Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Medicinsk behandling af vandladningsproblemer forårsaget af godartet forstørrelse af prostata (blærehalskirtlen)

Medicinsk behandling mod vandladningsbesvær pga godartet forstørrelse af blærehalskirtlen kan anvendes, såfremt der ikke er komplikationer til sygdommen.

Opdateret: 23. Juni 2020

Hvornår anvender man medicin mod vandladningsproblemer ved godartet forstørrelse af prostata?

Vandladningsproblemer forårsaget af godartet forstørrelse af prostata kan ved behov behandles medicinsk i lette til moderate tilfælde uden komplikationer til sygdommen. Den forstørrede prostata klemmer på urinrøret og øger modstanden ved vandladningen, hvilket typisk leder til symptomer som for eksempel:

  • Slap stråle og efterdryp

  • Hyppige mindre vandladninger

  • En stærkere vandladningstrang med risiko for lækage

  • Dårlig blæretømning med risiko for blærebetændelse

  • Flere natlige vandladninger

Har man fået konstateret godartet forstørrelse af prostata, vil man af lægen eller urinvejskirurgen blive bedt om at udfylde et vandladningssymptom score skema, som viser, hvor generet man er af sin symptomer.

Læs mere om undersøgelserne hos den praktiserende læge og urinvejskirurgen .

Hvilken medicin anvender man til behandling af godartet forstørrelse af prostata?

Man anvender i dag to typer medicin til behandling af godartet forstørrelse af prostata; 1) præparater som virker på støttevævet og får den glatte muskulatur i prostata og blærehalsen til at slappe af og derved stramme mindre hårdt på urinrøret samt 2) medicin som rammer selve kirtelvævet, som herved skrumper og trykket på urinrøret tager af. Til gruppe 1 hører alfablokkere og PDE5-hæmmere, mens 5-alfa-reduktase-hæmmere tilhører gruppe 2.

Herudover kan i typisk i kombination med en af de ovenstående behandlinger anvendes en tredje type medicin - antikolinergica - som får blæremusklen til at slappe af, hvis der er problemer med meget kraftig vandladningstrang, som betyder, at man ikke kan nå at komme på toilettet. Den afslappede blæremuskel vil samtidig nedsætte blærens evne til at tømme sig, hvilket kan være problematisk, hvis afløbet er dårligt.

Der findes naturmedicin på markedet, men generelt må man sige, at hvis man er generet i sin dagligdag skal man gå til lægen, fordi vandladningsproblemer også kan dække over andre sygdomme end forstørret prostata.

Alfablokkere

Hvordan virker alfablokkere mod symptomer på godartet forstørrelse af prostata?

I prostata og i blæren findes der glatte muskelceller, som man ikke selv kan kontrollere. Disse muskelceller bliver stimuleret af det ”ubevidste" (autonome) nervesystem. Det er også det nervesystem, som styrer blodgennemstrømningen, hjertet, vejrtrækningen, tarmens bevægelser og frigivelsen af hormoner.

Det autonome nervesystem er delt i to dele –det sympatiske– som er ansvarlig for udsondringen af det, vi kalder stresshormoner, som er aktivt, når vi skal ”performe”, ogdet parasympatiske, som er virksomt, når vi er i hvile (det hjælper til med for eksempel fordøjelsen).

Det sympatiske nervesystem påvirker alfa- og betareceptorer, der deles i alfa og beta-receptorer. Mange kender beta-blokker behandling af hjertet, som nedsætter pulsen. I blæren og i prostata er det primært alfa-receptorer, der sidder på muskelcellerne, og som styrer sammentrækningen af musklerne. Hvis man blokerer disse receptorer med medicin (alfa-blokkere), kan musklerne ikke trække sig sammen, og dermed vil prostata blive afslappet, så urinen nemmere kan komme igennem.

Dette medfører, at blæren ikke skal yde så stort et arbejde for at presse urinen ud, og derved bliver blæren aflastet. Blæren vil blive tømt bedre og vil kunne rumme mere urin, og man vil derfor ikke skulle lade vandet så ofte, ligesom trangen reduceres kraftigt. Videnskabelige undersøgelser viser, at behandling med alfablokade reducerer symptomscoren med 25-50 procent. Effekten viser sig indenfor cirka 14 dage og holder i typisk flere år, forudsat man dagligt tager medicinen. Hvis man er cirka 60 år, når problemerne begynder, kan medicin udsætte tiden til en eventuel operation.

Hvordan indtager man alfa-blokker behandling?

Alfa-blokker behandling er typisk en tablet/kapsel-behandling, som skal tages én gang om dagen.

Hvilke bivirkninger er der ved alfa-blokker behandling?

Behandlingen kan medføre svimmelhed, når man rejser sig op, fordi muskulaturen i blodkarrene også er styret af alfa-receptorer, og når disse bliver blokeret, kan blodet nemmere løbe fra hovedet, når man rejser sig op. Det er dog sjældent et problem, men når man skal ud af sengen, er det vigtigt at rejse sig stille og roligt. Andre bivirkninger er utilpashed, kraftesløshed, mundtørhed, kvalme, smerter i maven, diarré og hovedpine.

Vær opmærksom på: Operation af grå stær kan kompliceres på grund af det såkaldte Intra-operative Floppy Iris Syndrome (IFIS), hvor blandt andet linsen optræder flagrende. Øjenlægen skal derfor orienteres om, at man anvender alfa-blokerende medicin.

5-alfa-reductase-hæmmere

Hvordan virker 5-alfa-reductase-hæmmere mod symptomer på godartet forstørrelse af prostata?

