Kognitiv terapi

I kognitiv terapi arbejder man med at indlære nye tankemønstre.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer.

Hvordan foregår kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en korttidsterapi, det vil som regel sige ugentlige samtaler gennem cirka tre måneder. Terapeuten er aktiv og strukturende og der gives ofte ”hjemmearbejde", det vil sige øvelser og lignende, som man skal udføre mellem sessionerne.

Annonce (læs videre nedenfor)

Baggrund for kognitiv terapi

Teknikken blev opfundet af psykiateren Aron T Beck i 50’erne og fokuserer på at mennesker, som bliver deprimerede, oftest har en tendens til at tænke negativt om sig selv og fortolke det de oplever på en negativ måde. De føler, de ikke kan slå til, og måske, at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider, der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Mennesker der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og heraf følger, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

Terapien tager derfor ligesom den interpersonelle terapi udgangspunkt i patientens aktuelle situation, men er mindre fokuseret på at fortolke hændelser i barndommen, i modsætning til psykodynamisk terapi , ligesom den heller ikke beskæftiger sig meget med forholdet til terapeuten (den såkaldte overføring).

Fremgangsmåde

Oftest tager terapeuten og patienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Der tages udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, man har, men som man slet ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker, man har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer.

Det er vigtigt, at man derefter afprøver disse nye måder at tænke på i dagligdags situationer, og det er her ”hjemmearbejdet” kommer ind. Ved næste terapisession drøfter man sammen med terapeuten de nye erfaringer. Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde, oplever man gradvis at kunne mestre vanskelige situationer og får dermed højere tanker om sig selv.

Kognitiv terapi kan således også give en mulighed for en ny forståelse af nederlag og vanskeligheder, man har oplevet tidligere i sit liv. Det er således ikke bare at lære at 'tænke positivt', noget man som deprimeret netop ikke kan.

Kognitiv terapi kan godt kombineres med antidepressiv medicin. Muligvis forstærker de to terapiformer hinandens effekt.

Læs mere om AT LEVE MED DEPRESSION

Sidst opdateret: 20.08.2008