Medicinsk behandling af godartet forstørrelse af prostata (blærehalskirtlen)

Hvornår anvender man medicin til behandling af godartet forstørrelse af prostata?

Medicinsk behandling mod godartet forstørrelse af prostata bliver anvendt, når der ikke er komplikationer til sygdommen. Ved medicinsk behandling er der tale om symptomlindring - det vil sige, at medicinen kan afhjælpe de gener, man oplever i hverdagen som følge af prostataforstørrelsen. Symptomerne kan for eksempel være, at man:

  • skal tisse om natten

  • skal tisse ofte

  • har stærk trang til at skulle tisse

  • ikke får ikke blæren tømt helt.

Har man fået konstateret godartet forstørrelse af prostata, vil man af lægen eller urologen blive bedt om at udfylde et vandladningssymptom score skema, som viser, hvor generet man er af sin symptomer.

Læs mere om undersøgelserne hos den praktiserende læge og urologen .

Hvilke typer medicin anvender man til behandling af godartet forstørrelse af prostata?

Man anvender i dag to typer medicin til behandling af godartet forstørrelse af prostata - alfablokkere og 5-alfa-reduktase-hæmmere. Alfablokkere medfører, at de små muskelceller i prostata slapper af og 5-alfa-reduktase-hæmmere hæmmer væksten af prostata, så prostata-kirtlen bliver mindre.

En tredje type medicin - antikolinergica - anvender man, hvis der er problemer med kraftig vandladningstrang, som betyder, at man ikke kan nå at komme på toilettet.

Man kan også anvende naturmedicin, hvis symptomerne ikke er så fremherskende. Generelt må man sige at hvis man er generet i sin dagligdag skal man gå til lægen, fordi vandladningsproblemer også kan dække over andre sygdomme end forstørret prostata.

Alfablokkere

Hvordan virker alfablokkere mod godartet forstørrelse af prostata?

I prostata og i blæren findes der glatte muskelceller, som man ikke selv kan kontrollere. Disse muskelceller bliver stimuleret af det ”ubevidste” nervesystem – også kaldet det autonome nervesystem. Det er også det nervesystem, som styrer blodgennemstrømningen, hjertet, vejrtrækningen, tarmens bevægelser og udsondringen af hormoner.

Det autonome nervesystem er delt i to dele –det sympatiske– som er ansvarlig for udsondringen af det, vi kalder stresshormoner, som er aktivt, når vi skal ”performe”, ogdet parasympatiske, som er virksomt, når vi er i hvile (det hjælper til med for eksempel fordøjelsen).

Det sympatiske nervesystem påvirker nogle receptorer, der deles i alfa og beta-receptorer. De fleste kender beta-blokker behandling af hjertet, som nedsætter pulsen. I blæren og i prostata er det primært alfa-receptorer, der sidder på muskelcellerne, og som styrer sammentrækningen af musklerne. Hvis man blokerer disse receptorer med medicin (alfa-blokkere), kan musklerne ikke trække sig sammen, og dermed vil prostata blive afslappet, så urinen nemmere kan komme igennem.

Dette medfører, at blæren ikke skal yde så stort et arbejde for at presse urinen ud, og derved bliver blæren aflastet. Blæren vil blive tømt bedre og kunne rumme mere urin, og man vil derfor ikke skulle tisse så ofte, og trangen til t tisse vil desuden blive reduceret kraftig. Videnskabelige undersøgelser viser, at alfablokker behandling reducerer symptomscoren med 25-50 procent. Effekten viser sig indenfor cirka 14 dage og holder i mere end et år. Hvis man er cirka 60 år, når problemerne begynder, kan medicin udsætte en operation.

Hvordan indtager man alfa-blokker behandling?

Alfa-blokker behandling er typisk en tablet/kapsel-behandling, som skal tages én gang om dagen.

Hvilke bivirkninger er der ved alfa-blokker behandling?

Behandlingen kan medføre svimmelhed, når man rejser sig op, fordi blodkarrene i benene også er styret af alfa-receptorer, og når disse bliver blokeret, kan blodet nemmere løbe ned i benene, når man rejser sig op. Det er dog sjældent et problem, men når man skal ud af sengen, er det vigtigt at rejse sig stille og roligt. Andre bivirkninger er utilpashed, kraftesløshed, mundtørhed, kvalme, smerter i maven, diarré og hovedpine.

5-alfa-reductase-hæmmere

Hvordan virker 5-alfa-reductase-hæmmere mod godartet forstørrelse af prostata?

Et andet behandlingsprincip er at få prostata til at skrumpe. Prostatas vækst er afhængig af det mandlige kønshormon testosteron, som bliver transporteret fra blodbanen og ind i prostatacellerne. I prostata-cellerne bliver testosteronet omdannet til det mere virksomme DHT (DiHydroTestosteron), som stimulerer både vækst og deling af prostatacellerne.

Der er udviklet medicin, som hæmmer det enzym (5-alfa-reductase), der omdanner testosteronet til det mere aktive DHT. Virkningen er, at prostata skrumper, så den trykker mindre på urinrøret. Den maksimale virkning indtræder først efter 6-12 måneder, men allerede efter tre måneder kan man mærke effekt. Effekten er 25-50 procent forbedring af symptomscoren.

Hvordan indtager man 5-alfa-reductase-hæmmere?

5-alfa-reductase-hæmmere er en tabletbehandling. Man skal tage en tablet dagligt.

Hvilke bivirkninger er der ved 5-alfa-reductase-hæmmere?