Et andet behandlingsprincip er at få prostata til at skrumpe. Prostatas vækst er afhængig af det mandlige kønshormon testosteron, som bliver transporteret fra blodbanen og ind i prostatacellerne. I prostata-cellerne bliver testosteronet omdannet til det mere virksomme hormon DHT (DiHydroTestosteron), som stimulerer både vækst og deling af prostatacellerne.

Der er udviklet medicin, som hæmmer det enzym (5-alfa-reductase), der omdanner testosteronet til det mere aktive DHT. Virkningen heraf er, at prostata skrumper med typisk en tredjedel, så den trykker mindre på urinrøret. Den maksimale virkning indtræder først efter 6-12 måneder, men allerede efter tre måneder kan man mærke effekt. Effekten er 25-50 procent forbedring af symptomscoren.

Hvordan indtager man 5-alfa-reductase-hæmmere?

5-alfa-reductase-hæmmere er en tabletbehandling. Man skal tage en tablet dagligt.

Hvilke bivirkninger er der ved 5-alfa-reductase-hæmmere?

Brystvævet kan hos nogle vokse, ligesom der hos nogle få procent kan optræde rejsningsbesvær og nedsat lyst til sex

Kombinationsbehandling

Hvordan virker kombinationsbehandlingen mod symptomer på godartet forstørrelse af prostata?

Fordi alfa-blokker behandling har en hurtig indsættende virkning, og at 5-alfa-reduktase-hæmmere har en længerevarende virkning, kan kombination af de to behandlinger have en synergistisk virkning, således at kombinationsbehandlingen virker bedre på symptomscoren end hver af behandlingerne for sig selv. Der er ligefrem udviklet en kombinationspille, som indeholder begge præparater, så man ikke behøver tage to forskellige.

Hvilke bivirkninger er der ved kombinationsbehandlingen?

Bivirkningerne er de samme som ved behandlingerne ved de enkelte præparater (se beskrivelser ovenfor).

PDE-5-hæmmere

Hvordan virker PDE-5-hæmmere mod symptomer på godartet forstørrelse af prostata?

PDE-5-hæmmere anvendes typisk ved rejsningsbesvær (erektil dysfunktion (ED)) en halv time før samleje. I lav daglig dosering kan behandlingen herudover behandle samtidige symptomer på godartet forstørrelse af prostata. Effektstørrelsen er ikke sammenlignet direkte med andre lægemidler, men synes sammenlignelig med effektstørrelsen af alfablokade. Daglig behandling med Tadalafil 5 mg er væsentlig dyrere end behandling med en α1-receptorblokker eller 5α-reduktasehæmmer.

Hvordan indtager man PDE-5-hæmmere?

En tablet daglig.

Hvilke bivirkninger er der ved PDE-5-hæmmere?

Ved samtidig medicinsk behandling af hjertesygdom bør PDE-5-hæmmere generelt udlades – herunder tilstande med lavt blodtryk (

Anticolinergica - midler mod overaktiv blære

Hvordan virker Anticolinergica mod symptomer på godartet forstørrelse af prostata?

Hvis hovedproblemet er, at man ikke kan modstå vandladningstrangen, når den pludselig melder sig, kan anticolinerge midler nedsætte blærens sammentrækningskraft. Det er vigtigt, at man først har sikret sig, at man faktisk tømmer blæren, da man ellers risikerer, at medicinen sløver blæren, så man slet ikke kan komme af med vandet.

Der findes flere midler mod pludselig vandladningstrang, men fælles for dem er, at de blokerer nerveimpulserne, som sætter blæretømningen i gang.

Hvilke bivirkninger er der ved Anticolinergica?

De typiske bivirkninger er mundtørhed og hård mave. Der kan også opstå lammelse af musklen, der styrer øjets linse - men det er en sjælden bivirkning. Bivirkningerne stopper, når man stopper med medicinen. Specielt ældre kan få påvirket de kognitive funktioner - mentale funktioner som hukommelse, koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed, problemløsning, med mere.

Naturmedicin

Hvordan virker naturmedicin mod symptomer på godartet forstørrelse af prostata?

Udover de beskrevne typer medicinsk behandling findes i dag en række forskellige former for naturmedicin på markedet, som kan købes i håndkøb. Produkterne indeholder blandt andet udtræk af savpalme.

I en metaanalyse fra 2020 af over 2.100 undersøgelser vedr. effekten af savpalme på symptomlindringen ved godartet prostataforstørrelse, kunne der ikke påvises nogen meningsfuld gavn sammenlignet med placebo.

Der bør generelt skelnes mellem naturlægemidler og øvrige produkter, idet kun naturlægemidler er godkendt af lægemiddelstyrelsen.

Hvilke bivirkninger er der ved naturmedicin?

Det vides ikke, om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at forsigtighed ved savpalme ekstrakt bør udvises.

Kapslerne indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans.

Hvornår bør man gå til kontrol, og hvor længe skal man være i behandling for godartet forstørrelse af prostata?

Den medicinske behandling er ikke en kur og virkningen tager af, når man ophører med at tage medicinen. Hvis virkningen tager af under behandlingen, bør man undersøges med henblik på en en operation.

Medicinudgifterne ved alfablokker behandling og 5-alfa-reduktase hæmmer koster for de billigste præparater under 2 kroner i døgnet, mens kombinationsbehandling er dyrere. PDE-5-hæmmer i lav dosering koster over 20 kroner i døgnet.

Man bør gå til kontrol første gang tre måneder efter behandlingen er sat i gang og derefter gerne en gang om året.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons