Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leddegigt

Operation for leddegigt i knæet

Operation for leddegigt i knæet kan have en stor effekt. Læs alt om operation for leddegigt i knæet her.

Opdateret: 19. Oktober 2017

Leddegigt i knæet er kendetegnet ved, at knæets led bliver angrebet af en betændelseslignende tilstand. Leddegigt opstår hyppigst i alderen 50 til 70 år, og bliver sygdommen ikke behandlet, kan leddene i knæet gradvist blive misdannede og miste deres funktion.

Årsagen til leddegigt i knæet er ikke kendt, men personer med visse vævstyper bliver oftere ramt af sygdommen end andre. Desuden kan ydre faktorer såsom rygning også spille en rolle for udviklingen af leddegigt.

I hvilke tilfælde kan man blive opereret for leddegigt i knæet?

Ved milde tilfælde af leddegigt i knæet bliver man behandlet med mild smertestillende medicin (for eksempel paracetamol og gigtmedicin) og fysioterapi. Hvis man er overvægtig, kan et vægttab også være gavnligt.

Først når disse muligheder er udtømte og effekten af den medicinske behandling er vurderet som manglende, vil man overveje at tilbyde operation. Det er derfor absolut ikke alle personer med leddegigt i knæet, der har behov for operation.

Hvordan vurderer man, om en leddegigtpatient er egnet til operation?

Når man beslutter, om en patient med leddegigt i knæet skal tilbydes en operation, skal man tage hensyn dels til symptomernes sværhedsgrad, dels om patienten har andre lidelser, for eksempel hjerte- og lungesygdomme, der kan øge risici ved en operation. Det er en individuel afgørelse, og dette afgøres af lægen i samråd med patienten, hvor man opvejer fordele og risici mod hinanden.

Hvordan kan operation af leddegigt i knæet hjælpe?

Formålene med operation af leddegigt i knæet er at:

  • Mindske smerter: Dette er hovedformålet med operation for leddegigt i knæet.

  • Genoprette funktion: Det er dog sværere at forudse med sikkerhed, da leddegigt ofte rammer flere led, og man derfor kan være plaget af gigt andre steder, som forhindrer en normal funktion.

  • Forhindre udvikling af fremtidig deformitet: Man skal være opmærksom på, at man ikke får et nyt knæ, men derimod et kunstigt knæ med deraf følgende risici, som beskrevet senere i artiklen.

Hvordan foregår operation af leddegigt i knæet?

Ved leddegigt i knæet er den bedste behandlingsmulighed at indoperere et kunstigt knæ (knæprotese).

Ved operationen fjerner man resterende brusk og noget af knoglen på lårbensknoerne og skinnebensknoerne og erstatter det med en lårbensdel, der sidder på lårbenet, og en skinnebensdel, der sidder på skinnebenet. Derudover kan der være behov for at sætte en ”knap” på knæskallen, hvis også brusken på knæskallen er angrebet af forandringer

Der findes mange forskellige modeller og fabrikater af knæproteser, som groft sagt kan inddeles i to kategorier: Cementeret eller ucementeret kunstigt knæ. Ved det cementerede kunstige knæ bruges såkaldt knoglecement som en lim mellem protese og knogle. Ved den ucementerede knæprotese vokser knoglen ind omkring protesen, som er gjort ru, for at knoglen kan gribe fat i protesen. Valget af protesetype skifter fra afdeling til afdeling.

En operation for leddegigt i knæet tager mellem en og to timer, og man er som oftest indlagt mellem en og tre dage efter operationen. Straks efter en operation bliver man instrueret af fysioterapeuter i træning af daglige gøremål som at komme i og ud af sengen, trappegang og lignende.

Læs også: At leve med leddegigt

Hvilke risici er der ved operationen?

Ved enhver operation er der risiko for betændelse i det opererede væv, og dette gælder også operation for leddegigt i knæet. Derfor får man forebyggende behandling med antibiotika i forbindelse med operationen.

Det er vigtigt, at man er klar over, at man ikke får et nyt knæ, men et kunstigt knæ, der med årene kan blive slidt og kræve en ny operation. Resultaterne efter operation for leddegigt i knæet er dog gode, og mere end 90 procent af kunstige knæled er velfungerende efter 10 år eller mere.

Ud over de nævnte komplikationer er der risiko for blodprop, og derfor får forebyggende blodfortyndende medicin i forbindelse med operationen og i dagene efter. Det er dog vigtigt at understrege, at alle disse risici er sjældent forekommende – i langt de fleste tilfælde under 2 procent.

Før operationen

Da man skal i fuld narkose eller rygmarvsbedøves, skal man faste forud for operationen. Før operationen skal der desuden lægges en nøje plan for medicineringen op til operationen, og dette gælder både gigtmedicin og anden medicin.

Efter operationen

Efter operationen er der som regel ikke restriktioner på, hvor aktiv man bør være. Tværtimod anbefales man at være så aktiv som muligt. Man skal dog altid lytte til sin krop og tage hensyn til sin almentilstand efter operationen.

Læs også: Støtte og hjælp til dig med leddegigt

Bør man fortsætte den medicinske behandling sideløbende med operationen?

For nogle vil det være nødvendigt at stoppe den medicinske behandling mod leddegigt før den forestående operation, mens andre trygt kan fortsætte behandlingen. Dette beror på, hvilken type medicin man indtager, og beslutningen herom træffes i god tid inden operationen af den læge, man bliver behandlet af, eventuelt i samråd med en reumatolog.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Genoptræning efter operationen

Det er nødvendigt med genoptræning i større eller mindre grad efter operation for leddegigt i knæet. Mange patienter klarer selv genoptræningen efter operationen efter grundig instruktion af fysioterapeuter på sygehuset. Andre patienter har vanskeligt ved at klare genoptræningen selv og bliver derfor henvist til træning i deres hjemkommune.

Udsigt for fremtiden

Fremtidsudsigterne efter en operation for leddegigt i knæet er gode. Mere end 90 procent af de indopererede knæproteser fungerer efter 10 år, og 85 procent af knæproteserne fungerer atten år efter operationen.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.