Brystvævet kan begynde at vokse, og der kan optræde impotens, nedsat lyst til sex og ejakulationsforstyrrelser. Men dette sker hos mindre end 10 procent.

En anden virkning af behandlingen er, at PSA (Prostata Specifikt Antigen) i blodet bliver halveret. Derudover er det påvist i videnskabelige undersøgelser at, behandlingen medfører en 25 procents risikoreduktion for at få prostatakræft.

Læs mere om PSA blodprøver .

Kombinationsbehandling

Hvordan virker kombinationsbehandlingen mod godartet forstørrelse af prostata?

Fordi alfa-blokker behandling har en hurtig indsættende virkning, og at 5-alfa-reduktase-hæmmere har en længerevarende virkning, er der udviklet en kombinationspille, som indeholder begge præparater. Man har fundet ud af , at kombinationsbehandlingen virker bedre på symptomscoren end hver af behandlingerne for sig selv.

Hvilke bivirkninger er der ved kombinationsbehandlingen?

Bivirkningerne er de samme som ved behandlingerne ved de enkelte præparater (se beskrivelser ovenfor).

Anticolinergica - midler mod overaktiv blære

Hvordan virker Anticolinergica mod godartet forstørrelse af prostata?

Hvis problemet er, at man ikke kan modstå vandladningstrangen, når den pludselig melder sig, kan man få medicin, som nedsætter blærens sammentrækningskraft. Det er vigtigt, at man først har sikret sig, at man faktisk får tømt hver gang, man skal tisse, ellers risikerer man, at medicinen sløver blæren, så man slet ikke kan komme af med vandet, og dette kan medføre risiko for nyrefunktionsnedsættelse.

Der findes flere midler mod pludselig vandladningstrang, men fælles for dem er, at de blokerer nerveimpulserne, som sætter blæretømningen i gang.

Hvilke bivirkninger er der ved Anticolinergica?

De typiske bivirkninger er mundtørhed og hård mave. Der kan også opstå lammelse af musklen, der styrer øjets linse - men det er en sjælden bivirkning. Bivirkningerne stopper, når man stopper med medicinen.

Naturmedicin

Hvordan virker naturmedicin mod godartet forstørrelse af prostata?

Udover de beskrevne typer medicinsk behandling findes i dag en række forskellige former for naturmedicin på markedet, som kan købes i håndkøb. Produkterne indeholder udtræk af savpalme, som i nogle videnskabelige undersøgelser har vist sig at have en moderat effekt på vandladningsbesvær, hvis den daglige dosis er på 320 mg savpalmeekstrakt.

Der findes i litteraturen offentliggjorte studier om savpalme, og Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af disse studier vurderet, at effekten på vandladningsbesvær og lettere godartet forstørrelse af blærehalskirtelen (prostata) er underbygget. I en metaanalyse (2009) af alle de undersøgelser, der er om effekten af savpalme på symptomlindringen ved godartet prostataforstørrelse, kunne der ikke påvises nogen gavn overfor placebo. Der er i øjeblikket en klinisk undersøgelse, som forventes færdig i 2011, som skal give svaret på, om der er effekt af at øge dosis fra 320 til 900 mg savpalmeekstrakt.

I Danmark findes der flere naturlægemidler på markedet, som er godkendt af lægemiddelstyrelsen. Disse produkter har dokumentation for at indeholde 320 mg savpalmeekstrakt enten per kapsel eller fordelt over flere kapsler.

Der bør skelnes mellem naturlægemidler og øvrige produkter, idet kun naturlægemidler er godkendt af lægemiddelstyrelsen.

Hvilke bivirkninger er der ved naturmedicin?

I modsætning til naturlægemidler kan man ikke være sikker på, hvad diverse kosttilskud og urteprodukter indeholder, og derfor anbefales disse præparater generelt ikke af urologer.

Annonce (læs videre nedenfor)

Hvornår bør man gå til kontrol, og hvor længe skal man være i behandling for godartet forstørrelse af prostata?

Man kan i princippet tage medicinen livsvarigt, men hvis symptomerne bliver værre, kan det bedre betale sig med en operation.

Medicinudgifterne ved alfablokker behandling er mellem 2-8 kroner i døgnet. 5-alfa-reduktase hæmmer koster mellem 1-10 kroner i døgnet og kombinationsbehandling koster cirka 10 kroner i døgnet.

Man bør gå til kontrol første gang tre måneder efter behandlingen er sat i gang og derefter gerne en gang om året.

Hvad er udsigten for fremtiden?

Prostatas vækst er styret af testosteron. Der er derfor studier, som undersøger effekten af at nedsætte testosteronniveauet i blodet ved hjælp af hormonbehandling (læs mere mere i artiklen om prostatakræft ). Disse har lovende resultater, men det er et problem at finde den rette dosering, så man kan undgå de bivirkninger (hedeture, impotens og tab af lyst til seksuel aktivitet) som følger af nedsat testosteron.

Viagralignede stoffer er også blevet testet ud fra hypotesen at viagra nedsætter tonus i glat muskulatur (svarende til alfa-blokkere). Der er en subjektiv forbedring, men man kan ikke påvise forbedringer i vandladningskraften eller trykket i blæren. Der foregår fortsat undersøgelser.

Et nyt princip er at sprøjte forskellige lægemidler (for eksempel Botox) ind i prostata med henblik på at få afslappet muskulaturen eller få prostata til at skrumpe, men disse studier er i opstartsfasen.

Annonce (læs videre nedenfor)

Læs mere om GODARTET FORSTØRRELSE AF PROSTATA

Sidst opdateret: 20.09.2010