Analkræft (anal cancer)

Hvad er analkræft?

Analkræft er en sjælden kræftform, der opstår i analkanalen og huden omkring anus. Analkanalen er de nederste 4 cm af tarmkanalen, der slutter ved endetarmsåbningen (anus). I Danmark forekommer 80-100 nye tilfælde af analkræft per år, heraf 2/3 blandt kvinder. Gennemsnitsalderen på diagnosetidspunktet er 62 år. Den vigtigste årsag til analkræft er human papillomavirus (HPV), der overføres seksuelt.

Typiske symptomer på analkræft er blødning, smerter eller følelse af en knude ved anus. Behandlingen er strålebehandling, ofte kombineret med kemoterapi. Ved analkræft uden spredning til andre organer er mulighederne for helbredelse gode. Efter afsluttet strålebehandling vil en del dog i varierende grad kunne opleve gener fra endetarm og urinblære samt påvirket seksualliv.

Hvorfor får man analkræft?

Den vigtigste årsag til analkræft er infektion med kræftfremkaldende typer af human papillomavirus (HPV), som overføres seksuelt. Dette forklarer, at øget risiko for analkræft ses blandt andet ved stigende antal seksualpartnere, anal seksuel praksis og forekomst af en række andre kønssygdomme.

Kræftfremkaldende HPV typer findes i op til 90 procent af analkræft fra analkanalen, men er mindre hyppigt i analkræft fra huden omkring anus. HPV type 16 - og i mindre grad typerne 18 og 33 - er hyppigst. Disse HPV typer er også årsag til livmoderhalskræft og risikoen for analkræft er forøget fire til seks gange blandt kvinder med tidligere livmoderhalskræft eller svære forstadier til livmoderhalskræft.

Øget risiko for analkræft ses ved stigende alder, rygning og tilstande med svækket immunforsvar. Organtransplanterede har 10-15 gange øget risiko for analkræft som følge af kraftig immundæmpende behandling. Risikoen for analkræft er kraftigt forøget blandt personer med HIV infektion, og analkræft udgør seks til otte procent af alle kræfttilfælde i denne gruppe. Den relativt høje risiko blandt personer med HIV skykldes dels en seksuel adfærd, der øger risikoen for infektion med HPV, specielt blandt mænd der har sex med mænd, og dels svækket immunforsvar som følge af HIV infektion.

Der er fortsat mange uafklarede forhold omkring årsagen til analkræft. Analkræft er en sjælden sygdom, mens HPV infektion rammer en stor del af befolkningen. Alle, der har et seksualliv, kan blive smittet. Selvom HPV infektion er den vigtigste årsag til analkræft, forsvinder langt de fleste tilfælde af HPV infektion af sig selv uden problemer. Ligeledes ses de fleste tilfælde af analkræft hos personer uden de øvrige kendte risikofaktorer for sygdommen, det vil sige blandt heteroseksuelle, HIV-negative og personer med normal immunforsvar.

Hvordan føles analkræft?

Analkræft giver overvejende symptomer lokalt fra analkanalen og huden omkring anus. Blødning ses hos cirka 60 procent, anale smerter hos cirka 40 procent og følelse af en knude beskrives af cirka 20 procent. Inkontinens for afføring ses hos 5-10 procent. Der kan også ses ændret afføringsmønster, analkløe, eksem og sekretion. Forstørrede lymfeknuder i lysken på grund af spredning er i få tilfælde eneste symptom på analkræft.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen vil føle op i endetarmen og derefter foretage en såkaldt ano-rektoskopi, som er en kikkert-undersøgelse af den nederste del af tarmen. Diagnosen stilles ved en vævsprøve (biopsi). Hos kvinder foretages gynækologisk undersøgelse.

Der suppleres med CT-scanning, PET-CT-scanning, MR-scanning og/eller ultralydsscanning til stadieinddelingen, hvor der vurderes tumorens størrelse og indvækst i tilstødende organer, spredning til nærliggende lymfeknuder og spredning til andre organer (fjernmetastaser).

 • Stadie I: Tumor ≤ 2 cm, ingen indvækst i tilstødende organer eller spredning

 • Stadie II: Tumor > 2 cm, ingen indvækst i tilstødende organer eller spredning

 • Stadie III: Indvækst i tilstødende organer og/eller spredning til nærliggende lymfeknuder

 • Stadie IIII: Spredning til andre organer (fjernmetastaser)

Hvordan behandles sygdommen?

Behandling af analkræft er højt specialiseret og foregår i øjeblikker tre steder i Danmark. Behandlingen består indledningsvis af:

 • Lokal kirurgi. Kirurgisk fjernelse kan undtagelsesvis komme på tale ved små stadie I tumorer, som ligger i huden i god afstand fra anus.

I øvrige tilfælde (cirka 95 procent) er behandlingen:

 • Stråleterapi. Behandlingen gives som udgangspunkt med henblik på helbredelse. Ved stadie IV sygdom kan gives strålebehandling i mindre dosis med henblik på lindring.

 • Kemoterapi. Strålebehandlingen kombineres oftest med kemoterapi. Gives før og/eller under strålebehandlingen. Kemoterapi kan også gives alene ved stadie IV sygdom.

Ved umiddelbar manglende effekt af strålebehandlingen eller senere tilbagefald af sygdommen kan med henblik på helbredelse fortages avanceret kirurgi, der blandt andet inkluderer fjernelse af endetarm og anus og anlæggelse af stomi. Denne type kirurgi foretages i øjeblikket to steder i Danmark.

Læs mere om pakkeforløbet her

Udsigt for fremtiden

Prognosen ved analkræft er generelt god, men er afhængig af sygdommens udbredelse. Hvis man ser samlet på alle stadier, er 5-års overlevelse cirka 60 procent. Patienter med stadie I sygdom har en 5-års overlevelse på cirka 70 procent. For stadie IV er overlevelsen under 20 procent.

Strålebehandlingen kan i varierende grad give nogle senfølger. Symptomer fra endetarm inkluderer:

 • Stærk, bydende afføringstrang (urgency)

 • Inkontinens for luft, sjældent afføring

 • Hyppige afføringer

Symptomer fra urinblæren inkluderer:

 • Bydende vandladningstrang

 • Inkontinens

Hos kvinder ses forsnævring af skeden og tørhed med seksuelle problemer til følge. Yngre kvinder går i overgangsalderen og hos mænd kan ses impotens. Der kan henvises til rådgivning og behandling på urologisk og gynækologisk afdeling.

Intentionen med strålebehandlingen er også bevaret funktion af endetarmen. I op til 1/3 af patienterne er en anlæggelse af stomi imidlertid nødvendig. Enten på grind af stor tumor eller bivirkninger.

Trods eventuelle senfølger er livskvaliteten efter behandling for analkræft ikke målbart forskellig fra den generelle livskvalitet i normalbefolkningen.

Læs mere om HPV

Vil du vide mere?

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Mette Juel Hansen: Blufærdighed og anerkendelse, En fænomenologisk undersøgelse af anal cancers betydning for arbejde, økonomi og sociale forhold . 2008

Sidst opdateret: 16.10.2015