Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Atypiske Parkinson-sygdomme


Opdateret: 22. August 2012

Hvad er atypisk Parkinson?

Atypisk Parkinson er en betegnelse for tilstande med lignende symptomer som ved Parkinsons sygdom. Tidligere kaldte man disse former 'Parkinson plus'.

Atypisk Parkinson minder i starten om almindelig Parkinsons sygdom med langsomme bevægelser, muskelstivhed og rysten. Samtidig vil der komme tegn på andre funktionsforstyrrelser i hjernen og andre symptomer end Parkinson-symptomer, fordi nerveceller andre steder i hjernen også nedbrydes (neuro-degenerativ nerve-henfald). Disse funktionsforstyrrelser/symptomer vil ofte være stærkere end Parkinson-symptomerne.

Sygdommen udvikler sig snigende over flere år, og da der er mange af de samme symptomer som ved Parkinsons sygdom, bliver sygdommen ofte fejlagtigt diagnosticeret som Parkinsons sygdom i starten. Men ved den atypiske form vil Parkinson-medicinen ofte have dårligere effekt, samtidig med at sygdommen hurtigere forværres og flere symptomer udvikles.

Cirka 20-30 procent af de patienter, som får stillet diagnosen Parkinsons sygdom, får stillet en forkert diagnose og vil have et andet sygdomsforløb. Den største del af dem har atypisk Parkinson. Den medicinske behandling virker anderledes på atypisk Parkinson, og sygdomsforløbet kan være mere uforudsigeligt.

Hvorfor får man atypisk Parkinson?

Ligesom ved Parkinsons sygdom skyldes atypisk Parkinson mangel på signalstoffet dopamin i hjernen. Ved atypisk Parkinson nedbrydes desuden andre nerveceller end de dopamin-producerende nerveceller.

Man ved ikke med sikkerhed, hvad der udløser sygdommen. Man mener, at risikoen for at få sygdommen, er en kombination af genetisk skrøbelighed, det vil sige arv, og udefrakommende faktorer som miljø, opvækst og giftpåvirkninger.

Hvilke sygdomme kalder man atypiske Parkinson-sygdomme?

DEBAT

Lider du af parkinsons sygdom - eller har du sygdommen inde på livet?

I debatten om parkinson kan du udveksle erfaringer og gode råd med ligestillede.

 • Progressiv supranucleær parese (PSP)

 • Multisystem atrofi (MSA)

 • Corticobasal degeneration (CBD)

 • Lewy body demens (DLB).

Parkinson-symptomer kan desuden fremkaldes af visse lægemidler. Det drejer sig om lægemidler, som anvendes ved psykiske sygdomme og som har en virkning på nervesystemet (neuroleptica).

Blodpropper i hjernen kan også give parkinsonisme.

Parkinsonisme, som er sygdomme med Parkinson-symptomer, forekommer desuden i lettere grad ved demenssygdommen Alzheimer . Demensen er dog stadig det vigtigste karakteristika ved Alzheimers sygdom.

Hvad er symptomerne på atypisk Parkinson?

En række symptomer kan lede tanken hen på atypisk Parkinson, men de behøver ikke at være tilstede:

 • Besvær med at holde balancen.

 • Svimmelhed.

 • Hurtig forværring af sygdommen.

 • Demens/hukommelsesbesvær.

 • Nedsat øjenbevægelse.

 • Problemer med, at medicinen ikke virker, som den skal, eller hurtig udvikling af bivirkninger ved medicinen.

 • Tidlige problemer med rejsning (impotens).

 • Problemer med vandladning (inkontinens).

 • Paranoide forestillinger, hallucinationer.

 • Tidlig ændring af stemmen.

Hvad kan man gøre ved atypisk parkinson?

Mennesker, der lider af en af disse sjældne varianter af Parkinson, har ofte mindre effekt af den medicinske behandling, end patienter med Parkinsons sygdom. De udvikler også lettere bivirkninger. Man kan i stedet ty til behandlinger, der måske dæmper symptomerne.

Det er meget vigtigt, at man får hjælp fra en fysioterapeut fra sygdommens begyndelse. Fysioterapeuten kan styrke bevægelighed i leddene, finkoordination, kondition, gang og balance. Det er også vigtigt, at man forebygger fald, for eksempel ved at bruge en rollator. Man kan også få hjælp fra en ergoterapeut til andre hjælpemidler.

Hvis man har symptomer som lavt blodtryk, tiltagende svimmelhed, faldtendens, spise- og synkeproblemer, vægttab og problemer med at holde på vandet, kan det blive nødvendigt med supplerende behandling i form af anden medicin og hjælpemidler.

Det er vigtigt, at hjemmeplejen, lægen og speciallægen samarbejder om at hjælpe patienten i forhold til hjælpemidler og eventuel supplerende behandling.

Hvad kan pårørende gøre?

At få stillet diagnosen atypisk Parkinson er en meget tung og skelsættende begivenhed for både patient og pårørende. Man vil derfor have brug for støtte og hjælp fra omgivelserne.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons