Kræft i æggestokkene

Hvad er kræft i æggestokkene?

NYT om behandling af kræft

INDSÆT-BILLEDTEKST-HER

Dyk ned i Netdoktors nye magasin, 'UPDATE - Kræft'. Her fortæller overlæge Mansoor Mirza om den seneste udvikling inden for kræft i æggestokkene. LÆS HER

De fleste svulster på æggestokkene er godartede og vedbliver med at være godartede. Men nogle svulster kan udvikle sig til kræft (ondartede svulster). Andre ondartede svulster i æggestokkene kommer så at sige af sig selv, og ofte uden at man mærker det.

Kvinden har to æggestokke. De ligger på hver sin side af livmoderen i tæt kontakt med æggelederne. De er ret løst forbundet dertil og bevægelige i forhold til omgivelserne. De er glatte, afrundede og måler et par centimeter i diameter - lidt mere på den lange led. Under normale omstændigheder kan en kvinde ikke mærke sine æggestokke.

Hvert år får omkring 600 danske kvinder kræft i æggestokkene.

Hvorfor får man kræft i æggestokkene?

Udvikling af æggestokskræft skyldes formentlig et samspil af mange ting, og der kan ikke peges på en enkeltstående årsag. Der kan påvises visse sammenhænge. Der er en sammenhæng mellem risikoen for udvikling af æggestokskræft og antallet af ægløsninger i løbet af livet. Kvinder, som har født børn og ammet børn, har en mindre risiko for at udvikle kræft i æggestokkene. Kvinder, som har anvendt p-piller gennem en længere årrække, har også en mindre risiko for at udvikle kræft i æggestokkene. Dette skyldes formentlig også, at antallet af ægløsninger nedsættes, da p-piller virker ved at hæmme ægløsning.

Kræft i æggestokkene kan være arveligt betinget. Arvelighed optræder i ca. 10 % af tilfældene af æggestokskræft. Genet går i arv både gennem mandlig og kvindelig slægtning. Hvis der er en ophobning af tilfælde af kræft i æggestokken og/eller brystkræft i den nærmeste familie, kan man få en henvisning via sin egen læge til genetisk rådgivning. Ved denne lægges et stamtræ med optegnelse af alle kendte syge i familien. På den måde kan man udregne en risiko for at udvikle sygdommen for den enkelte kvinde. I nogen tilfælde kan selve mutationen, BRCA 1 eller BRCA 2 påvises. Det kræver en blod- eller vævsprøve fra en syg slægtning.

Der findes samtidig risiko for udvikling af kræft i æggeledere og brystkræft. Kvinder, som har arveligt betinget risiko for udvikling af kræft i æggestokke, æggeledere og brystkræft, bliver tilbudt en årlig kontrol hos speciallæge i gynækologi. Kontrollen består af en gynækologisk undersøgelse, ultralydsskanning af underlivet samt en blodprøve, CA 125 som er en tumormarkør. Er der risiko for brystkræft, tilbydes ligeledes mammografi en gang årligt samt klinisk kontrol.

Forebyggende operation kan komme på tale i samråd med speciallægen.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan føles sygdommen?

Der er ingen særlige symptomer på kræft i æggestokkene. Sygdommen kan i nogle tilfælde udvikle sig i begyndelsen, uden at man kan mærke det. I andre tilfælde kan man mærke vage og diskrete ændringer i vandladnings- eller afføringsmønster, at bukserne strammer i livet uden at man har taget på i øvrigt, eller at man har vedvarende ubehagsfornemmelse i maven. Også vedvarende almen utilpashed eller kvalme kan være symptomer på kræft i æggestokkene. Symptomerne er usikre, og derfor kan sygdommen ofte nå at udvikle sig, inden man får stillet diagnosen. Man bør derfor gå til lægen ved vedvarende ændringer. Det kan være, at det ikke drejer sig om kræft i æggestokkene, men det er en god i idé at blive undersøgt således, at det kan udelukkes.

Kræft i æggestokkene rammer kun meget sjældent kvinder under 40 år. Risikoen stiger med alderen efter menopausen og er højest omkring de 60 år.

Hvordan stiller lægen diagnosen kræft i æggestokkene?

Man kan kun stille diagnosen med sikkerhed ved prøvetagning ( biopsi ) i forbindelse med laparotomi (åben operation) eller laparoskopi (kikkertoperation).

Det er ikke størrelsen af svulsten, der er afgørende. Vandsvulster kan være meget store og alligevel fuldstændig godartede.

Udredningen består af en gynækologisk undersøgelse og ultralydsskanning af underlivet. Hvis man ved undersøgelsen finder cyster på den ene eller begge æggestokke tages CA 125, som er en tumormarkør. Tumormarkøren er ikke entydig for kræft i æggestokkene, da den kan være forhøjet også ved andre ondartede og godartede tilstande, men sammen med symptomerne, kvindens alder og udseendet af cysten kan man afgøre, om der er grund til at foretage yderligere undersøgelser. Disse vil oftest foregå på hospitalet efter henvisning til gynækologisk afdeling. Undersøgelserne kan være yderligere ultralydsskanning, MR skanning, CT skanning og/eller PET/CT skanning. På basis af undersøgelsesresultaterne vil speciallægen tage stilling til det videre forløb, som oftest vil være åben operation.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvordan behandles kræft i æggestokkene?

Behandlingen er i langt de fleste tilfælde operation, og oftest tilbydes kemoterapi efterfølgende. I enkelte tilfælde, hvor sygdommen kun er begrænset til den ene æggestok, kan kemoterapi undlades. Operationens formål er at fjerne alt kræftvæv uanset, hvor det måtte sidde.

Standardoperationen består af fjernelse af æggestokke, æggeledere, livmoder, fedtforklæde og blindtarmen samt vævsprøver fra bughinden. Ved operationen ser kirurgen alle organer efter, og hvis der skulle være kræftvæv andre steder, fjernes dette så vidt muligt. Man ved, at jo mindre kræftvæv, der er tilbageladt efter operationen, jo bedre er udgangspunktet for kemoterapien og dermed for helbredelse. I forbindelse med operationen vil man som regel være indlagt mellem 5 og 10 dage afhængig af indgrebets omfang, og man kan som regel gå på arbejde efter 4 til 6 uger. Hvis man skal have kemoterapi, starter den som regel indenfor 2 til 4 uger efter operationen og varer oftest 6 måneder, idet der typisk gives 6 behandlinger med 4 ugers interval.

Udsigter for fremtiden

Nogen vil blive fuldstændigt helbredte efter den givne behandling, mens andre vil opnå en sygdomsfri periode. Man bliver tilbudt en kontrol på den sidst behandlende afdeling i alt i 5 år. Ved tilbagefald er der mulighed for yderligere kemoterapi og/eller operation.

Links

Ønsker man yderligere oplysninger om kræft i æggestokkene, henvises til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside , som indeholder mange oplysninger om denne sygdom.

Læs mere om KRÆFT

Sidst opdateret: 22.10.2008