Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektioner

Miltbrand (Anthrax)

Miltbrand/ anthrax er sporer, som kan indåndes, spises eller komme ind via et sår. Inde i kroppen bliver de inaktive sporer til aktive bakterier, der formerer sig og afgiver giftstoffer til blodet.

Opdateret: 28. Oktober 2016

Hvad er miltbrand?

Miltbrand – anthrax – er en infektion forårsaget af bakterien Bacillus anthracis. Sygdommen var tidligere hyppigt forekommende, men er i dag sjælden og ses overvejende blandt kvæg, får, geder, kameler, antiloper og andre planteædere.

Bakterien kan overføres fra husdyr til mennesker ved direkte kontakt eller via dyriske produkter, hvilket oftest sker i landdistrikter i Sydamerika, Østeuropa, Asien, Afrika, Karibien og Mellemøsten.

Miltbrand-bakterien danner inaktive og yderst hårdføre sporer, som kan overleve i jorden i mange årtier.

Miltbrand forekommer meget sjældent i Danmark. Et tilfælde med dødelig udgang ramte en stofmisbruger i Oslo i 2000. Det senest kendte tilfælde hos køer herhjemme var i 1988. I Sverige er set udbrud hos dyr i 2008 og 2011.

Hvordan smitter miltbrand?

Smitten sker med miltbrand-sporer, der indåndes, spises eller kommer ind i kroppen via et sår. I kroppen omdannes sporerne til aktive bakterier, der formerer sig og afgiver giftstoffer til blodet.

Miltbrand smitter ikke direkte fra menneske til menneske, og de overføres heller ikke via insekter.

Tre typer miltbrand

Der findes tre typer af miltbrand; hud,- lunge,- og tarm-miltbrand. Den mest almindelige er hud-miltbrand.

Hud-miltbrand (Kutan anthrax)

Langt den almindeligste form, nemlig cirka 95 procent.

Smittevej

Sporer trænger gennem et sår i huden, typisk hos personer der erhvervsmæssigt håndterer dyreprodukter.

Symptomer

Begynder som en 'myggestik', der i løbet af få dage bliver til et ikke-smertende sår på en til tre centimeter, som er dækket af en karakteristisk kulsort skorpe. Ledsages af hovedpine, muskelømhed, feber og opkastning.

Forløb

Antibiotika kan kurere næsten alle. Uden behandling er dødeligheden 20 procent.

Lunge-miltbrand (Pulmonal anthrax)

Yderst sjælden. Forekom som bioterrorisme i USA i 2001 (se nedenfor).

Smittevej

Sporerne kommer ned i lungerne med vejrtrækningen.

Symptomer

I starten forkølelsessymptomer. Efter nogle dage vil der være tiltagende vejtrækningsbesvær, almen påvirkning, blodforgiftning og kredsløbschok, som fører til døden.

Forløb

Hvis antibiotika behandling påbegyndes hurtigt, er dødeligheden 40 procent. Uden behandlig vil omtrent alle tilfælde have dødelig udgang.

Tarm-miltbrand (Gastrointestinal anthrax)

Ekstrem sjælden.

Smittevej

Sporerne spises gennem smittet kød.

Symptomer

I starten kvalme, nedsat appetit, opkastning og feber, der følges af mavesmerter, blodig opkastning og svær diarré.

Forløb

Dødeligheden er omkring 40 procent.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Hvordan stilles diagnosen?

Miltbrand diagnosticeres ved at påvise bakterier i en prøve fra blod, hud eller opspyt. Desuden måles blodets indhold af antistoffer rettet mod bakterien. Desuden kan foretages genetisk analyse af bakterien.

Hvordan behandles miltbrand?

Antibiotika (bakteriedræbende medicin) er sædvanligvis effektivt, såfremt behandlingen kommer i gang, før symptomerne bliver alvorlige. I mere fremskredne tilfælde, især lunge-miltbrand, er tilstanden oftest dødelig.

Hvordan forebygges miltbrand?

En vaccine, som kan forebygge hud-miltbrand, kan gives til nøglepersoner som beskyttelse mod biologisk terrorisme. Blandt andet vaccineres amerikanske soldater. Vaccinen anvendes kun sjældent herhjemme.

Miltbrand og biologisk terror

Miltbrand anses som et potentielt middel til biologisk terror, fordi bakterien er relativ nem at producere og sprede over et stort område, ligesom den i sin sporeform kan forurene områder i årevis. Flere amerikanere blev i 2001 smittet med miltbrand via breve, som indeholdt et pulver med bakterie-sporer.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons