OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvornår blev man vaccineret mod Tuberkulose?

Spørgsmål

Kære Netdoktor

Jeg har et lille simpelt spørgsmål. Min bror har fået tuberkulose. Han er født i 1965. Blev man ikke vaccineret mod tuberkulose dengang?

Med venlig hilsen en spørger

Svar

Kære Spørger

I Danmark ophørte man med TB-vaccination i 1980'erne med nogen forskel fra amt til amt. Indtil da blev skolebørn i 1.klasse vaccineret. Der er lavet mange undersøgelser over den beskyttende effekt af vacination mod Tuberkulose, den såkaldte Calmette Vaccination (som også hed BCG-vaccination). Hos børn gav vaccinen en god beskyttelse mod de mest ubehagelige og farlige TB-former, som tuberkuløs hjernehindebetændelse og TB med spredning til hele kroppen (milliær tuberkulose). Den beskyttelde virkning holdt sig i ca 10 år. Desværre giver Calmette vaccinationen ingen overbevisende beskyttelse mod den mest almindelig form for TB hos voksne, nemlig lungetuberkulose. Da smitterisikoen fra 1960'erne og fremad er faldet dramatisk i Danmark, og den årlige risiko allerede i 1980'erne var under 1% per år, holdt man op med at vaccinere, da meget få børn ville forventes at blive smittede. Desuden var der en del bivirkninger ved Calmette vaccinationen. Bl.a. gav vaccinationen, hvis den ikke blev givet meget omhyggeligt i selve huden, ofte store væskende sår og undertiden bylder i armhulen. Kort sagt en yderligere grund til at ophøre med vaccinen nu, hvor TB-sygdommen var blevet mere sjælden.

I dag er den årlige smitterisiko blandt danskere opvokset i Danmark under 0.1%, eller sagt på en anden måde, en dansker født i 1965 ville per 2008 statistisk set have en risiko for at være blevet smitet på under 5%. Fra gamle studier ved man, at kun ca. 5% af dem, som smittes med TB, vil udvikle sygdommen tuberkulose i deres livstid. De, der er smittede, vil til gengæld i deres lymfeknuder eller i lungerne kunne have "sovende" TB-bakterier liggende, som kan bryde frem som Tuberkulose senere, hvis ens immunsystem svækkes, fordi man er blevet gammel, fejler andre sygdomme (f.eks sukkersyge), som påvirker immunsystemet, eller får medicin, som nedsætter kroppens immunforsvar (f.eks prednison).

Man må dog regne med, at de fleste, der udvikler tuberkulose i dag og er født f.eks i 1960'erne, er blevet smittet indenfor de seneste år. Tuberkulose behandles med en kombination af fire slags antibiotika i 2 måneder og derefter i yderligere 4 måneder med to af de samme stoffer. Langt de fleste behandlede bliver helt raske uden nogen form for senfølger, hvis behandlingen gives, inden sygdommen har fået lov til at ødelægge for meget lungevæv, eller har gjort skade, hvor den sidder (f.eks i rygraden).

Bedste hilsner Sören Thybo

Speciallæge i tropesygdomme

Sidst opdateret: 02.09.2008