Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Gigt

Hypermobilitet

Er man hypermobil, er ledbånd og sener meget eftergivelige, hvilket gør leddene "løse" og overbøjelige.


Opdateret: 25. April 2022

Hvad er hypermobilitet?

Hos de fleste mennesker er leddene i kroppen stabiliseret af ledbånd, sener og muskler. Men hos nogle mennesker er ledbånd og sener meget eftergivelige, hvilket gør leddene hypermobile ("løse") og overbøjelige. Denne tilstand kaldes for hypermobilitet.

Hypermobilitet rammer 10 til 30 procent af befolkningen, oftest kvinder, og er delvist arvelig. Halvdelen får smerter efter belastning. Hypermobilitet kan forekomme både i få og i flere af kroppens led og forårsage smerter, hvis man ikke tager hensyn til sygdommens mulige følgevirkninger.

Man kan gøre meget for at undgå at overbelaste leddene og derved forebygge smerter og kroniske følgevirkninger af sygdommen.

Hvad er hypermobile led?

Et led bliver dannet dér, hvor to knogler mødes. Knogleenderne er beklædt med brusk, som er tykkest midtpå og bliver tyndere ude i siderne. Bevægelsen i leddet bliver styret af knoglernes facon og af ledbånd og muskler, der er hæftet sammen i nærheden af leddet. Det er disse ledbånd og muskler, der beskytter leddet mod overbelastning. Et hypermobilt led er løsere og mere ustabilt end andre. Hypermobile led kommer lettere i yderstillinger og bliver belastet de steder, hvor ledbrusken er tynd. Hypermobilitet kan derfor give smerter, og på længere sigt vil brusken sandsynligvis blive slidt.

Lokal hypermobilitet

Lokal hypermobilitet betyder, at kun et enkelt eller et par af kroppens led er hypermobile. Det kan blandt andet forekomme i et led, som man har forvredet flere gange. Lokal hypermobilitet optræder også som en kompensation for stivhed i et andet led. For eksempel kan der opstå hypermobilitet omkring to sammenvoksede led i ryggen som en kompensation for den manglende bevægelighed i det sammenvoksede led.

Generel hypermobilitet

Generel hypermobilitet kan både forekomme som en isoleret tilstand i kroppen eller som symptom i forbindelse med en anden sygdom, som for eksempel den arvelige sygdom, Ehlers Danlos-syndrom, hvoraf der findes flere typer.

I andre dele af verden, hos for eksempel asiater og afrikanere, forekommer hypermobilitet meget oftere end i Danmark. De kinesiske cirkusartister, der er berømte for næsten at slå knuder på sig selv, er blandt andet et eksempel på generel hypermobilitet.

Hvem er særligt i risikogruppen?

Generel hypermobilitet er ofte arvelig, og det forekommer relativt hyppigt i lettere grad og især hos kvinder. Der findes dog ingen sikre tal for, hvor mange kvinder i Danmark, der er hypermobile.

Hvad er symptomerne på hypermobilitet?

Hypermobile mennesker kan bevæge deres led så meget, at leddene kan tage skade og blive ømme. De følgende smerter er typisk belastningssmerter og træthedssmerter, fordi leddene bliver unødigt slidt. Da godt halvdelen af hypermobile danskere får gener af det, er det en god idé at tage sine forholdsregler for at forebygge de følgende gener af hypermobilitet. Derfor skal man være opmærksom på, hvordan man arbejder, dyrker motion og i øvrigt bevæger sig, så man kan tage de nødvendige hensyn.

Generel hypermobilitet øger risikoen for:

 • Forstuvninger, især i finger-, hånd- og fodled
 • Løfteskader
 • Skulder, der går af led
 • Bækkenproblemer
 • Gener i forbindelse med graviditet
 • Nedsynkning af fodbuerne (platfod)
 • Slidgigt i 30 til 40-årsalderen

Det er ikke alle, der har gener på grund af hypermobiliteten. Nogle kan ligefrem have gavn af den i fritids- og arbejdslivet, såsom gymnaster, balletdansere og pianister. Men cirka halvdelen af alle hypermobile vil på et tidspunkt i deres liv få gener af det, fordi leddene bliver belastet mere end normalt, hvilket kan medføre smerter. Smerter på grund af hypermobilitet kan forekomme i alle aldre, men mange har symptomer allerede i 15-årsalderen.Hypermobilitet kan ikke kureres, men smerter i led og ledbånd kan behandles med svagt smertestillende medikamenter. Brug dog ikke medicin før træning, da det kan maskere overbelastning af leddene under træningen.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen vil ved en generel undersøgelse af leddene kunne afgøre, om der foreligger hypermobilitet. Som mål for hypermobilitet kan anvendes Beightons test.

Beightons test for hypermobilitet

Man kan teste sig selv for hypermobilitet. Hvis man får mindst fire point i denne test, er man hypermobil.

Man kan teste sig selv for hypermobilitet. Hvis man får mindst fire point i denne test, er man hypermobil.

1) Lillefingeren kan overstrækkes mere end 90 grader (ét point for hver finger).

2) Tommelfingeren kan føres ind til underarmen (ét point for hver finger).

3) Albueled kan overstrækkes mere end 10 grader (ét point for hver arm).

4) Knæled kan overstrækkes mere end 10 grader (ét point for hvert knæ).

5) Du kan med strakte knæ føre håndfladerne i gulvet (ét point for hvert knæ).

Hvordan behandles hypermobilitet?

En stærk muskulatur kan i et vist omfang overtage noget af leddenes arbejde. Derfor er det vigtigt at lave nogle særlige øvelser for at træne musklerne op omkring de led, som man bruger mest i dagligdagen. Ikke alle former for idræt er dog lige gode for alle. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvilke motionsformer der er gode og mest skånsomme for dine hypermobile led. Af denne årsag er det også vigtigt, at hypermobilitet bliver opdaget så tidligt som muligt, så man tidligt kan nå at tillære sig nogle gode vaner og dermed undgå (for mange) smerter senere i livet.

Ud over at have en stærk muskulatur er det også vigtigt at skåne kroppens led i forbindelse med arbejde, fritidsaktiviteter og hvile. Dette kan i mange tilfælde afhjælpe mange gener med smerter.

Behandling af hypermobilitet med lægemidler kan være nødvendigt for at sikre hensigtsmæssig træning og motion. I så fald bør lægemidler af typen svage analgetika anvendes, dvs. tabletter med Paracetamol. Denne medicin bør kun tages ved behov og ikke fast.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Fremtidsudsigterne kan kun vurderes individuelt hos den enkelte på basis af en samlet vurdering af problemets sværhedsgrad.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvad kan du selv gøre?

Hvis man har hypermobile led, er der mange ting, man selv kan gøre for at forebygge unødige gener og smerter i hverdagen:

 • Tag hensyn til de hypermobile led ved at skåne dem mest muligt i de daglige rutiner.
 • Sørg for at opbygge muskler omkring dine hypermobile led, så leddene kan aflastes.
 • Vælg en motionsform, der er skånsom overfor netop den gruppe af hypermobile led, du har.
 • Tal med din læge om, hvordan du bedst kan føre en livsstil, der tager højde for dine hypermobile led, så du kan undgå unødige gener og smerte.
 • Brug kun smertestillende medicin, når du har behov for det.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om de medicinske præparater på www.gigtforeningen.dk og www.medicin.dk

Denne artikel er produceret i samarbejde med Gigtforeningen. Du kan læse mere om hypermobilitet på Gigtforeningens hjemmeside


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.