Annonce

Medicinsk behandling af rejsningsproblemer (impotens)

Hvad er rejsningsproblemer?

Rejsningsproblemer eller impotens benævnes i dag erektil dysfunktion – for nemhedens skyld forkortet til ED. Denne betegnelse anvendes i dag i hele verden, men i denne artikel bruges benævnelsen 'rejsningsproblemer'. I 1982 opdagede to læger uafhængigt af hinanden (Viraq i Paris og Brindley i London), at man kan skabe rejsning ved at sprøjte medicin direkte ind i penis. Det første injektionspræparat alprostadil kom på markedet i Danmark i 1994. I 1998 kom den første tablet til behandling af rejsningsproblemer (sildenafil), og i 2003 kom der så yderligere to tabletpræparater (tadalafil og vardenafil).

Rejsningsproblemer kan næsten altid behandles med medicin, enten i form af:

  • piller

  • en sprøjte direkte i penis

  • en lille medicinstift man kan føre ind i urinrøret

Der skal kun ganske få undersøgelser til hos din egen læge, som derefter hurtigt vil kunne starte behandlingen. Da rejsningsproblemer kan være det første tegn på sygdomme i hjerte eller kredsløb, anbefales det, at man starter med at blive undersøgt for sukkersyge , forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol . Læs mere om rejsningsproblemer i sammenhæng med andre sygdomme

Hvilken behandling mod rejsningsproblemer skal man vælge?

Man bør så vidt muligt starte med tablet-behandling mod rejsningsproblemer, fordi denne behandling fører til en rejsning, der ligner det normale så godt, det er muligt.

Tabletter

Sildenafil, tadalafil eller vardenafil er de præparater, der findes på det danske marked. Alle tre kaldes PDE5-hæmmere, og alle tre præparater har god effekt hos cirka 70% af mænd med rejsningsproblemer. Man skal tage en pille ca. 1 time, før man ønsker at dyrke sex. Pillen forbedrer evnen til at opnå rejsning på flere måder:

  • Rejsningen indtræder hurtigere, når du bliver stimuleret

  • Rejsningen varer længere

  • stivheden bliver bedre

Den eneste reelle forskel på de tre piller er, at sildenafil og vardenafil virker i 4-5 timer, mens tadalafil virker i 18-24 timer. Når man har indtaget pillen, får man kun rejsning, hvis man bliver seksuelt stimuleret. Og rejsningen falder desuden igen som normalt efter sædafgang.

Det er vigtigt at understrege, at pillerne i sig selv ikke kan skabe en rejsning, og effekten af medicinen forudsætter derfor, at man kan få en vis rejsning selv. En pille kan således forbedre en rejsning, som man selv kan skabe, og pillen gør, at rejsningen indtræder hurtigere, bliver bedre og varer længere.

Bivirkninger

Hvis man får bivirkninger af et af de tre præparater, bør man prøve et af de andre. Præparaterne virker nemlig forskelligt og har derfor også forskellige bivirkninger hos den enkelte. De forskellige typer af piller har dog næsten de samme bivirkninger, og ingen af dem er farlige. Hovedpine ses hos 10-15%, blussen i ansigtet ses hos 5-10%. Tæthed i næsen (som høfeber), tilbageløb af mavesyre til spiserøret og muskelsmerter forekommer også, men kun hos 0-10%. Sildenafil kan sjældent give et ændret farvesyn, således at elektrisk lys fremtræder mere blåt end normalt. Alle bivirkningerne er forbigående. Hvis man får en bivirkning, der generer meget, kan man forsøge et andet præparat.

Pas på, hvis…

Hvis man tager nitroglycerin eller lignende for hjertekrampe , skal man være forsigtig med piller mod rejsningsproblemer/ED. Man må ikke tage nitroglycerin 24 timer forud for eller efter indtagelse af eet af disse præparater, da dette kan medføre blodtrykfald og i værste fald hjertestop på grund af blodprop. Man skal også være opmærksom, hvis man tager alfa-blokkere for vandladningsproblemer ved forstørret prostata (alfa-blokkere). De må kun kombineres med PDE5-hæmmere efter aftale med din læge. Hvis man ikke kan opnå en vis rejsning uden medicin, vil piller ikke virke, og man kan så forsøge med injektion. En injektion i penis kan skabe en rejsning, selv om man ikke kan få den mindste rejsning selv.

Sprøjter

Hvis pillerne ikke virker, kan du forsøge med en sprøjte i penis. Der er to forskellige sprøjter på markedet, nemlig alprostadil, hvor sprøjten indeholder et tørstof, der opløses, når sprøjten aktiveres. Det andet præparat er en kombination af aviptadil og phentolamin. Her skal man selv trække medicinen op i sprøjten.

En sprøjte virker lidt bedre end pillerne. Efter at have taget sprøjten, går der 10-20 minutter, før rejsningen opstår. Man får rejsning uden seksuel stimulation, og rejsningen varer som regel 30-60 minutter. Rejsningen falder ikke efter sædafgang, men først når medicinens virkning ophører. Det gør ikke ondt at få en injektion i penis – man mærker det dårligt nok. Selve indsprøjtningen i penis gives med en tynd kanyle, som den der bruges til insulin. Man injicerer direkte fra siden midt på penis-skaftet med en ganske tynd kanyle. Det er vigtigt, at man modtager nøje instruktion fra en læge eller en sygeplejerske, før du selv injicerer – ellers er der stor risiko for, at injektionen ikke bliver givet korrekt.

Bivirkninger

Der er en beskeden risiko for, at rejsning fremkaldt ved hjælp af en sprøjte, ikke falder af sig selv (mindre end 1%). Hvis det sker, må man en tur på skadestuen for at få en sprøjte med en slags modgift (efedrin). En del mænd (ca. 25%), der har mistet rejsningsevnen på grund af operation for blære- eller prostatakræft, kan dog opleve smerter i penis efter injektion med alprostadil.

Stift til urinrøret

Når man anvender en stift til urinrøret, bruges det samme stof, som man injicerer i penis (alprostadil), men dosis er cirka 100 gange så stor, fordi stoffet skal passere fra urinrøret over i svulmelegemerne. Dette præparat har en svag effekt, men man kan forsøge sig med denne behandling, hvis de øvrige medicinske præparater ikke virker. En stift øger penisfylden, men det giver sjældent en helt stiv rejsning. Bivirkningerne er nedsat blodtryk med let svimmelhed, hovedpine og svie i urinrøret. Hvis både piller og sprøjter er uden effekt, så kan man kun genetablere rejsningsevnen ved at få indopereret en erektionsprotese.

Udsigt for fremtiden

Stort set alle mænd med nedsat rejsningsevne kan få behandling, således at de bliver i stand til at gennemføre samleje. Den medicinske behandling med piller eller indsprøjtning i penis virker hos mindst 70% af alle med rejsningsproblemer. Behandlingerne (piller, sprøjter eller erektionsprotese) er naturligvis ”kunstige”, men erstatter blot en evne, man har tabt, på samme måde som briller erstatter et tab i synsevnen. Det er derfor vigtigt, at rejsningsproblemer anskues på samme måde som andre problemer med helbredet, nemlig som et problem der kan afhjælpes, så man kan leve så normalt som muligt.

Læs mere

Sidst opdateret: 25.06.2014

Medicin som kan anvendes

Annonce