Personaliseret (individualiseret) behandling af lungekræft

Medicinsk behandling af lungekræft

NYT om behandling af kræft

INDSÆT-BILLEDTEKST-HER

Dyk ned i Netdoktors nye magasin, 'UPDATE - Kræft'. Her fortæller overlæge Jens Benn Sørensen om den seneste udvikling inden for lungekræft. LÆS HER

Den medicinske behandling af lungekræft er blevet væsentligt forbedret gennem de seneste 10 til 20 år. Det betyder, at chancen for at overleve lungekræft ligeledes er forbedret, men lungekræft er stadig en alvorlig sygdom, som man forsker i at finde den bedste behandling mod.

Tidligere behandlede man udelukkende fremskreden lungekræft med kemoterapi. Kemoterapi er stoffer, der ved screening af forskellige substanser har vist sig at kunne hæmme eller dræbe kræftceller. I dag er der dog kommet en ny gruppe af medicinsk behandling til, som under ét kaldes targeteret behandling.

Targeteret behandling er en ny medicinsk behandling, der består af en gruppe lægemidler, som fra starten er designet til at indvirke på bestemte processer eller mekanismer i kræftceller, sådan at kræftcellen hæmmes eller dræbes. I dag bruger man både kemoterapi og targeteret behandlingen af lungekræft.

Hvad er personaliseret behandling af lungekræft?

Det har vist sig, at der er betydelig forskel på, hvor godt den medicinske kræftbehandling virker hos forskellige personer med lungekræft. Derfor har man forsket i, om man kan lave en særlig og specifik medicinsk behandling af den enkelte patient. Dette gør man ved at undersøge bestemte forhold hos patienten og dennes kræftsvulst. De forhold, man undersøger, kalder man også for biomarkører.

Ud fra disse biomarkører, kan man lave en såkaldt personliseret eller skræddersyet medicinsk behandling af den enkelte patient. Erfaringen viser, at personliseret behandling kan forbedre behandlingsresultatet og dermed prognosen for den enkelte lungekræftpatient.

Biomarkørerne kan også bruges til at forudsige, om en given behandlingsform ikke passer til den enkelte patients lungekræft. På den måde kan man hurtigt vælge en anden og mere aktiv behandling og dermed undgå unødige forsinkelser på, hvornår man skal starte den behandling for lungekræft, som er bedst egnet til den enkelte patient.

Hvordan bruger man personaliseret kræftbehandling?

Indtil videre kan man ikke benytte personliseret behandling til alle former for lungekræft, men kun til ikke-småcellet lungekræft. Her ser man på følgende biomarkører:

  • Hvilken undertype af lungekræften er der tale om? - som afgøres ved at se på kræftcellerne i mikroskop

  • Er der ændringer i arvematerialet (DNA) i kræftcellerne?

Hvilken undertype af lungekræften er der tale om?

For at kunne lave personliseret behandling ud fra undertypen af lungekræften, er det først og fremmest nødvendigt at bestemme hvilken undertype af lungekræft, patienten har. Det bestemmer man ud fra de vævsprøver, som man har taget, da diagnosen lungekræft blev stillet. Man undersøger vævsprøven i et mikroskop for at vurdere, om lungekræften er en af de to følgende undertyper:

  • planocellulært carcinom (pladecellekræft) eller

  • ikke-planocellulært carcinom

Ud fra undertypen afgør lægen, hvilken form for behandling, der er bedst til den enkelte patient.

Er der ændringer i arvematerialet (DNA) i kræftcellerne?

Man kan også undersøge for, om der er genmutationer i kræftcellerne fra vævsprøven. Disse genmutationer kan forudsige, om der vil være gavnlig virkning af targeteret behandling og hvilken behandling, der er mest virkningsfuld. Desværre kan det tage op til 1-2 uger at få svar på en genmutation-undersøgelse.

Der opstår nogle problemstillinger, når man diskuterer fordele og ulemper ved targeteret behandling af lungekræft. For det første fordi de mutationer, man undersøger for, er relativt sjældne hos europæiske lungekræft-patienter. For det andet fordi der ikke findes biomarkører for alle former for lungekræft, men kun for ikke-småcellet lungekræft og væsentligst for undertypen ikke-planocellulært carcinom. For det tredje, så er det lang tid for patienter at vente i 1-2 uger, fordi de ikke kan igangsætte den relevante medicinske behandling, før de får svar på prøven.

Man forsker imidlertid stadig i at finde andre og flere biomarkører for personliseret behandling, og der er således også flere biomarkører på vej - ikke kun til targeteret behandling, men også til brug for at forudsige effekten af klassisk kemoterapi.

Læs mere om LUNGEKRÆFT

Sidst opdateret: 28.09.2012