Annonce

OBS: Vær opmærksom på, at dette spørgsmål i brevkassen med dertilhørende svar er mere end ti år gammelt. Der kan være sket en udvikling mht. viden og behandling indenfor pågældende emne.

Hvorfor kan man ikke bruge blodprøver til folkeundersøgelser for kræft?

Spørgsmål

Kære Netdoktor

Dette er et principielt spørgsmål og handler altså ikke om mig personligt eller et konkret sygdomsforløb. Det handler om undersøgelser for kræft. For godt 20 år siden døde min svigermor af æggestokkræft efter operation og 2 års kemo. Da hun lå på hospitalet og blev behandlet med forskellige præparater, blev der løbende taget blodprøver på hende, og vi fik at vide, at man talte hvide blodlegemer. Jeg kan ikke huske tallene; men de var voldsomt store i forhold til raske menneskers tal. Og vi fik også at vide, at man i prøverne kunne måle, om kræften var i til- eller aftagende - simpelthen, fordi tallet så steg eller faldt. Så er det, at jeg tit har tænkt på, at hvis de oplysninger, vi fik dengang, er rigtige, hvorfor kan man så ikke bruge det til folkeundersøgelser for kræft?

Jeg har indtil nu ikke kunnet få svar på spørgsmålet. Jeg er udmærket klar over, at der også er andre ting, såsom infektioner, der kan påvirke vores mængder af hvide blodlegemer, men jeg forestiller mig at man simpelthen indkaldte folk til at få taget en blodprøve hos egen læge, hvor man gør opmærksom på disse ting, og at de skal føle sig raske, når prøven bliver taget. I de tilfælde, hvor tallet så er forhøjet en vis grad, undersøger man så en del af blodet for infektioner, og hvis den undersøgelse er negativ, indkalder man til yderligere undersøgelser - hvor man selvfølgelig stadig gør opmærksom på, at det ikke behøver at være kræft. Jeg mener, at det må være både billigere, mere effektivt, mindre risikabelt og mindre ubehageligt, hvis man kunne undersøge på den måde. Hvor de fleste andre undersøgelser (Mammografi, underlivsundersøgelser, røntgen af lunger m.v.) kun kan afdække en bestemt kræftform, burde dette her være all-round, ikke? Jeg håber, I får tid til at svare - enten direkte eller på siden.

Med venlig hilsen en spørger

Svar

Kære Spørger

Drømmen om at finde en universel screeningsmetode til alle former for kræft er en meget sympatisk tanke, men formentlig også en umulighed. Kræftsygdomme er fundamentalt forskellige, trods det at de deler mange karakteristika. Der findes ikke en enkelt markør som i den forstand, du beskriver, kan benyttes til at af- eller bekræfte en kræftsygdom. For nuværende må screeningsundersøgelser altså målrettes den specifikke kræft-sygdom man ønsker at undersøge for, eks. screening for livmoderhalskræft, frem for alle kræftsygdomme på en gang. Du skriver, at din svigermor fik kemoterapi, altså en stærk cellegift, hvis formål er at forhindre kræftcellerne i at dele sig. Kemoterapi bremser principielt alle cellers evne til celledeling, men da kræftceller typisk er ekstremt hurtigt voksende i forhold til andre celler i kroppen, kan man udnytte denne særlige evne i kemoterapien, uden at det rammer alt for mange af de raske celler. Det er også årsagen til at man ikke giver kemoterapi kontinuerligt, men i kure adskilt af hvileperioder.

Hvide blodlegemer er en af de raske celletyper i kroppen, som påvirkes af kemoterapi, hvilket kan være problematisk, da de jo samtidig udgør en væsentlig del af vores immunforsvar. Når man følger nøje med i kræftpatienters niveau af hvide blodlegemer, hænger det sammen med, at man er meget modtagelig for infektioner, når antallet af hvide blodlegemer er lavt. Det kan i værste fald være livsfarligt for en kræftpatient, fordi der jo i sagens natur stort set ikke er nogen hvide blodlegemer til at ”tage kampen op”. Man følger derfor niveauet af hvide blodlegemer, fordi man så kan forudsige, hvornår infektionsrisikoen er størst, og dermed forebygge. Dertil kommer, at man kan planlægge næste behandling med kemoterapi efter, hvornår niveauet af hvide blodlegemer igen er tilpas højt. Man taler om, at patienten er i nadir, når de hvide blodlegemer er på sit laveste, og i zenith, når de er på sit højeste.

Når man har sagt til jer dengang, at man fulgte sygdommens udvikling, er det nok ikke helt rigtigt, man har nærmere fulgt responset af kemoterapien. Men der kan være andre parametre i blodprøverne, man har brugt til netop at følge sygdommens udvikling. Det er en kompleks problemstilling at vurdere, om en kræftsygdom er i frem- eller tilbagegang, og der findes ikke en enkelt blodprøve, som kan vise det. Den eneste situation, hvor de hvide blodlegemer direkte afspejler sygdommen, er ved leukæmier, der jo er kræft i netop de hvide blodlegemer.

Med venlig hilsen

Morten Svenning Nielsen

Speciallæge i almen medicin

Sidst opdateret: 09.12.2008
Annonce