Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ludomani

Ludomani er en psykisk lidelse, hvor gentagne episoder af spillelidenskab dominerer en persons liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.


Opdateret: 26. Juni 2018

Hvad er ludomani?

Ludomani, som også kaldes spilleafhængighed, pathological gambling eller gambling disorder, er en anerkendt psykisk lidelse. Sundhedsstyrelsen karakteriserer lidelsen med afsæt i WHO's definition af ludomani, som er hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer en persons liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

Det skønnes, at cirka 10.000 personer i Danmark årligt lider af ludomani.

Hvad er de typiske kendetegn på ludomani?

Ludomani kriterier (ICD-11)

 • Manglende kontrol over pengespil (f.eks. debut, spillefrekvens, intensitet, varighed, spillestop og spillekontekst).
 • Spillet får øget opmærksomhed og fokus, således at det overtager andre interesser og daglige aktiviteter.
 • Spillet fortsætter og eskalerer på trods af negative konsekvenser (f.eks. gentagne konflikter i parforhold, gentagne og større økonomiske tab, arbejds- og uddannelsesmæssige konsekvenser og helbredsmæssige konsekvenser).# REPLACE_ENDDer findes to diagnosesystemer for ludomani. Det er Verdenssundhedsorganisationens (WHO) system, der kaldes ICD-11 og American Psychiatric Association's (APA) systems, der kaldes (DSM). Se boksene til højre for yderligere beskrivelse af diagnosesystemerne. Ludomani var tidligere klassificeret som en impulskontrolforstyrrelse, men er nu anerkendt som en ikke-stoflig adfærdsmæssig afhængighed. Ludomani adskiller sig derved fra afhængighed af stoffer såsom [alkohol](003466), [kokain](001847) eller [amfetamin](001841), men har mange lighedspunkter med [stofafhængighed](607268).Ifølge APA kan ludomanidiagnosen stilles ud fra 9 diagnostiske kriterier (se boks), som relaterer sig både til spillet (for eksempel overoptagethed af spil) og sociale eller interpersonelle relationer, såsom at personen lyver om omfanget af spil eller låner penge til at finansiere spilleadfærden. For at stille diagnosen ludomani skal mindst fire ud af de ni kriterier være opfyldt indenfor en tolvmåneders periode. Samtidig skal man kunne udelukke, at spilleadfærden skyldes [manisk (bipolar) tilstand](000090).REPLACE_THIS

  Ludomani kriterier (DSAM-5/APA) 4 el. flere af følgende kriterier skal være opfyldt på en periode over 12 mdr.

