Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Ældre

Ældre rejsende

Ældre rejsende kan stadig deltage i rejseaktiviteter, men der er en række forhold, som bør tages op til overvejelse, herunder: Forsikringsforhold, forhåndsgodkendelse, rejsedestination og den generelle helbredstilstand.


Opdateret: 9. Oktober 2017

Alderen sætter ingen absolutte grænser for at deltage i rejseaktiviteter, men der er en række vigtige forhold, som man som ældre bør tage op til overvejelse og vurdering, før udlandsrejsen for alvor begynder.

Hvilke forhold bør ældre rejsende være særligt opmærksomme på?

Forsikringsforhold

Enhver, der rejser uden for Danmarks grænser, bør som minimum være forsikret mod sygdom, ulykke, død og hjemtransport. Dog kan forsikringsbetingelserne, trods nærlæsning, være vanskelige at forstå helt korrekt. Mange rejsende har derfor bitterligt måttet erfare, at deres tolkning af de gældende regler var forkert, og at de dermed selv måtte betale for forhold, som de troede, de var forsikret overfor. Dette gælder både inden- og uden for EU. En indlæggelse på en rejse uden for EU, specielt i USA, kan for eksempel hurtigt løbe op i flere hundrede tusinde danske kroner

Hvilke forsikringsforhold gælder på rejser inden for EU?

 • Det gule sygesikringskort: Dette kan bruges på Grønland og Færøerne, da de er en del af det danske sundhedssystem.

 • Det blå EU-sygesikringskort: Dette giver ret til offentlig behandling af akut sygdom eller skader på rejser på lige fod med det pågældende lands indbyggere inden for EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det kan bestilles gratis på borgerservice og skal medbringes på rejsen.

Hvad enten du har det blå EU-sygesikringskort eller ej, skal man dog selv betale hjemtransporten ved sygdom, tilskadekomst og dødsfald. Derfor er det vigtigt at tegne en rejseforsikring, der dækker disse forhold, før man påbegynder sin rejse.

Det er heller ikke uden besvær at få refunderet evt. opkrævede udgifter for behandling under ophold i udlandet gennem sin hjemkommune. Det er derfor vigtigt altid at gemme faktura og bilag.

Hvilke forsikringsforhold gælder på rejser uden for EU?

Det er vigtigt at tegne en forsikring, der dækker ubegrænset behandling i udlandet, da et hospitalsophold uden for Danmark hurtigt kan ende med at koste mere, end hvad forsikringen dækker. Selvom en dækning på op til en million kroner lyder af meget, er det ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, hvis man for eksempel bliver indlagt i udlandet og skal have sygetransport hjem. Det er derfor vigtigt altid at tjekke, at man har tegnet en rejseforsikring, der dækker ubegrænset behandling samt hjemtransport.

En rejseforsikring dækker dog kun akut sygdom og skader, der opstår under rejsen. Derfor skal man ved kronisk sygdom og ved en række andre forhold sikre sig en såkaldt forhåndsgodkendelse fra sit rejseforsikringsselskab.

Hvad er en forhåndsgodkendelse?

En forhåndsgodkendelse er en skriftlig tilladelse til at rejse, som udstedes af forsikringsselskabets læger. Man skal have en forhåndsgodkendelse, hvis man er kronisk syg, tidligere har været alvorligt syg eller er/har været syg og fået ændret sin medicinske behandling det sidste halve år før afrejse. Hvis man ikke har denne forhåndsgodkendelse, kan man risikere selv, at skulle betale for hospitalsophold med mere under rejsen, selvom man er forsikret.

Her følger en række eksempler på situationer, hvor den rejsende ikke kan regne med at være dækket, og derfor altid bør sikre sig en skriftlig forhåndsgodkendelse:

 • Ved kroniske sygdomme (for eksempel hjerte-kar- og lungesygdomme, epilepsi, diabetes). Principielt enhver sygdom/tilstand, for hvilken man enten går til jævnlig kontrol hos læge/på sygehus og/eller er i fast behandling med én eller anden form for medicin.

 • Hvis man inden for de sidste seks måneder før afrejsen har søgt læge, været indlagt på sygehus, er henvist til speciallæge eller anden supplerende undersøgelse, har fået ændret sin medicindosering eller fået ny medicin.

 • Hvis man ikke har søgt læge for en opstået sygdom, har afslået behandling, har afbrudt en behandling eller er udeblevet fra kontrolbesøg.

 • Enhver situation, hvor der under rejsen er en vis mulig risiko for opblussen eller forværring af en i forvejen kendt sygdomstilstand.

 • Ved visse kroniske eller alvorlige sygdomme (for eksempel cancer) kan der, trods forsikringsselskabets restriktive regler, muligvis træffes særlige aftaler gennem relevante patientforeninger.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har brug for en forhåndsgodkendelse, bør man altid kontakte sin rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring

En afbestillingsforsikring dækker, hvis man bliver akut syg eller kommer til skade før rejsen og må aflyse den. Så får man dækket hele rejsens beløb. Det er derfor altid en god idé at tegne en afbestillingsforsikring og en god idé at tegne den i samme forsikringsselskab, hvor man har en rejseforsikring.

Den generelle helbredstilstand

Den generelle helbredstilstand kan i nogle tilfælde medføre at visse destinationer, transportformer eller aktiviteter bør frarådes. Tal eventuelt med egen læge herom.

Blodpropper

Ældre har en generel øget risiko for at udvikle blodpropper, hvis de i længere tid ikke bevæger sig. Især under længere transport (ikke mindst i fly, hvor pladsen er trang), er det vigtigt at gå lidt rundt i cirka ti minutter én eller to gange hver time.

Man bør også tage kompressionsstrømper på, som øger venepumpens funktion, og dermed forbedrer blodcirkulationen i benene. Ved flytransport på over otte timer bør man som ældre overveje at bestille en rejse med mellemlanding.

Dehydrering

Ældre mennesker er meget følsomme overfor væsketab og –underskud. Længere flyveture kræver derfor et øget væskeindtag, da luftfugtigheden i kabinen typisk kun ligger på 8 procent.

Ligeledes bør ældre drikke rigeligt væske på varme destinationer, især hvis luftfugtigheden er høj, eller der opstår feber, opkastninger eller diarré. Det anbefales, at man som minimum indtager mellem 2,5 og 3,5 liter væske i døgnet og indtager ekstra salt igennem mad. Hvis der foreligger andre særlige forhold, for eksempel tropisk varme, feber, opkastninger eller rejsediarré bør væskeindtaget øges yderligere.

Solforbrænding samt varme, kulde og højdeklima udgør andre potentielle risici for ældre rejsende. Det er sjældent, at egentlige tropesygdomme spiller nogen rolle for rejsende. Men det er derimod en god idé at være vaccineret hos egen læge mod influenza, og eventuelt også mod den såkaldte pneumokok-lungebetændelse, hvis man er over 65 år. Naturligvis skal man under alle omstændigheder også tage malaria medicin, hvis det anbefales til det sted, man skal besøge.

Rejsecheck-liste for ældre rejsende:

 • Er helbredet overensstemmende med de aktuelle rejseplaner (herunder transportmåden og transportens varighed)?

 • Kan de relevante og nødvendige forsikringsbetingelser opfyldes umiddelbart eller skal der sikres en forhåndsgodkendelse.

 • Er destinationen velvalgt? Hvordan er de klimatiske forhold på stedet: Varme, kulde og fugt?

 • Er hotellet velvalgt? Er der besværlige niveauforskelle og mange trapper? Er toiletforholdene acceptable? Er der døgnservice i receptionen?

 • Er sundhedssystemet (læge/sygehus) på destinationen velfungerende og rimeligt tilgængeligt?

 • Er der mulighed for en hurtig hjemtransport med fly? Eller skal man første transporteres flere timer med en båd, før man kan komme til en lufthavn. Det er for eksempel tilfældet på mange af de græske øer.

Praktiske rejseråd

 • Hav altid telefonnummeret til rejseforsikringsselskabet ved hånden. Hvis der opstår sygdom med behov for lægehjælp/hospitalsbehandling, så kontakt først og fremmest rejseforsikringsselskabets alarmcentral. Via denne kan man få anvisninger på, hvilke klinikker og hospitaler der anbefales og få sendt betalingsgaranti etc. Rejseforsikringsselskabet vil følge op på ”sagen,” indtil problemet er løst.

 • Medbring altid tilstrækkelige mængder af nødvendig og 'fast' medicin i håndbagagen. Mindst til hele rejsens varighed plus nogle dages forsinkelse. Kufferten kan jo blive forsinket eller forsvinde i lufthavnen.

 • Tag fotokopier af pas, sygesikringskort, førerbevis og rejseforsikringer og fordel disse i kuffert, håndbagage samt i tegnebogen eller hav dokumentationen tilgængelig via internet. Ved tyveri af det originale pas letter det ekspeditionen af et nyt pas på ambassaden eller konsulatet, hvis du har en kopi.

 • Medbring altid en fotokopi af ovenstående personlige papirer, når man tager på tur uden for hotellet. Ved et eventuelt trafikuheld kan det nemlig lette identifikation og kommunikation betragteligt.

 • Hvis man har svært ved, at orientere sig og genkende steder i fremmede omgivelser, kan det være en god idé at slå følge med andre rejsedeltagere, fremfor at begive sig ud på egen hånd. Har man begrænsede sprogkundskaber, bør det også indgå i valg af destinationen.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.