Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Medicinsk behandling af misbrug og afhængighed

Misbrug og afhængighed er tilstande, som er præget af trang og fortsat brug af for eksempel et stof eller et middel, selv om brugen har skadelige konsekvenser. Nogle afhængighedstilstande kan behandles med medicin.


Opdateret: 20. Oktober 2015

Hvad er afhængighed/misbrug?

Misbrug og afhængighed er tilstande, som er præget af trang og fortsat brug af for eksempel et stof eller et middel, selv om brugen har skadelige konsekvenser.

Nogle afhængighedstilstande kan behandles med medicin. I det følgende får du en forklaring på, hvad afhængighed er, og hvilke muligheder der findes for medicinsk behandling.

Baggrund

De fleste bruger stoffer for at opnå tilfredsstillelse eller lystfølelse. Når den fysiske afhængighed er indtrådt, vil man derimod typisk indtage stoffet for at undgå ubehag.

Det er ikke alle, der udvikler afhængighed. Risikoen afhænger både af det enkelte stof og af den enkelte person. Man kan ikke vide på forhånd, om man er en af de personer, der vil blive afhængige.

Psykisk afhængighed

Symptomerne på psykisk afhængighed er, at man har en stærk trang til at indtage et stof, at man er optaget af stoffet, og at man ikke har kontrol over indtagelsen. Desuden fortsætter man med at bruge stoffet, selv om man godt ved, at det er skadeligt for en selv eller sine omgivelser.

Fysisk afhængighed

Den fysiske afhængighed viser sig blandt andet ved, at stoffet efter nogen tids brug mister sin virkning, og man derfor har brug for mere og mere for at blive påvirket. Dette er et udtryk for, at hjernen forsøger at tilpasse sig stoffets påvirkning ved at skabe en form for balance. Hvis hjernen ikke får tilført det stof, som den er vænnet til, vil der derfor komme en ubalance, som giver sig udtryk ved abstinenssymptomer, som er et andet symptom på fysisk afhængighed.

Hvordan de fysiske abstinenssymptomer opleves og ser ud, afhænger af hvilket stof, man er afhængig af. Men det kan være alt fra smerter og søvnproblemer til uro og kramper.

Selv om det lykkes at stoppe sit misbrug, vil afhængigheden i mange tilfælde bestå i lang tid. Det betyder, at man stadig kan have trang til at tage stoffet og derfor er i risiko for at vende tilbage til et misbrug.

Hvordan behandler man misbrug/afhængighed med medicin?

Nogle former for afhængighed kan behandles medicinsk. De fleste lægemidler virker enten ved at mindske trangen eller ved at forebygge abstinenssymptomer.

Man kan få medicinsk behandling for afhængighed af alkohol, nikotin og visse former for stof- og medicinmisbrug.

Uanset hvilken afhængighedstilstand, der er tale om, bør den medicinske behandling ikke stå alene, men foregå sammen med en samtalebehandling, som blandt andet fokuserer på at støtte en i at håndtere trangen til at indtage stoffet.

Alkohol

Der findes en række lægemidler til behandling af alkoholafhængighed, og de kræver alle recept fra en læge.

Medicin mod abstinenser

Medicin mod alkoholabstinenser består af langtidsvirkende benzodiazepiner (klopoxid). Det er medicin, som man skal indtage hver dag i cirka en uge, efter man er holdt op med at drikke. Det er nemlig meget vigtigt at undgå fysiske alkoholabstinenssymptomer, som ubehandlet kan udvikle sig til kramper, delirium og ultimativt være dødelige. Abstinensbehandlingen kan foregå ambulant eller under indlæggelse, alt efter sværhedsgraden af symptomerne.

Medicin mod drikketrang

Derudover findes der to lægemidler, acamprosat og naltrexon, som begge er effektive mod drikketrang og et godt supplement til samtalebehandling.

I Danmark er der tradition for at behandle alkoholmisbrug med disulfiram (bedst kendt som antabus). Stoffet virker ved, at man ikke tør at drikke, fordi man derved vil udvikle meget ubehagelige og til tider farlige symptomer. Disulfiram bør derfor kun bruges af personer, der er motiverede for ikke at drikke.

Hvis man ønsker behandling for et alkoholproblem kan man henvende sig direkte til sin kommune, som har pligt til at tilbyde behandling inden for 14 dage. Man behøver ingen henvisning, behandlingen er gratis og man har mulighed for at være anonym. Det er også muligt at få behandling i en anden kommune, end den man bor i.

Nikotinafhængighed

Medicin mod nikotinafhængighed kaldes samlet for rygestopmedicin. Alle rygere, der ryger mindst ti cigaretter dagligt, bør tilbydes rygestopmedicin. Der findes tre typer sikker og effektiv rygestopmedicin:

  • nikotinpræparater, som virker ved at erstatte nikotinen i cigaretter
  • Bupropion, som virker ved at mindske trangen til at ryge
  • Vareniclin, som virker ved at blokere virkningen af nikotin.

Nikotinpræparater er håndkøbsmedicin og findes som plaster, tyggegummi, inhalator, mundspray, næsespray, sugetablet og mikrotablet.

De andre lægemidler findes som tabletter og skal ordineres af en læge (ofte ens praktiserende læge), og behandlingen skal påbegyndes en til to uger, før man planlægger at holde op med at ryge.

Vareniclin er det mest effektive af lægemidlerne, men det gælder for dem alle, at hver femte ryger stadig er røgfri et år efter behandling.

Stofmisbrug

Stofmisbrug dækker over blandt andet heroin-, kokain- og hashmisbrug. Der findes effektiv medicin mod afhængighed af heroin, men ikke mod kokain og hash.

Heroin

I Danmark har vi en lang tradition for at behandle heroinmisbrug med metadon, som mindsker dødeligheden og sygeligheden blandt heroinmisbrugere. Førstevalget i behandling af heroinmisbrug er dog buprenorfin, som er mere sikkert at anvende end metadon.

Fælles for lægemidlerne er, at de virker samme sted i hjernen, som heroin gør, men i længere tid og uden at give samme rus. Behandlingen kaldes for substitutionsbehandling, og lægemidlerne kaldes for substitutionsmedicin, fordi de substituerer, det vil sige erstatter, heroin. For særligt udsatte heroinmisbrugere er der mulighed for at tilbyde behandling med lægeordineret heroin på særlige heroinklinikker.

Substitutionsbehandlingen varetages af læger ansat i de kommunale misbrugsbehandlingscentre. Hvis man ønsker behandling for et stofmisbrug, kan man henvende sig direkte til sin kommune, som har pligt til at tilbyde lægesamtale indenfor 14 dage med henblik på behandling. Man behøver ingen henvisning, og behandlingen er gratis.

Medicinmisbrug

Medicinmisbrug dækker blandt andet misbrug og afhængighed af morfinpræparater og af sove- og nervepiller, også kaldet benzodiazepiner.

Morfinpræparater hører ind under gruppen af opioider, som også omfatter heroin. Misbrug af morfinpræparater kan derfor behandles på samme måde som heroinmisbrug, det vil sige med substitutionsmedicin.

Den medicinske behandling af benzodiazepinmisbrug foregår ved, at man anvender et andet benzodiazepin med lang virkningstid og trapper gradvist ud, oftest over en længere periode.

Behandlingen varetages af de praktiserende læger og kan kun foregå i den kommunale misbrugsbehandling, hvis der samtidig forekommer et stofmisbrug som kræver medicinsk behandling.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons