Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Ledsmerter af kunstige hormoner - påvirkning af gigt?

Spørgsmål:

Jeg har fået naturligt østrogen som tilskud siden 1990. Jeg har led- og muskelsmerter, visse steder i kroppen efter ulykker, andre steder efter "naturligt" slid. Nu har jeg læst i debat-online at 2 kvinder mener de får ledsmerter af at tage kunstige hormoner (Livial). Jeg får væskesamlinger af Divigel, som jeg får nu, og derfor en mistanke om at østrogenerne muligvis også påvirker min gigt i negativ retning. Selv om jeg har glæde af hormontilskuddet vil jeg holde op, såfremt der er en sammenhæng. Kan nogen svare mig på sandsynligheden for dette?

Jeg kan ikke selv udlede det af min sygehistorie. Men jeg var startet på hormonbehandling ca. 3 mr. før jeg blev udsat for en ulykke, der gjorde det nødvendigt med gigtmedicin fremover. Jeg tåler gigtmedicinen meget dårligt. Så jeg mener den i sig selv er skadelig, men ikke til at undvære pga. smerter. Det er mig derfor magtpåliggende at stoppe med hormenbehandlingen såfremt der er en vis begrundet mistanke om, at dette påvirker led evt. muskler. Jeg tåler heller ikke cholesterol-sænkende medicin. Måske kan De henvise til anden side såfremt De ikke kan svare på spørgsmålet.

Svar:

Divigel er ganske rigtigt et naturligt østrogen præparat. Det betyder, at det forekommer hos mennesker. Tidligere skelnede man mellem naturlige og syntetiske østrogener, men da en del af de naturlige østrogener fremstilles industrielt, er man gået bort fra denne opdeling. Nu skelnes mellem naturlige hormoner og kunstige (artificielle) hormoner, som hverken forekommer naturligt hos mennesker eller dyr. Østrogen har ikke indflydelse på dine gigtgener. Østrogen kan give anledning til væskeophobning, som du selv har erfaret. Herudover er almindelige bivirkninger kvalme og brystspænding. Det er mest udtalt i begyndelsen af østrogenbehandlingen. Hos kvinder, der ikke har fået fjernet livmoderen, anbefales det at give kombinationsbehandling med østrogen og gestagen. Herved afstødes livmoderslimhinden med regelmæssige mellemrum, dvs. at kvinden får en menstruationlignende blødning. I begyndelsen (de første år) gives behandlingen, så kvinden bløder en gang om måneden, herefter kan behandlingen gives, så hun i stedet bløder hver tredje måned. Når du trives med hormonbehandlingen, er der ikke udfra dine oplysninger grund til at ophøre med den.

Sidst opdateret: 19.06.2000
Annonce