Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Kan neglesvamp også forekomme på fingerneglene?

Spørgsmål:

Hej NetDoktor

Kan Neglesvamp også forekomme på fingerneglene. Min tommelfinger-negl ligner de billeder der er vist af tånegle. Dog er stederne med angrebene brunt til sort og ikke som vist gulligt / rødligt. Hvad kan der være galt hvis det ikke er svamp? Jeg kan iøvrigt oplyse, at jeg er gartner og derfor arbejder meget med jord, og er interesseret i at vide om det kan være årsagen. Min tommefinger-negl har en gang været faldet af, og der er vokset en ny ud, men angrebet er dog vendt tilbage.

Svar:

Kære spørger.

Ja, neglesvamp kan forekomme i fingernegle, og dine symptomer med misfarvede fingernegle kan muligvis være betinget af neglesvamp. Svamp i tånegle er dog ca. ti gange så hyppigt forekommende som svamp i fingernegle.

Det er ikke muligt med det blotte øje at konstatere, om en forandret negl skyldes en svampeinfektion. Diagnosen neglesvamp stilles ved en svampeundersøgelse, hvor lidt materiale fra neglens forandrede område skrabes af og undersøges i laboratoriet. En sådan undersøgelse kan du få foretaget hos din egen læge eller hos en hudlæge. Svar på undersøgelsen foreligger senest efter ca. 6 uger. Denne undersøgelse vil afklare, om du har neglesvamp.

Som du selv er inde på, kan der være andre årsager til negleforandringer end neglesvamp: Bl.a. medfødte negledefekter, psoriasis og andre hudsygdomme, ligesom slag og traumer samt nogle medicinske sygdomme også kan påvirke neglene. Hvis neglene er forandrede på baggrund af disse tilstande, har man ofte lettere ved at få neglesvamp, men det betyder så desværre, at man fortsat vil have den tilgrundliggende neglelidelse, selvom en eventuel komplicerende svampeinfektion bliver kureret.

Jeg kan ikke udelukke, at dit erhverv som gartner kan have indflydelse på dine misfarvede fingernegle. I forbindelse med dit arbejde må det forventes, at du hyppigt får jord op under neglene, og derved udsættes neglene formentlig for gentagne, mindre traumer. Dette kan muligvis svække dine negle og eventuelt medføre, at neglene lettere angribes af bl.a. skimmelsvampe og visse bakterier.

Jeg vil foreslå, at du bliver henvist til en hudlæge med henblik på at få vurderet dine negle og foretaget en undersøgelse for bl.a. svamp og bakterier.

Sidst opdateret: 23.05.2003
Annonce