Annonce

Er du ekstrovert eller introvert?

Hvor ekstroverte elsker at møde nye mennesker og får energi af at være sammen med andre, henter introverte energi ved at være alene og har ofte få men nære venner.

Nyt & Sundt nyhedsbrev
- Ny viden om din sundhed -
Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen "danmark". Den indgår i nyhedsbrevet
Nyt & Sundt
som produceres i samarbejde med Netdoktor.

Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal til medlemmer af "danmark".

Læs mere på
sygeforsikring.dk.

Der er stor forskel på at være ekstrovert og introvert. Ekstroverte bruger meget tid sammen med andre mennesker og kommer let til at føle sig ensomme, når de er alene. Det er samværet, der er i fokus og her, de henter energi. De er gode til det sociale samspil og yder bedst på jobbet, når de arbejder sammen med andre. De vil helst have døren åben ind til deres kontor, så de kan følge med i livet udenfor. De snakker mere end introverte og er hurtige til at finde ud af, hvad de synes om den ene eller den anden ting.

Introverte søger mere indad og er meget optagede af at finde formål og motiv bag handlinger. De er ofte længere tid om at komme på banen i sociale sammenhænge og arbejder som regel bedst alene. Introverte trives godt i eget selskab og har brug for tid alene for at genoplade efter at have deltaget i socialt samvær.

Henriette Boysen er privatpraktiserende psykoterapeut og underviser kommende psykoterapeuter på EFT-instituttet (EFT står for Emotions Fokuseret Terapi). Ifølge Henriette Boysen stammer begreberne ekstrovert og introvert fra psykoanalytikeren Carl Gustav Jung, der i 1921 fremsatte en teori om forskellige personlighedstyper.

- Carl Gustav Jung brugte begreberne ekstrovert og introvert for at beskrive to forskellige persontypers indstilling til omverden. Den ekstroverte personlighed – eller udadrettede, som begrebet kan oversættes til på dansk – orienterer sig udad og har brug for omgivelsernes opmærksomhed for at trives. Den introverte personlighed – eller indadrettede på dansk – orienterer sig derimod mod sit eget indre, mens indtrykkene fra omverden er mindre vigtige, siger Henriette Boysen.

- Som psykoterapeut er det tydeligt at se, om klienter arbejder introvert eller ekstrovert, idet ekstroverte klienter når frem til en ny indsigt i sig selv under selve terapisessionen, mens introverte klienter lige skal fordøje og tænke over det, vi har været igennem i terapien, og ofte først ved næste terapisession kan fortælle om en indsigt, de har fået siden sidst.

Ifølge Henriette Boysen har vi alle både introverte og ekstroverte træk, men at der altid vil være ét træk, der er mere dominerende end det andet – således at vi er overvejende ekstroverte eller overvejende introverte.

Medfødt eller tillært?

Hjerneforskning peger på, at vi er født med et overvejende introvert eller ekstrovert træk. Vi mennesker er tilpasningsdygtige, så hvis det er mest hensigtsmæssigt for os i forhold til vores samspil med omverdenen, kan vi i løbet af livet ændre os og for eksempel gå fra at være mest introvert til at være mest ekstrovert. Så det handler både om arv og miljø.

- Måske kommer man fra en familie, hvor det vægtes højt at være udadvendt og sjov, og derfor har man kun lært at dyrke den side af sig selv, fordi det er den side, man får anerkendelse for. Det kan forholde sig omvendt i en familie, hvor det værdsættes, at man er behersket og mere indadvendt, siger Henriette Boysen, og peger på, at vi kan ændre os flere gange i løbet af livet, alt efter hvilket miljø vi befinder i.

Annonce (læs videre nedenfor)

Introverte er mere sensitive

Ifølge Henriette Boysen er introverte mere senstive end ekstroverte. Hjerneforskning viser, at introverte og ekstrovertes centrale nervesystem reagerer forskelligt. Introverte reagerer meget kraftigere på ydre stimuli som smerte, smag og lugt – en undersøgelse har vist, at introverte reagerer kraftigere ved at producere mere spyt, når man drypper citronsaft i munden på dem.