  • Det er nødvendigt med stadig større indsatser for at opnå den ønskede spænding.
  • Der opleves irritabilitet og rastløshed ved forsøg på at stoppe med spil.
  • Spilleren har gentagne gange forsøgt at stoppe eller reducere sit spil uden held.
  • Spilleren er ofte optaget af spil (genoplevelser af tidligere spil, bekymringer om at skaffe penge til næste spil, planlægning af næste spil).
  • Der tyes ofte til spil ved oplevelser af stress og ubehagelige følelser (angst, skyld, hjælpeløshed, depression/nedsat stemningsleje).
  • Der vendes ofte tilbage til spillet i forsøg på at genvinde tabte beløb.
  • Spilleren lyver for at undgå, at andre får et indblik i omfanget af vedkommendes spil.
  • Betydningsfulde personlige relationer, arbejdsforhold eller karrieremuligheder bringes i fare på grund af spilleadfærden.
  • Spilleren er afhængig af andres hjælp til at komme ud af økonomiske problemer forårsaget af spil.# REPLACE_END##Hvorfor opstår ludomani?Der kan være mange grunde til, at man udvikler ludomani. Forskningen peger på, at både biologiske, psykologiske og sociale faktorer kan have indflydelse på, at man udvikler ludomani. Uanset hvordan ludomani udvikler sig, er der mulighed for at få hjælp.##Hvilke typer ludomani findes der?De mest almindelige typer af ludomani relaterer sig til sportsbetting, spilleautomater og kasinospil (fx poker, roulette eller blackjack). Disse spil har det til fælles, at de har en høj spilfrekvens og en høj tilbagebetalingsprocent. Det betyder, at man hele tiden kan få et nyt spil, og at man kun gradvis lægger mærke til, at man taber penge. Endvidere er de let tilgængelige, også på internettet.Højfrekvensspillene adskiller sig fra spil med lav spilfrekvens, såsom lotterier, hvor udtrækningen typisk finder sted med dage, uger eller måneders mellemrum. Lotterier har således lav risiko for udvikling af ludomani.Der udvikles konstant nye spilleformer, og inddragelse af pengespilselementer (gambling) i computerspil (gaming) er de seneste år blevet mere almindeligt. Det største problem med denne udvikling er, at målgruppen for disse, ofte uregulerede spil, er børn og unge under 18 år.##Hvad kan man selv gøre?Hvis man har et spilleproblem, eller kender en med et spilleproblem, er det bedste, man kan gøre, at søge hjælp. Også hvis det drejer sig om spørgsmål eller viden om, hvad ludomani er. Der findes mange behandlingscentre rundt om i Danmark, som tilbyder gratis behandling. ##Hvem stiller diagnosen og hvordan?Man stiller diagnosen på baggrund af en omhyggelig sygehistorie (anamnese) og det kliniske billede såsom overoptagethed af spil eller en stærk spilletrang. Nogle behandlingssteder anvender strukturerede diagnostiske interviews, hvilket er med til at sikre, at diagnosen stilles korrekt. Ofte vil det være psykologer eller læger, som kan stille en fyldestgørende ludomanidiagnose. Omkring 40 procent af ludomaner i Danmark har samtidig en anden psykisk lidelse for eksempel [depression](000040), [angst](https://netdoktor.dk/sygdomme/angst/angst.htm) eller [misbrug af alkohol](000356) eller [stoffer](005826) (dette kaldes for komorbiditet). Derfor er det vigtigt, at personer med ludomani bliver diagnosticeret og hjulpet på vej af fagpersoner.Hvis de komorbide lidelser er af svær karakter, kan de stå i vejen for behandlingen af ludomani. I disse tilfælde bør man blive henvist til andre specialklinikker, inden man modtager behandling for ludomani.##Hvordan behandler man ludomani?Kognitiv adfærdsterapi er den bedst dokumenterede behandlingsform for ludomani. Behandlingen bør tage afsæt i validerede og evidensbaserede behandlingsmanualer.**Læs også:** [Kognitiv terapi - hvad man tænker om sig selv og sine vanskeligheder](001802)###Kognitiv adfærdsterapiKognitiv adfærdsterapi fokuserer på menneskets tænkning – kognition – med udgangspunkt i, de måder vi forstår eller tænker om begivenheder og påvirker, hvordan vi føler og handler. Hvis man kan støtte personen i at udfordre og ændre sin tænkning omkring et givent forhold (for eksempel spil), er der således gode forudsætninger for, at vedkommende også vil være i stand til at ændre sine handlinger (for eksempel bryde dårlige vaner knyttet til spil).###Metoder til ændring af adfærdEndvidere arbejdes der med adfærdsorienterede metoder, hvor personen øver sig i og udfordres til at handle på nye måder, eksempelvis ved at udsætte sig selv for situationer, som tidligere har fremkaldt spilletrang eller kontroltab.Ludomaner tilbydes typisk et forløb bestående af 8-12 ugentlige behandlingssessioner. Nogle behandlingscentre tilbyder herudover opfølgende samtaler efter endt behandling med henblik på forebyggelse af tilbagefald. Terapien er egnet til at adressere det forhold, at mennesker, der har ludomani, typisk har fejlagtige tanker (fejlslutninger) om spillenes beskaffenhed og deres egne muligheder for gevinst (for eksempel fejlagtige oplevelser af vinderchancer eller opfattelser af at kunne bruge spillet til håndtere økonomiske problemer). Ved at undersøge og tilrette fejltankerne om spil, kan man således ændre spilleadfærden.###Hjælp til pårørendeUd over behandling af ludomani tilbyder de fleste behandlingscentre gratis pårørendesamtaler. Pårørende kan ofte få meget godt ud af et rådgivningsforløb i form af, hvad man kan gøre for at hjælpe og forstå en med ludomani.Rådgivningsforløb kan foregå sammen med personen, der lider af ludomani eller i selvstændige forløb enten individuelt eller i gruppe.##Udsigt for fremtidenOmkring 80 procent af dem, der gennemfører behandlingen, får det bedre og vil ikke længere falde indenfor kriterierne for en ludomanidiagnose. Man kan altså behandle ludomani effektivt. Der mangler dog behandlingstilbud, som integrerer ludomanibehandling med andre lidelser som angst eller depression, da disse lidelser ofte er til stede sammen med ludomanien, og derfor kan fastholde eller forværre ludomanien.Endvidere er viden om medicinsk behandling og neurobiologiske mekanismer ved ludomani, områder, som på sigt kan give nye behandlingsformer.##Vil du vide mereHvis du har problemer med spil, eller hvis du er pårørende til en person, som har spilleproblemer, kan du kontakte en blandt flere klinikker i Danmark. Du skal være opmærksom på, at klinikkerne varierer i deres tilgang til behandling og ansættelse af fagpersonale. Det er ikke alle klinikker, som anvender psykologer eller læger til at diagnosticere ludomani og eventuelle komorbide lidelser.Linkene nedenfor tilbyder alle gratis behandling og rådgivning til personer med ludomani og deres pårørende:* [Forskningsklinikken for ludomani](https://forskningsklinikkenforludomani.au.dk)* [Center for Ludomani](https://ludomani.dk)* [Behandlingscenter Tjele](https://www.ludomanibehandling.dk/)* [National gratis hjælpelinje, StopSpillet](https://www.stopspillet.dk/)* [Frivilllig udelukkelse fra spil online og fysisk](https://www.rofus.nu/)* [Ludomaniforeningen.dk](https://ludomaniforeningen.dk/)* [Se alle behandlingscentre, som tilbyder gratis behandling](https://spillemyndigheden.dk/behandling)

Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.