Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Epilepsi

Medicin mod epilepsi


Opdateret: 15. September 2014

Hvornår anvendes medicin mod epilepsi?

Midlerne anvendes til forebyggelse af epilepsi og til behandling ved krampeanfald. Virkningen opnås for eksempel ved at påvirke strømmen af Natrium-ioner ind og ud af nervecellerne eller ved at påvirke mængden af et af nervesystemets signalstoffer, GABA, enten ved at midlerne efterligner stoffets virkning eller ved at forhindre at signalstoffet nedbrydes.

Hvilke typer medicin findes der mod epilepsi?

Medicin med Carbamazepin og Oxcarbazepin

Disse midler anvendes ved både såkaldt simple og komplekse partielle anfald og ved generaliserede anfald. Midlerne er forholdsvis lette at styre med hensyn til dosering ud fra måling af koncentrationen i blodet.

Midlerne ses i tabel 1.

Medicin med Valproat

Virker også på en lang række af epilepsityper, og er det foretrukne middel ved anfald udløst af lyspåvirkninger. Virkningen er endnu ikke helt afklaret, men sandsynligvis virker det på det hæmmende signalstof i hjernen [GABA].

Se tabel 2.

Medicin med Gabapentin

Virkningsmåden af Gabapentin er endnu ikke helt afklaret, men midlerne anvendes ved partielle anfald når det ikke er tilstrækkeligt med anden behandling og anvendes desuden mod nervesmerter ved for eksempel diabetes og herpes.

På grund af, at det uden problemer kan indtages selv om man er i behandling med anden medicin, kan det med fordel anvendes til ældre, som ofte får meget forskellig medicin. I normale doser er der stort set ingen bivirkninger.

Se tabel 3.

Medicin med Topimarat

Disse midler anvendes som regel sammen med andre epilepsimidler, når der ikke er tilstrækkelig virkning af disse. Midlet virker på modtage-cellerne af GABA i nervesystemet og det hæmmer udsendelsen af flere aktiverende signalstoffer. Desuden påvirker det cellernes natriumkanaler.

Se tabel 4.

Medicin med Vigabatrin

Vigabatrin hæmmer et enzym, som er ansvarligt for nedbrydningen af nervesignalstoffet GABA, således at koncentrationen af signalstoffet øges. Midlet anvendes især til visse former for epilepsi hos børn.

Midlet kan give påvirkninger af synet.

Se tabel 5.

Medicin med Lamotrigin

Disse midler anvendes til flere former for epilepsi, men især til generaliserede anfald , enten alene eller sammen med andre midler.

Midlet virker som carbamazepin og oxcarbazepin på cellernes natrium-kanaler, men det har virkning på epilepsiformer, hvor disse kun har en lille eller ingen virkning.

Midlets alvorligste bivirkning er risikoen for hududslæt, som kræver at behandlingen standses.

Se tabel 6.

Medicin med Levetiracetam

Virkningsmekanismen er endnu ikke helt kendt, men det anvendes i kombination med andre midler .

Se tabel 7.

Medicin med Fenobarbital og lignende stoffer

Disse er ældre midler, som stadig har sin anvendelse, dog mest som alternativ til anden epilepsibehandling, da de har flere bivirkninger end de nyere midler.

Se tabel 8 og 9.

Medicin med Etosuximid

Dette middel anvendes især mod såkaldte absencer , især hos børn. Det virker ikke forebyggende mod krampeanfald, og derfor anvendes det ofte i kombination med for eksempel Valproat.

Se tabel 10.

Medicin med carboanhydrasehæmmere

Carboanhydrasehæmmere nedsætter virkningen af et enzym, som nedbryder nogle af nervesystemets signalstoffer. Dette middel anvendes dog sjældent i epilepsibehandlingen.

Se tabel 11.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.