Annonce

Hvad er årsagen til min hovedpine?

Spørgsmål

Kære Netdoktor

Jeg har de sidste par dage, midt på dagen, fået en voldsom hovedpine over højre øje og som går bagover i hovedet. Jeg arbejder i en børnehave med to institutioner og fandt ud af at i den anden "afdeling" var der to der havde en hovedpine magen til min altså i højre side, og det samme brokkede min ven sig også over. I starten slog jeg det bare væk da det bare var en hovedpine, men da jeg fandt ud af der var flere der havde det på præcis samme måde blev jeg nervøs. Hvad kan det være?

Med venlig hilsen en spørger

Svar

Kære Spørger

Hovedpine er en tilstand med mange facetter og definitioner. Det opleves i vid udstrækning forskelligt fra patient til patient. Der findes mange typer af hovedpine, og de mest oplagte i forhold til de symptomer du beskriver, er spændingshovedpine, migræne og Hortons hovedpine.

Spændingshovedpine, eller tensionshovedpine, er en tilstand der udgår fra muskulaturen i nakken og ryggen (alternativt fra øjnene pga ikke korrigeret synsfejl, problemer med bidfunktionen ell.l), og karakteriseres ofte med smerte i et eller begge øjne. Er typisk tilstede i anfald af timers varighed. Man vil føle det som om et spændebånd er strammet om hovedet, og ofte med en fornemmelse af at det bevæger sig fremover, fra nakken til øjnene. Hovedpinen vil ofte være en ensartet murrende smerte der optræder uafhængigt at fysisk aktivitetsniveau i øvrigt. Hovedpinen er sjældent ledsaget af andre symptomer, og der er god effekt af almindelige smertestillende præperater som eks. paracetamol. Det typiske er at smerterne sidder i begge sider af hovedet, og i regelen vil symptomer i blot den ene side få lægen til at tænke på en af de to næste former. Denne form for hovedpine ses ikke så sjældent i tilslutning til stress.

Migræne optræder hyppigere hos kvinder end mænd. Hovedpinen er ofte halvsidig, og ledsages af en række symptomer som er meget individuelle fra patient til patient. Der er tale om symptomer der er tilstede under selve anfaldet, og symptomer som forudgår hovedpinen, de såkaldt aura-symptomer. Sidstnævnte er for patienten en slags advarsel om at et anfald er på vej, og starter typisk 15-30 minutter før hovedpinen. Langt fra alle migrænepatienten har aura-symptomer, faktisk er op imod 90% af migræneanfald uden aura-symptomer. Aura-symptomerne er i klassiske tilfælde karakteriseret ved flimren for øjnene, snurren/prikken eller føleforstyrrelser, oftest startende i ansigtet, spredende sig til arm eller ben. Enkelte kan opleve egentlige (forbigående) lammelser. Selve hovedpinen er oftest halvsidig (men kan være tilstede i begge sider af hovedet), af pulserende/dunkende karakter. Anfaldet varer fra 4-6 timer og op til 2-3 døgn – det typiske er dog at anfaldet varer 12-24 timer. De klassiske ledsagesymptomer er kvalme og opkastninger, lyd- og lysfølsomhed og hovedpinen forværres i regelen af fysisk aktivitet. Behandlingen af migræne kan være både forebyggende og anfaldsbehandling.

Hortons hovedpine, eller klyngehovedpine, er en ensidig hovedpine der forekommer hyppigere hos mænd end kvinder. Årsagen til hovedpinen kendes ikke, men undertiden kan alkohol fremprovokere anfald. Smerterne udgår som regel fra det ene øje, og opbygges over 5-10 minutter. Selve anfaldet varer typisk 1-3 timer. Det typiske for Hortons hovedpine, er de ledsagesymptomer som er omkring øjet. Tåreflåd ledsaget af tilstoppet næse, og flåd fra næsen ses i stort set alle anfald. I mange tilfælde ses også hængende øjenlåg og sammentrækning af pupillen. Typisk vil anfaldene klinge af over relativt kort tid. De fleste med Hortons hovedpine oplever at de periodisk har ophobede anfald. Behandlingen består forebyggende af migræne-præparater og ved anfald kan anvendes ilt-terapi. Hvis man oplever et vedvarende problem med hovedpine, kan det være en fordel at føre en hovedpinedagbog i en periode forud for konsultation hos sin læge. I hovedpinedagbogen anføres typisk smertedebut, varighed, smertekarakter, udefra kommende påvirkninger, effekt af medicin osv., en hovedpinedagbog kan oftest udleveres fra lægen før konsultationen. Endelig skal understreges vigtigheden af at blive undersøgt og udredt for at udelukke andre lidelser som årsag til hovedpinen.

Med venlig hilsen

Morten Svenning Nielsen

Speciallæge i almenmedicin

Sidst opdateret: 08.03.2015
Annonce