Brevkasse

Spørgsmål   Diabetes

Spørgsmål: Hvor lang tid går der, før man får senfølger af diabetes?

Oplevede føle-forstyrrelser i fødderne i ca et år da jeg gik til læge. Her viste en blodprøve at jeg lå over normalgrænsen for blodsukker (10.0). Da jeg pga blodtryksmedicin er blevet fulgt, kan jeg se at jeg lå på grænsen for et år siden. Nu 3 mdr senere ligger langtidssukkeret på 8 efter kostomlægning. I jeres nyhedsbrev står der om en “senfølge” af for højt blodsukker var føle-forstyrrelser i fødder. (mit er nu forsvundet) Jeg ville gerne vide hvor lang tid en “senfølge” er? er det 6 mdr, ét år eller mere? For så har jeg jo haft diabetes2 længe før det blev konstateret?

Svar:

Da du havde føleforstyrrelser i begge fødder er det forenelig med diabetisk neuropati (nervebetændelse). Det ses hos nogle personer med type 2 diabetes allerede på diagnosetidspunktet. Det er glædeligt at dine gener er forsvundet efter at blodglukose (blodsukker) er blevet bedre reguleret. Det er vigtigt at den læge, der kontrollerer din diabetes undersøger dine fødder for nervebetændelse, evt. at du får det gjort ved en fodterapeut.

Sygehistorier som din giver mistanke om nervebetændelse, og det kan undersøges på forskellige måder, oftest ved at undersøge vibrationssansen (undersøgelse kaldes biotesiometri). Nogle steder bruges ent undersøgelse for tryk og berøring ved hjælp af et monofilament (redskab som man kan bruge til at undersøge følsomheden under foden) der udøver et tryk på 10 gram og som undersøger evnen til at føle dette tryk flere steder under foden. Hvis en person har perifer neuropati (nervebetændelse uden for rygmarven, for eksempel i fødderne) er det vigtigt at blive instrueret i god fodhygiejne så risikoen for fodsår minimeres.

Sten Madsbad

Professor, overlæge, dr.med.


Besvarede spørgsmål under chat

Spørgsmål Besvaret

2024-04-15 | 11:28


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.