbefale, at man udskifter sine sko eller anvender svampedræbende midler til skoene i forbindelse med behandling for neglesvamp, idet risikoen for at gen-smitte sig selv må anses for at være minimal.

Hvis man både har neglesvamp og fodsvamp:

Fodsvamp smitter ved, at hudskæl med svampesporer overføres fra en person til en anden. Typisk ved at man går på bare fødder i omgivelser, hvor mange mennesker færdes. Specielt i fugtige omgivelser er der risiko for at blive smittet med svampesporer (svømmehaller, bade- og omklædningsrum). Jeg anbefaler derfor, at man i disse situationer anvender badesandaler.

Det er tidligere påvist, at læder fra fodtøj kan indeholde svampesporer. Dog har man ikke kunnet påvise, at dette fænomen har betydning for en eventuel smittespredning. Man må ikke desto mindre formode, at der er en vis smitterisiko, hvis man anvender fodtøj fælles med en person, der har fodsvamp, især hvis fodtøjet har været anvendt med bare fødder. På tilsvarende måde kan det ikke udelukkes, at der er en risiko for gen-smitte via ens eget fodtøj, hvis man fortsætter med at anvende de samme sko efter at være behandlet for fodsvamp.

Jeg vurderer dog denne risiko for minimal, hvis du tager følgende forholdsregler:

1) Undgå tætsiddende, lukket fodtøj, som medfører et varmt og fugtigt miljø, der disponerer til udvikling af fodsvamp,

2) foretag hyppige skoskift i løbet af dagen,

3) sørg for frisk luft til fødderne i løbet af dagen,

4) anvend bomuldsstrømper (som kan vaskes ved 60 grader), således at huden ikke har direkte kontakt med dit fodtøj,

5) sørg for at tørre huden på fødder og mellem tæerne omhyggeligt efter badning, og

6) anvend eventuelt en pudder med et svampedræbende middel på indersiden af skoene (econazol, miconazol, som kan købes i håndkøb på apoteket).

Hvis disse forholdsregler overholdes, finder jeg det ikke nødvendigt at du udskifter dit fodtøj i forbindelse med behandling for fod- og neglesvamp.

Med venlig hilsen

Merete Hædersdal,

speciallæge.

Sidst opdateret: 30.04.2004
Annonce