Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Kan min hjemmestrikkede behandling bruges?

Spørgsmål:

Kære Merete,

Min højre storetå er angrebet af svamp og misfarvet (gul/brun) i 2/3 af neglens bredde og 2/3 af neglens længde. Minimale misfarvninger ses i forreste yderste hjørne af enkelte andre fodnegle. Jeg har igennem nogle år jævnligt haft angreb af fodsvamp, der har været behandlet med Lamisil creme. Jeg har forsøgsvis og med forsigtighed injiceret lidt Lamisil creme (vha. kanyle) ind under neglen, hvor den har løsnet sig. Første angreb forsvandt efter relativ kort tid og neglen voksede hel og normal ud.

Nu har jeg fået et nyt angreb og spørgsmålet er, om jeg bør gentage den lidt hjemmestrikkede behandling eller få tabletbehandling? Ifølge min læge er tabletbehandling dyr og resultaterne ofte ikke tilfredsstillende.

Hilsen S.

Svar:

Kære spørger.

Du spørger, om det kan anbefales, at du får en medicinsk tabletbehandling for neglesvamp?

Indikationen for behandling af neglesvamp er relativ, forstået på den måde, at hver enkelt patient skal opveje fordele og ulemper, inden en behandling påbegyndes, og herefter beslutte, om behandlingen ønskes gennemført.

Den væsentligste fordel ved de medicinske behandlinger for neglesvamp er naturligvis, at man kan blive kureret for neglesvamp og herved opnå en normalisering af de ofte abnorme negle. Flere forskellige præparater kan anvendes, bl.a. terbinafin, itraconazol og fluconazol. Efter sådanne tabletbehandlinger opnår de fleste patienter en bedring af deres neglesvamp, men ca. 20 – 30% af de behandlede patienter bliver desværre ikke helbredte.

Nyere undersøgelser tyder på, at man kan opnå en større helbredelse ved at kombinere tabletbehandling med en neglelak, der også indeholder et svampedræbende middel (amorolfin, ciclopirox). Men heller ikke efter denne kombinationsbehandling kan man forvente at alle patienter bliver helbredte, hvilket er en vigtig information at have med i sine overvejelser, når man skal beslutte, om man ønsker behandling eller ej.

Ulemperne ved de medicinske behandlinger for neglesvamp er bl.a. at de er relativt dyre, og at ingen af præparaterne er fri for potentielle bivirkninger. Ifølge Lægemiddelkataloget koster behandling af tåneglesvamp med terbinafin i øjeblikket ca. 2000 kr., mens behandling med itraconazol koster ca. 1300 kr. i de anbefalede doser og behandlingsperioder. Da den offentlige sygesikring giver tilskud til behandlingerne, bliver din egenbetaling hhv. ca. 1100 kr. og 900 kr., dog bliver prisen billigere, hvis du får anden tilskudsberettiget medicin. Fluconazol er væsentlig dyrere, men også her afhænger den endelige pris af, om man får anden tilskudsberettiget medicin. Neglelakkerne koster ca. 300-400 kr., men igen billigere, hvis du får anden tilskudsberettiget medicin. Ovennævnte priser er anført for behandling af svamp i tånegle, som er det hyppigst forekommende.

Behandling af svamp i fingernegle er derimod kortere og derfor billigere, ca. halv pris i forhold til ovenstående. Jeg har i flere af mine tidligere besvarelser beskrevet potentielle bivirkninger til de tilgængelige medicinske behandlinger, og jeg henviser til disse, hvis du måtte ønske yderligere oplysninger.

Det er en forudsætning for at påbegynde medicinsk behandling for neglesvamp, at der foreligger en korrekt diagnose, idet de medicinske behandlinger for neglesvamp naturligvis kun kan forventes at have effekt, hvis der er tale om en svampeinfektion, og idet forskellige svampeinfektioner har varierende følsomhed for de tilgængelige tabletbehandlinger.

Diagnosen neglesvamp stilles ved at tage et svampeskrab, hvor lidt materiale fra neglens forandrede område skrabes af og undersøges i laboratoriet. En sådan undersøgelse foretages hos den praktiserende læge eller hos en hudlæge.

Hvis du har fået stillet diagnosen neglesvamp ud fra en sådan svampeundersøgelse, vil jeg foreslå, at du sammen med din læge gennemdrøfter ovennævnte problemstillinger og på den baggrund tager endelig stilling til, om du måtte ønske behandling.

Summa summarum: Ofte er neglesvamp til udelukkende kosmetisk gene, og det er op til den enkelte patient at opveje fordele versus ulemper ved en evt. behandling. Man skal dog ikke forvente at neglesvamp forsvinder af sig selv, idet det kun undtagelsesvist er tilfældet.

Sidst opdateret: 13.05.2004
Annonce