Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvad er forskellen på de to prostata operationer?

Spørgsmål

Kære Netdoktor

Er for 8 dage siden opereret med mushroom metoden for forstørret godartet prostata. Baggrunden blod i urinen. Blod kom fra yderligt liggende blodkar i relation til at prostata var begyndt at vokse. Ellers ingen prostataproblemer. Er tidligere - for knap 4 år siden - prostataopereret med laser. Havde da typiske problemer med svigtende vandladning. Mit spørgsmål går på, at jeg oplever de 2 operationer fuldstændig forskelligt, m.h.t. eftervirkninger/forløb. Stort set ingen problemer efter laseroperationen. Jeg "tissede som en hest". Havde kateter i få timer. Få gener. Efter operationen med mushroom oplever jeg kateterlægning i flere dage. Da det blev taget stoppede min urin. Nyt kateter lagt i 2 dage. Må nu tage gigtmedicin for at få hævelserne i prostata til at falde. Det nye kateter blev taget i går. Nu har jeg gener som næsten konstant tissetrang. Jeg skal tisse meget hyppigt. Kan næsten ikke. Jeg opfatter dette forløb næsten som for forløbet til den første operation, hvor jeg næsten heller ikke kunne lade vandet. Hvad er forskellen i forløb på de 2 operationstyper? Ved laser smelter vævet! Ved elektrovaporisation fordamper det. Det er jo på ene eller anden måde varme begge dele.

Med venlig hilsen en Spørger

Svar

Kære Spørger

Ja, det kan være svært at forstå, at der er forskel på de to operationsmetoder. Visse privathospitaler reklamerer endda med laseroperation, selv om de kun kan foretage "mushroom" metoden. Ved lasermetoden forstås i dag "Greenlight laser", som anvender et laserlys, der ser grønt ud. Det særlige ved metoden er, at den fordamper vævet samtidig med, at blodkar lukkes helt af. Derfor er blødningsrisikoen meget lille. Mange fjerner blærekateter allerede få timer efter operationen. I vores afdeling fjerner vi det først næste morgen. Patienterne vil langt oftest derefter have spontan vandladning. Helt normal bliver vandladningen dog oftest først efter nogle uger. Hvis der har været anvendt megen laser-energi, er det velkendt, at patienterne kan opleve megen irritation i prostata og skulle af med vandet ofte.

Ved "mushroom" teknikken anvendes elektrisk strøm til at fremkalde så kraftig varme i vævet, at det også fordamper. Selv om man teoretisk skulle forvente, at blødningen ville være minimal, er det efterhånden velkendt, at patienterne kan få blødning i efterforløbet. De to metoder - laser og mushroom - er derfor forskellige på dette punkt. Ligesom efter laser operationen kan patienterne også her have megen irritation afhængig af, hvor megen energi man har tilført prostata under operationen. En del kirurger vil nok finde, at mushroom teknikken er lettest at lære, fordi den minder mest om de ellers velkendte metoder og, fordi kirurgen har langt bedre overblik over operationsfeltet. Selv om der er en principiel forskel på mushroom teknikken og en tidligere anvendt "roller ball" teknik, hvad angår, hvordan den elektriske strøm løber, så er metoderne meget ens. Den sidstnævnte teknik var i sin tid nok mest populær, fordi den var lettere at lære end den "klassiske" skrællemetode. Imidlertid er metoden nu stortset forladt. Så hvad er bedst? Der er endnu ingen sammenligninger mellem laserteknikken og mushroom teknikken, så spørgsmålet kan ikke besvares. I almindelighed er det ikke en bestemt metode, der er den bedste, men kirurgens erfaring med den enkelte metode. Greenlight laser operationen kan dog tilbydes visse patienter, hvor man på grund af patientens evt. ledsagende sygdom og dennes behandling ikke gerne tilbyder "skrællemetoden". Jeg håber, du snart får grund til tilfredshed med din operation.

Venlig hilsen

Poul Frimodt-Møller

Speciallæge i urologi

Sidst opdateret: 30.11.-0001
Annonce