Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Smitter neglesvamp?

Spørgsmål:

Kære Merete,

Jeg er blevet undersøgt ved lægen - som har forsøgt at tage nogle prøver for at vurdere, hvorvidt der er tale om neglesvamp. Jeg har kikket på billederne og må konstatere at de til forveksling ligner mine tånegle - tykke og gule - i kanten af neglen - det er, lige som om, at der bliver produceret for meget hård hud under neglene.

- Prøven var negativ - men den "Hårde hud" er meget hård og derfor svær at fjerne eller tage prøver af. Jeg har fået anbefalet ikke at gå i behandling for neglesvamp - pga. bivirkningerne ved behandlingen.

Kan neglesvamp smitte resten af familien eller i svømmehaller og lignende?

Kan jeg få foretaget en ny prøve ved en hudspecialist, uden at det behøver at koste det hvide ud af øjnene?

Mvh

En spørger

Svar:

Kære spørger.

Du vil gerne vide, om neglesvamp smitter?

Og du spørger, om du kan få foretaget en gentaget undersøgelse for neglesvamp, da den første prøve var negativ?

Neglesvamp anses ikke for at være særlig smitsom. Svamp i tånegle er derimod stort set altid forudgået af fodsvamp, som er smitsom, og smitter fra person til person via inficerede hudskæl. Fodsvamp kan brede sig til neglene og senere udvikles til neglesvamp. Derimod går smitten ikke den anden vej – fra neglesvamp til fodsvamp. Når man taler om smitterisiko i forbindelse med neglesvamp, er det derfor væsentligt at skelne, om der også er fodsvamp. Jeg vil således i min besvarelse skelne mellem den situation, hvor man udelukkende har neglesvamp, og den situation, hvor man både har fodsvamp og neglesvamp.

Hvis man har neglesvamp:

Neglesvamp viser sig ofte ved fortykkede, misfarvede negle, som kan være løsnet fra neglelejet. Ved neglesvamp er infektionen oftest lokaliseret under neglen og anses derfor ikke for at være smitsom. Man skal dog være opmærksom på, at neglesvamp formentlig kan smitte i forbindelse med fodterapi og nedfiling af neglene, da løsrevet neglemateriale kan være inficeret med smitsomme svampesporer (små dele af svampen, som kan danne en ny svamp). Men derudover anses risikoen for smitteoverførsel at være lille.

Jeg mener derfor ikke, der er holdepunkter for at neglesvamp smitter til andre familiemedlemmer, eller når man er i svømmehallen.

Hvis man både har neglesvamp og fodsvamp:

Fodsvamp viser sig hyppigst som lokaliserede forandringer i mellemrummet mellem 4. og 5. tå med rødme, skældannelse, revner og kløe, mens andre former viser sig i fodsålerne som kløende, eksemlignende forandringer. Fodsvamp smitter ved, at hudskæl med svampesporer overføres fra en person til en anden. Typisk ved at man går på bare fødder i omgivelser, hvor mange mennesker færdes. Specielt i fugtige omgivelser er der risiko for at blive smittet med svampesporer (svømmehaller, bade- og omklædningsrum).

Der er derfor en risiko for at give smitten videre, hvis man har fodsvamp og opholder sig i svømmehaller eller andre våd- og omklædningsrum. Jeg anbefaler derfor, at man anvender badetøfler.

Jeg skulle ikke mene, der er noget til hinder for, at du får lavet endnu en undersøgelse for neglesvamp, da det indimellem ses, at prøver for neglesvamp er falsk negative. Jeg foreslår, at du kontakter din hudlæge med henblik på en fornyet undersøgelse.

Sidst opdateret: 13.05.2004
Annonce