Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Alkohol

Tømmermænd

Tømmermænd er den samlede betegnelse for de forskellige ubehagelige symptomer, som kan indtræde efter overdreven alkoholindtagelse. De enkelte symptomer består af hoved- og mavepine, tørst, mathed, humørpåvirkninger, diarré, svimmelhed, kvalme, hjertebanken, koncentrationsbesvær og træthed.

Opdateret: 8. Juli 2014

Hvad er tømmermænd?

Tømmermænd er en samlet betegnelse for en række ubehagelige symptomer som indtræder - oftest næste dags morgen - efter at have drukket alkohol aftenen forinden. Til forskel fra alkohols akutte effekter indtræffer tømmermænd, når alkoholen i kroppen er forbrændt, altså når koncentrationen af alkohol i blodet er nul eller tæt på nul. Symptomerne er ganske forskellige og af både fysiologisk, kognitiv og følelsesmæssig karakter.

Hvilke symptomer får man ved tømmermænd?

Man kan få flere forskellige symptomer, som kan være både fysiske og psykiske:

Fysiologiske:

De fysiologiske symptomer består af især hoved- og mavepine, tørst, mathed, humørpåvirkninger, diarré, kvalme, svimmelhed, hjertebanken, koncentrationsbesvær og træthed . Alt i alt symptomer, som minder om forgiftningsreaktioner i almindelighed.

Kognitive

Kognitive symptomer på tømmermænd kommer til udtryk ved blandt andet koncentrationsbesvær og nedsat opmærksomhed, korttidshukommelse og evne til at fortolke rumlige synsindtryk. Også finmotorikken kan være påvirket. Disse symptomer kan være årsagen til, at man kan opleve det som mere krævende for eksempel at cykle eller køre bil, når man har tømmermænd.

Følelsesmæssige

Følelsesmæssige påvirkninger kan komme til udtryk som irritation og dårligt humør, men også en decideret følelse af depression og angst. Dette har givet anledning til den populære betegnelse ’tømmermændsblues’ om den mentale tilstand, man kan befinde sig i dagen derpå.

Hos den enkelte optræder tømmermænd som blot et enkelt eller flere af disse symptomer og i alle sværhedsgrader - fra mildt ubehag til stærkt ildebefindende. Det er meget forskelligt fra person til person, hvor følsom man er overfor at opleve tømmermænd efter at have drukket, ligesom der for den enkelte kan være forskelle fra gang til gang. Det kan forekomme tilfældigt, at voldsomme tømmermænd kan opstå efter, hvad der synes som en lille mængde alkohol, men at man omvendt har det fint efter andre gange at have drukket større mængder alkohol.

Generelt oplever kvinder dobbelt så ofte at få tømmermænd som mænd, også selv om de generelt drikker noget mindre. Kvinder synes således at være mere følsomme overfor alkohol end mænd.

Hvorfor får man tømmermænd?

Den egentlige mekanisme bag tømmermænd, som jo opstår timer efter at indtagelsen af alkohol var på sit højeste, er omdiskuteret. Flere hypoteser er foreslået. Sandsynligvis er det nok sådan, at tømmermænd kan tilskrives flere mekanismer. Alkohol (ethanol) har en række virkninger i kroppen, og kan dermed påvirke mange forskellige fysiologiske systemer, resulterende i de mange forskellige symptomer, som tømmermænd består af. Nogle af disse mekanismer er nævnt herunder.

Dehydrering

Alkohol virker vanddrivende, fordi alkohol hæmmer udskillelsen af antidiuretisk hormon fra hypofysen. Dette hormon stimulerer genoptagelsen af væske i nyrerne, så når koncentrationen af antidiuretisk hormon på grund af alkoholindtagelse er nedsat, vil resultatet være en øget urinudskillelse og dermed dehydrering af kroppen. Denne dehydrering bliver eventuelt forstærket af diaré og opkastning, som ses i forbindelse med tømmermænd. Symptomer fra dehydrering inkluderer tørst, mathed, tørre slimhinder, svimmelhed og hovedpine .

Nedbrydningsprodukter fra alkohol

Under nedbrydningen af alkohol dannes der acetaldehyd, som er et giftigt stof, der medfører ubehagelige symptomer såsom hjertebanken, kvalme og hovedpine. Under normale omstændigheder nedbrydes acetaldehyd til acetat, som er et harmløst stof. Det er denne reaktion, som blokeres ved behandling med Antabus, det vil sige, at drikker man alkohol efter at have taget Antabus, vil den acetaldehyd, som bliver dannet, ikke kunne blive videre nedbrudt, og kraftige symptomer vil indtræde næsten øjeblikkeligt. Effekten af antabus er netop, at man ønsker at afstå fra at indtage alkohol for at undgå disse symptomer. Normalt bliver koncentrationen af acetaldehyd slet ikke så høj som i forbindelse med Antabus-behandling, men ganske små koncentrationer af acetaldehyd er tilstrækkelige til at resultere i nogle af de klassiske symptomer på tømmermænd.

Andre stoffer

De fleste alkoholiske drikkevarer indeholder andre stoffer end ethanol, som kroppen skal nedbryde og udskille. Eksempler herpå er små mængder fuselolier og andre alkoholer (for eksempel metanol, måske bedre kendt som træsprit), som dannes under fermenteringen af alkohol. Kroppen kan reagere på disse stoffer med hovedpine, kvalme og opkastninger, som ved enhver anden forgiftning. De mørkere drikkevarer, som for eksempel rødvin, mørk rom og whisky, indeholder flere af disse stoffer, som kan forstærke tømmermændene sammenlignet med lysere drikke såsom vodka. I et videnskabeligt forsøg fik 33 procent af forsøgsdeltagere, som drak bourbon, tømmermænd mod kun 3 procent af de forsøgsdeltagere, som fik vodka i tilsvarende mængder. Lyse drikke giver således sandsynligvis færre tømmermænd end mørke drikke.

Irritation af mavesækken

Alkohol i store mængder virker lokalirritende på mavesækken. Alkohol øger også produktionen af mavesyre og galde. Hver af disse virkninger på mavetarmsystemet fra alkohol kan i sig selv føre til mavepine og kvalme.

Søvnforstyrrelser

Alkohol virker umiddelbart beroligende og afslappende, og det kan være lettere at falde i søvn, når man har drukket alkohol. Imidlertid er alkoholinduceret søvn ofte af kortere varighed og af ringere kvalitet, end når man ikke har drukket. Alkohol forstyrrer den normale søvnrytme, og den tid, som tilbringes i REM-søvn (drømmesøvn), er kortere end normalt. Desuden afslapper alkohol musklerne i kæbe og svælg, hvormed tendens til snorken og risiko for søvnapnø tiltager drastisk, hvilket også har betydning for søvnkvaliteten. Desuden vil man ofte komme senere i seng på aftener med et højt alkoholindtag end aftener, hvor man ikke har drukket, og dermed afkortes den tid, hvor man har mulighed for at sove. Det er selvindlysende, at man dagen efter en nat med dårlig eller mangel på søvn ikke er så frisk, som man ellers ville være.

Tobaksrøg

Mange ryger i forbindelse med alkoholindtag eller opholder sig i tilrøgede lokaler. Man får dermed kulbrinter og andre giftige stoffer ind med cigaretrøgen, som i sig selv kan give symptomer på tømmermænd eller medvirke til at forstærke tømmermændene fra alkoholen. Desuden viser eksperimentelle forsøg, at man er tilbøjelig til at indtage større mængder af alkohol, når man ryger, på grund af et fysiologisk samspil mellem alkohol og nikotin.

Hvad kan man gøre for at forebygge tømmermænd?

Drik vand

Først og fremmeste kan man forsøge at modvirke den vanddrivende effekt af alkohol ved at indtage masser af vand. En tommelfingerregel er et glas vand per genstand alkohol, samt at indtage så meget, som man orker, før man går i seng.

Drik med måde

Der er ingen beviser for, at dét i sig selv at blande forskellige alkoholiske drikke øger risikoen for tømmermænd. Det er nok snarere sådan, at man på aftener, hvor man drikker mange forskellige slags alkohol , alt i alt indtager mere alkohol end aftener, hvor man for eksempel kun drikker øl.

Undgå røg

For at reducere indflydelsen af giftige stoffer fra cigaretrøg kan man undgå at ryge eller at opholde sig for længe i tilrøgede lokaler. Mange har glæde af at spise noget mad, drikke en masse væske og eventuelt indtage en eller to smertestillende piller før sengetid.

Drik sammen med mad

Helt ny forskning viser, at personer, som indtager størstedelen af den alkohol, de drikker, sammen med mad, sjældnere har tømmermænd end personer, som drikker alkohol uden mad. Derfor kan det være en idé at undgå at drikke for meget uden for måltiderne, hvis man er meget tilbøjelig til at få tømmermænd.

I håndkøb sælges diverse medikamenter (for eksempel piller med udtræk af kaktus, rød ginseng eller artiskok), som ifølge producenterne forebygger tømmermænd, hvis man indtager præparatet sideløbende med alkoholen. Videnskabelige undersøgelser af disse præparaters effektivitet er dog generelt få eller mangelfulde. En oversigtsartikel har sammenfattet gyldigheden af disse undersøgelser og konkluderer, at de fleste midler ikke i væsentlig grad reducerer sværhedsgraden af tømmermænd. Desuden er de forskellige præparater ikke testet for eventuelle bivirkninger.

Hvad kan man gøre for at kurere tømmermænd?

Der findes desværre ingen mirakelkur, man kan ty til, når tømmermændene først er opstået. Symptombehandling er det mest effektive, det vil sige smertestillende piller mod hovedpine, søvn eller kaffe og cola mod træt- og mathed og så videre. Hvis intet virker, kan man trøste sig med, at selv de værste tømmermænd oftest er overstået i løbet af en dags tid.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.