Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvad betyder et forhøjet kreatinin-tal?

Spørgsmål:

Kære Netdoktor,

Min mor har for ca. 2 år siden fået konstateret autoimmun hepatitis (leverbetændelse). Hun har nu fået at vide, at hendes nyrer også har taget skade. Hun bliver fulgt fint på Amtssygehuset i Gentofte, men de har sagt til hende, at hendes "Kreatinin tal" er forhøjet, de kalder det Kreatinin-Clearance".

Vi kan ikke finde noget information om Kreatinin-tallet og hvilken effekt det har på kroppen, at det er forhøjet - kan I hjælpe os ?

Med venlig Hilsen Henriette - datter.

Svar:

Kære Henriette,

Kreatinin er et affaldsstof som dannes i vores muskler og findes i blodet. Nyrerne sørger for at fjerne kreatininen fra blodet, og udskille den i urinen, så mængden i blodet er ret konstant hos os alle, så længe vores nyrer er raske. Når kreatinin-værdien i blodet er normal, betyder det oftest at nyrefunktionen også er normal. Hvis der opstår tvivl om den faktiske nyrefunktion, eller hvis kreatinintallet bliver forhøjet, er man nødt til at beregne den såkaldte "kreatinin clearance".

For at forstå, hvad "clearance" er, må jeg forklare, at nyrerne er filtre, igennem hvilke blodet konstant filtreres for affaldsstoffer. Først filtreres affaldsstofferne sammen med en masse væske (ca. 130 ml/min) ud af blodet, og derefter suges det meste af væsken tilbage i blodet igen. Den væske og de affaldsstoffer, der endeligt filtreres ud af blodet, bliver til urinen (ca. 1 ml/min). Overordnet skal nyrerne altså rense blodet for affaldsstoffer og regulere vandindholdet i vore kroppe.

Det er interessant at kende den værdi, som vi kalder "clearance". Clearance betyder noget i retning af "rensning" og fortæller om, hvor gode nyrerne er til at udfiltrere et bestemt stof fra blodet. Når clearance aftager, aftager nyrefunktionen. Når man derfor har mistanke om at nyrerne ikke virker ordentligt, opsamler man urin i et helt døgn. I urinen måler man, hvor meget kreatinin der er udskilt. Når man samtidig véd, hvor meget kreatinin, der kan måles i blodet, kan disse tal sættes ind i en formel, og nu kan man så beregne "kreatinin clearance", som er det mest nøjagtige mål for nyrefunktionen.

Vi har heldigvis en stor reservekapacitet i vore nyrer. Først når kreatinin clearance falder ned til under ca. 15-20 ml/min, begynder man at få symptomer på nedsat nyrefunktion, og først når kreatinin clearance falder til under 10 ml/min, må man behandles med dialyse for at rense blodet for affaldsstoffer, fordi nyrerne ikke selv kan klare det.

Det er lidt indviklet stof at forklare, men jeg håber, du får noget ud af dette svar.

Venlig hilsen

Poul Frimodt-Møller

Speciallæge i sygdomme i nyrer og urinveje.

Sidst opdateret: 17.04.2006
Annonce