Livsstilsændringer ved Type 2-diabetes

Hvordan behandler man type 2-diabetes?

Type 2-diabetes er en livsstilssygdom, og derfor er vedvarende ændringer i livsstilen nødvendige.

Behandlingen af type 2-diabetes består både af en aktiv ændring af livsstilen og en medicinsk behandling. Begge dele er ofte vigtige for et godt resultat af behandlingen.

Man bør altid sætte ind med en målrettet indsats i forhold til livsstilsændringer, da den rette kost og motion nogle gange kan behandle sygdommen, og man derved kan slippe for medicin og medicinens eventuelle bivirkninger.

Læs mere om medicinsk behandling af type 2-diabetes her

Der findes diabetesskoler, hvor man kan få hjælp til behandling og livsstilsændringer. Diabetesskolerne tager udgangspunkt i, at man skal lære at tage vare på sig selv, som er en stor del af behandlingen af diabetes.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvorfor er livsstilsændringer vigtige?

Hos mange er usund levevis med fed kost, sukkerholdige drikke, fast-food og ingen motion medvirkende til, at de udvikler type 2-diabetes. Cirka 80 procent af de personer, der får konstateret type 2-diabetes, er overvægtige.

Nogle personer med nykonstateret type 2-diabetes kan i starten klare sig blot med kost og motion, og altså uden medicin. Selvom man har haft type 2-diabetes i nogle år, kan nogle personer ved en kraftig indsats med kost, motion og vægttab, opnå at nedsætte deres medicinforbrug og eventuelt igen klare sig uden medicin.

Da de fleste personer med type 2-diabetes også har problemer med forhøjet kolesterol og blodtryk, er kost, motion og vægttab særlig vigtige, da det medvirker til at sænke begge dele. Man kan få vejledning omkring disse ting af specialuddannede sygeplejersker, diætister og eventuelt fysioterapeuter.

Det er vigtigt at forstå, at behandlingen er vedvarende og ikke en kur.

Hvilke livsstilsændringer skal der til?

Den rigtige kost og motion har tilsammen en gavnlig indflydelse på chancen for at tabe i vægt, og en bedring i følsomheden for insulin. Når følsomheden for insulin stiger, falder blodsukkeret, som er vigtig for at undgå de invaliderende følgesygdomme.

En omlægning af livsstilen til en kost der typisk indeholder færre kalorier, mange grøntsager, mindre fedt og færre sukkerholdige drikke og fødemidler, er rigtig vigtig. Hos mange vil et mindre vægttab på bare 3-5 kg have rigtig stor betydning, især i starten når man har fået konstateret type 2-diabetes. Regelmæssig fysisk aktivitet vil have ligeså stor betydning, idet fysisk aktivitet har en umiddelbar virkning med sænkning af blodsukkeret.

Livsstilsbehandlingen består imidlertid ikke kun af ændring i kost og fysisk aktivitet, men også af, at man som person lærer at leve med og tage hånd om sig selv og sin sygdom. For eksempel skal man lære at måle sit blodsukker og vide, hvad man skal gøre, hvis det er for højt eller for lavt. Man skal lære at undgå senfølger til sin diabetes, og hvad man skal gøre, hvis man får tegn til en senfølge, for eksempel hvis man får et sår på foden. I kommuner, sundhedscentre og på diabetesambulatorierne tilbydes kurser i, hvordan man bedst håndterer og lever med sin type 2-diabetes. Man kan bede om en henvisning til ét af disse tilbud fra sin læge.

Hvad er en diabetesskole?

Diabetesbehandlingen bygger i vid udstrækning på begrebet egenomsorg. Dette begreb dækker over ens evne til at tage vare på sig selv i forhold til at;

  • dyrke motion
  • spise sundt
  • overholde sin medicin

Det kan man kun opnå gennem erfaring og undervisning. På diabetesskolerne får man denne undervisning.

Undervisningen består i at lære at måle sit eget blodsukker samt styre sin diabetesbehandling i dagligdagen. En grundig og praktisk undervisning i insulinbehandling. er også væsentlig for dem, der er i denne behandling.

Et vigtigt led i behandlingen er en diabetesdagbog, der bruges til at skrive de målte blodsukkerværdier ned i. Dette kan både foregå i en traditionel bog eller elektronisk i form af et program der er knyttet til blodsukkerapparatet, som kan sende blodsukker-værdierne til diabetes-teamet. Således fungerer diabetesdagbogen som et bindeled mellem behandlerne i diabetesteamet. Diabetesteamet består af diabeteslægen, den praktiserende læge, diabetessygeplejersken, diætisten, fodterapeuten, øjenlægen, øjensygeplejersken, ortopædkirurgen og karkirurgen.

En diabetesskole eller et kursusforløb varer typisk fra nogle dage til en uge, nogle steder er man på skole i et stræk, hvorimod man andre steder er på skole en dag om ugen over for eksempel fire uger.

Den praktiserende læge kan henvise til nærmeste sundhedscenter eller diabetesambulatorium, hvor man kan deltage i forløbet.

Hvad kan man selv gøre?

Type 2-diabetes er som tidligere omtalt en livsstilssygdom. Vedvarende ændringer i livsstilen er derfor nødvendige.

Her kan man selv gøre en meget betydningsfuld indsats ved at lave vedvarende ændringer i kost, fysisk aktivitet og rygeophør.

Ligesom den medicinske behandling ikke er nogen kur, så er livsstilsændringer det heller ikke! Ved de rigtige og vedvarende ændringer, ofte med vægttab, kan den medicinske behandling nogle gange nedsættes eller ligefrem ophøre. Det er dog vigtigt at have fokus på medicinen også. Tag medicinen – og hvis man ønsker at ophøre eller ændre denne – så tal med sin læge først.

Læs mere om DIABETES

Sidst opdateret: 16.03.2016