Annonce

10 typiske spørgsmål om lus

1: Hvordan smitter lus?

Hovedlus smitter ved tæt kontakt mellem to hoveder. I den situation har lusen mulighed for at kravle fra et hoved til et andet. En hovedlus forlader ikke frivilligt håret og klarer sig ikke ret længe andre steder. Menneskers lus kan ikke leve på dyr, så vores kæledyr udgør ingen smittefare. Man kan heller ikke blive smittet med luseæg. Smitte fra omgivelserne regnes for uden betydning i forhold til smitte ved tæt kontakt mellem hoveder. Derfor er det bedste, man kan gøre, at finde og behandle smittede personer.

2: Hvornår er der sæson for lus?

I perioder efter ferier (især sommerferien) ser man ofte en stigning i antallet af smittede personer Det kan dels skyldes, at man får nye kontakter i ferierne og dels, at opmærksomheden omkring lus er mindre i de perioder, hvor børnene ikke går i skole eller daginstitution. Det betyder dog ikke, at man kan udelukke smitte på andre tider af året, da lus i hovedbunden trives lige godt uanset årstiden.

3: Er lus blevet resistente overfor behandling?

Undersøgelser har vist, at hovedlusene er blevet resistente overfor de insektgifte, der findes i de lægemidler, der i mange år har været brugt til behandling af lus. Det betyder, at lusene kan overleve behandling med disse midler. Hovedlus har derimod ikke udviklet resistens mod de midler, der er registreret som medicinsk udstyr. Spørg eventuelt på apoteket, eller der hvor du køber lusemiddel, om det er registreret som lægemiddel eller medicinsk udstyr.

Læs mere om behandling af lus

4: Hvad gør man, hvis behandlingen ikke virker?

Oplever man levende lus i håret efter endt behandling, skyldes det som regel, at man enten ikke har behandlet korrekt, eller at man er blevet smittet igen. Behandlingen kan enten gentages, eller man kan vælge et andet middel. I begge tilfælde er det vigtigt nøje at følge vejledningen for det produkt, man har valgt med hensyn til dosering, behandlingstid og eventuelt genbehandling. Har man anvendt et lægemiddel, skal man være opmærksom på, at levende lus kan betyde resistens. I dette tilfælde bør man vælge et andet middel. Se ovenfor.

5: Får man lus igen og igen?

Der er ikke større risiko for at få hovedlus igen, fordi man har været smittet før. Der kan ske det, at man får lus, fordi der er smittede personer i omgangskredsen. Selvom man gennemfører en vellykket behandling, er der stor risiko for gensmitte så længe, der er ubehandlede personer i omgangskredsen. Derfor kan man nogle gange opleve, at lusene kommer igen og igen, når man først har haft dem én gang. Så det er vigtigt dels at give besked til omgangskredsen, hvis man har lus, og dels at tjekke hyppigt for gensmitte i perioden efter en behandling. På den måde begrænses risikoen for gensmitte.

6: Virker alternative behandlinger?

Til behandling af hovedlus på mennesker bør man kun anvende produkter, der er registreret til formålet som enten medicinsk udstyr eller lægemiddel. Der findes gamle husråd og alternative midler for eksempel madolie, husholdningssprit, sabadille-eddike og olier fra forskellige planter, der nogle gange foreslås til behandling af hovedlus. Der er ingen videnskabelig dokumentation for virkningen af disse midler, og de kan indeholde stoffer som har en uønsket effekt på mennesker. Brug altid lusemidler, der er godkendt til behandling af hovedlus på mennesker.

7: Må man bruge lusemidler, når man er gravid?

Nogle lusemidler kan godt bruges af gravide og ammende, mens der for andre er forbehold for anvendelsen under graviditet og amning. Hvis man er tvivl og gerne vil bruge et lusemiddel, så kan apoteket oplyse om det, der kan anvendes af gravide og ammende. Alternativt kan man bruge kæmning.

8: Hvor lang tid kan lus overleve?

Hovedlus kan kun leve og formere sig i menneskers hovedbund, og de forlader den ikke frivilligt med mindre, de kan kravle direkte over i en andens hår. En hovedlus der kommer væk fra håret, hvor den har optimale forhold – høj temperatur og fugtighed - vil hurtigt sulte og tørre ud. I de omgivelser, vi færdes i, klarer den sig kun i få timer, inden den er så svækket, at den ikke overlever. Smitte fra omgivelserne udgør en uendelig lille risiko, og hvis der er lus i omgivelserne, så er det fordi, at der er også er personer, som har hovedlus. Det er dem, der udgør den store smitterisiko.

9: Skal hele familien behandles for lus?

Finder man hovedlus hos èn i familien bør resten af familien også undersøges, men det er kun nødvendigt at behandle personer med lus. Det er dog en god idé, at tjekke hele familien i en periode efter, at der har været lus. Dels kan det være svært at opdage smitte, hvis der kun er få lus, og dels er risikoen for smitte stor så længe, at der er ubehandlede personer i omgangskredsen.

10: Hvad skal man kogevaske/putte i fryseren for at blive fri for lusene?

I praksis udgør hovedlus fra omgivelserne ikke nogen smitterisiko, så der er ingen grund til foretage ekstra vask, frysning eller rengøring af sengetøj, tøj, møbler og andet.

Læs mere om lus

Sidst opdateret: 05.03.2015

Annonce