- Hvor sensitive vi er, handler om, i hvor høj grad nervesystemet påvirkes af udefrakommende stimuli. Som introvert har man behov for at fordøje sine oplevelser i rolige omgivelser uden for mange ydre stimuli, som for eksempel larm fra radio og tv. Hvis man ikke er bevidst om, at man er introvert, og at man har brug for at trække sig fra ydre stimuli engang imellem, bliver man derfor lettere overstimuleret, siger Henriette Boysen.

Fordomme

Efter Henriette Boysens opfattelse er vores samfund i høj grad baseret på ekstroverte værdier, hvor vi gør meget ud af os selv og går op i ydre ting, og hvor det er i høj kurs at være rap i replikken og velformuleret, som ekstroverte typisk er. Det kan være en del af forklaringen på, at omkring 75 procent af den danske befolkning antages at være ekstroverte.

Ekstroverte har fordomme om introverte og omvendt, og det er synd, mener Henriette Boysen, for den enes måde at være i verden på er ikke bedre end den andens. Det er bare forskellige måder at være på.

- Når introverte er mere indad orienterede, betyder det også, at de ofte er længere tid om at komme på banen i sociale sammenhænge, og at de derfor af de ekstroverte tit bliver betragtet som langsomt-opfattende eller distræte. Men sådan forholder det sig ikke, for introverte rummer en dybde og en intensitet, som kan bidrage til indholdsrige og meget meningsfulde samtaler. Ekstroverte kan opfattes som overfladiske af introverte, fordi de er gode til smalltalk og trives med mange mennesker omkring sig, men man behøver ikke være overfladisk, fordi man er ekstrovert. Ekstrovertes følelsesliv kommer bare til udtryk på en anden måde, siger Henriette Boysen.

Annonce (læs videre nedenfor)

Udfordringer

Da den ekstroverte er afhængig af samspillet med andre mennesker og orienterer sig meget udad, kan det nogle gange være svært at få orienteret sig indad. Det kan være svært selv at lægge mærke til, hvornår man bliver overstimuleret og sænke tempoet. Derfor bliver ekstroverte hurtigere stressede, hvis ikke de er bevidste om at mærke sig selv.

Typisk kan introverte blive misforstået og opfattet som værende distræte, tøvende, uinteresserede eller langsomme i mødet med den ekstrovertes høje tempo. I et samfund, der sætter pris på de ekstroverte personlighedstræk, skal man som introvert passe på med at tro, at man skal lave om på sig selv, mener Henriette Boysen. Presser man sig selv til at være selskabelig, er det vigtigt, at man gør det på sin egen måde, og det vil sige, at man er opmærksom på at kunne trække sig for at finde ro for eksempel ved at læse avis eller gå udenfor et øjeblik. Ellers kommer man let ud af balance.

- Det er vigtigt for både introverte og ekstroverte at acceptere, at man er, som man er, og at det hverken er bedre eller dårligere at være på den ene eller den anden måde, siger Henriette Boysen.

Fakta

Den ekstroverte – typiske tegn:

 • Du elsker at møde nye mennesker og henter din energi fra omgivelserne

 • Når du bliver optaget af noget, må du straks fortælle det til nogen

 • Du bliver let midtpunkt i sociale sammenhænge

 • Du er ofte hurtig til at svare, når du bliver spurgt om noget og har mange ord

 • Du kommer let til at føle dig ensom, når du er alene

 • Du præsterer bedst, når du arbejder sammen med andre

Kilde: Henriette Boysen, Psykoterapeut

Den introverte – typiske tegn:

 • Du nyder en dag for dig selv og henter energi fra dit eget indre liv

 • Du vil hellere spise middag med nære venner end til en stor fest

 • Du vejer dine ord omhyggeligt

 • Du føler dig sjældent ensom

 • De fleste, du kender, har du kendt i lang tid

 • Når du har været sammen med nogen en hel aften, har du brug for tid alene for at genoplade

Kilde: Henriette Boysen, Psykoterapeut

Sidst opdateret: 23.09.2014

Seneste brevkassesvar om Psykiske problemer

Har du et spørgsmål til Netdoktors eksperter?

Stil dit spørgsmål her

Annonce