Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Eksem

Forløb: Udredning og behandling af håndeksem

Hvad kan håndeksem skyldes, og hvordan forløber et udredningen? Få svar på det her. 


Opdateret: 26. Marts 2010

Definition

Irritativt Kontakteksem

Ganske hyppig og almindelig. Eksemet skyldes, at huden udsættes for en større belastning, end den kan tåle. Alle mennesker kan udvikle irritativt eksem. Eksempler på påvirkninger er vand, sæbe, papir eller olier.

Allergisk kontakteksem

Skyldes man har kontaktallergi over for et stof og udvikler eksem efter kontakt. Nikkel, parfume, konserveringsmidler og gummitilsætningsstoffer er hyppige årsager til allergisk eksem.

Håndeksem kan også komme i forbindelse med andre sygdomme.

Hændelse Beskrivelse/Ventetid Ansvarlig
Skade/symptomer får personen til at søge læge Små kløende knopper og måske vandblærer på hænderne. Pga. kradsning kan der komme sår. Efterhånden bliver huden tør og skællende med smertefulde revner.Ventetid:Lægen kan ofte stille diagnosen eksem med det samme, men at finde årsagen kræver ofte en speciallæge i hudsygdomme. Patienten bestiller tid ved sin praktiserende læge
Diagnose hos egen læge Lægen vil spørge ind til hvornår symptomerne er begyndt. Har man haft eksem eller andre hudsygdomme tidligere? Har man en kendt allergi? Hvad arbejder man med og laver i fritiden? På den måde kan lægen spore sig ind på årsagen til eksemet. Nogle gange kender patienten allerede årsagen.Ventetid:Lægen vælger ofte at opstarte behandling af eksemet med det samme. Lægen
Henvisning til hudlæge Oftest drejer det om irritativt kontakteksem, men det er alligevel en god idé at blive henvist til en hudlæge for at få udelukket allergisk kontakteksem, eller hvis lægen mistænker, at det drejer sig om en anden sygdom.Lægen skriver og sender henvisningen til hudlægen.Ventetid:Hudlægen modtager henvisningen samme dag. Lægen
Visitation og brev til patienten Henvisningen læses igennem af hudlægen kommende hverdag. Denne booker en tid.Ventetid:Patienten modtager brev med en tid for undersøgelse. Ofte er der lang ventetid hos hudlæger. Hudlægen
Undersøgelse ved hudlægen Hos hudlægen gennemgås sygehistorien igen. Den behandling, der er gives indtil videre, gennemgås.Hvis patienten stadig har eksem undersøges dette. Hvis hudlægen synes, der er behov for allergiprøver aftales disse.Ventetid:Patienten får en tid til undersøgelser med det samme. Hudlægen
Allergiprøver: Lappetest Allergitesten kan foretages ved hjælp af lappeprøver, hvor der sættes plastre på ryggen med allergifremkaldende stoffer. Der testes med stoffer, som man ved ofte giver allergi, samt med allergifremkaldende stoffer fra patienten arbejdsplads og hjem. Efter 48 timer fjerner hudlægen plasterene på ryggen. Hvis patienten er allergisk over for et eller flere stoffer, vil det vise sig som eksem på huden, der hvor det pågældende stof har siddet. Hvis lappetesten påviser en allergi, vil hudlægen vurdere, om allergien kan forklare eksemet.Ventetid:Lappeprøverne skal aflæses efter 48 timer og nogle gange efter 1-2 uger. Hudlæge
Allergiprøver: Priktest Nogle allergifremkaldende stoffer giver en anderledes og hurtigere type allergi end den, man normalt ser ved allergisk kontakteksem. Hvis hudlægen mistænker dette laves en priktest. Testen laves oftest på undersiden af armen. Forskellige allergifremkaldende stoffer dryppes på afmærkede steder, og de prikkes ned i huden med en lille nål. Man bruger igen de mest kendte allergifremkaldende stoffer og dem lægen mistænker fra patientens dagligdag. En positiv priktest viser sig ved en kløende rød hævelse af huden.Ventetid:En priktest kan aflæses efter 10-15 minutter. Hudlæge
Andre tests Hudlægen kan lave flere varianter af ovennævnte undersøgelser ved behov. Evt. kan det være nødvendig at tage en biopsi af huden hvor der er eksem. Hudlæge
Diagnose hos hudlægen På baggrund af sygehistorien, undersøgelserne og eksemets udseende stiller hudlægen diagnosen. Behandlingen startes. Patienten skal enten komme til kontrol hos hudlægen eller egen læge. Beskrivelse af forløbet sendes til egen læge.Ventetid:Kontroller med ugers mellemrum. Hudlæge
Behandling: Allergisk kontakteksem De kendte allergifremkaldende stoffer skal fjernes fra omgivelserne eller patienten skal bruge beskyttelse fx i form af handsker. Patienten/ arbejdsgiver
Information Patienten skal informeres mundtlig og skriftlig vedrørende allergierne. Egen læge/ hudlæge
Medicin Hvis patienten har eksem på hænderne behandles der i første omgang med steroidcreme og fugtighedscreme. Hvis der kommer infektion i eksemet kan det behandles med ”røde bade”, steroidcreme og antibiotika.Ved svære eller gentagende angreb af allergisk kontakteksem kan der gives systemisk immunsupprimerende behandling eller lysbehandling.Ventetid:Behandlingen skal fortsætte i flere uger og langsomt trappes ned.  
Irritativt kontakteksem Behandles principielt som allergisk kontakteksem.  
Forebyggelse Når eksemet er bragt i ro, følger en lang periode, hvor huden er sart. Undgå irritation eller evt. allergifremkaldende stoffer. Huden beskyttes med fed fugtighedscreme og brug af handsker.  

Kilder:

Læs mere om dine rettigheder angående ventelister og frit valg af sygehus her .

Forløbsbeskrivelserne er udarbejdet af praktiserende læger i samarbejde med Netdoktors redaktion. En række forløb er lavet med udgangspunkt i beskrivelser af [patientforløb i Region Sjælland](https://www.rssundhed.dk/ptf/ nofollow) .Andre kilder er faglige vejledninger til læger om optimale patientforløb samt [Sundhedsstyrelsens oversigt over ventetider](https://www.venteinfo.dk/ nofollow) .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.