Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Skribenter

Flere end 150 af Danmarks mest fremtrædende læger og speciallæger skriver og opdaterer indholdet på Netdoktor.dk samt besvarer spørgsmål fra brugerne i brevkasserne online.


Opdateret: 4. Juni 2022

Netdoktor samarbejder med flere end 150 af Danmarks mest fremtrædende læger og speciallæger, der arbejder på landets sygehuse og i private praksisser. Ved siden af deres fuldtidsbeskæftigelse i den offentlige sundhedssektor, hjælper de Netdoktor med at skrive, redigere og opdatere indholdet på Netdoktor.dk.

En række af de læger, der bidrger med information til Netdoktor, har, med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, også modtaget honorar fra medicinalindustrien – for eksempel i forbindelse med forskning, undervisning og foredrag.

Du kan se Lægemiddelstyrelsens liste over tilladelser her

A

Á Rogvi-Hansen, Bjarke, overlæge, speciallæge i neurologi
Overlæge på Rigshospitalet, Neurologisk Klinik

Aggerbeck, Annette, journalist

Agner, Tove, overlæge, dr. med.
Overlæge på dermatologisk afdeling Bispebjerg Hospital

Akasha, Ea Suzanne, psykomotorisk terapeut og forfatter
Psykomotorisk terapeut, formand for Danske Psykomotoriske terapeuter og forfatter til bl. a. bogen ’Sov godt’ (Politikens forlag, 2007) sammen med Anne-Marie Olsen.

Alsbjørn, Bjarne, speciallæge, dr. med.
Tidligere specialeansvarlig overlæge på Brandsårsafdelingen, Rigshospitalet.

Alving, Jørgen, overlæge, speciallæge i neurologi og klinisk neurofysiologi
Overlæge ved Neurofysiologisk afdeling, Kolonien Filidelfia, Dianalund

Andersen, Anders Nyboe, overlæge, klinisk professor, dr.med, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Er Klinikchef for Nordens største Fertilitetsklinik på Rigshospitalet. Har arbejdet klinisk og videnskabeligt med assisteret befrugtning gennem de sidste 20 år.

Andersen, Flemming, overlæge, ph.d., klinisk lektor, speciallæge i dermato-venerologi
Klinikchef på Hudcenter Mølholm. Privathospitalet Mølholm

Andersen, Jannik Lund, kommunikationskonsulent
Parasport Danmark

Andersen, Marianne Skovsager, overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr. med.

Andersen, Mikael, overlæge
Plastikkirurgisk klinik. Hovedortocentret, Rigshospitalet. Særligt ansvarsområde: Læbe-ganespalte og andre misdannelser i kranie-ansigtsområdet.

Andersen, Peter Henrik, afdelingslæge
Afdelingslæge på Afd. For Infektionsepidemiologi og forebyggelse, Statens Serum Institutt.

Andersen, Ture, afdelingslæge
Overlæge på audiologisk afdeling, Odense Universitetshospital og lektor på Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Andresen, Per Nygaard, speciallæge i reumatologi
Overlæge, Kong Chistian X´s Gigthospital.

B

Backer, Vibeke, overlæge, dr.med, speciallæge i lungesygdomme
Speciale i lungesygdomme. Ansat ved Bispebjerg Hospital

Baggesen, Kirsten, speciallæge i øjensygdomme
Øjenlæge, Øjenafdelingen Aalborg Sygehus og Institut for Syn og teknologi, region Nordjylland

Basic, Dzenita, Farmaceut
M.Sc Pharm, apotek: Rådgivning, medicinhåndtering, medicingennemgang.

Barfod, Charlotte, dykkerlæge og erhvervsdykker

Barkfeld, Inger, sygeplejerske
sygeplejerske, ansat på øjenafdelingen, Glostrup Hospital siden 1994, efteruddannelse for øjensygeplejersker 2006.

Bastian, Henning Lehmann, cand.odont.
Cand.odont. fra Århus Tandlægehøjskole 1971. Specialistanerkendelse i tand, mund og kæbekirurgi 1986. Overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital 1989. Administrerende overtandlæge 1992. Tilknyttet Retsmedicinsk Institut som retsodontolog samt tilknyttet Rigspolitichefens Beredsskabsgruppe.

Bech, Christel, sygeplejerske, stud.cur.
Stud. cur ved Aarhus Universitet. Ansat på Viborg Sygehus, psykiatrisk afdeling, Borgarspítalinn, Reykjavík kirurgisk afdeling (hals, næse, øre og neurokirurgisk samt ortopædisk), Landspítalinn, Reykjavík psykiatrisk afdeling, Egilstadir Sjukrahus medicinsk afdeling, Heilsugæslan, Hafnarfjordur sundhedsplejerske, hjemmesygeplejerske og konsultationssygeplejerske, afløser for jordemoderen.

Bech, Per, overlæge, professor, dr.med.
Overlæge ved psykiatrisk afdeling P, Hillerød Sygehus. Professor i psykiatri.

Beck, Anne-Marie, klinisk diætist, seniorforsker
Ansat ved Danmarks Fødevareforskning.

Bentzon, Niels, speciallæge i kirurgi, Overlæge
Overlæge ved brystkirurgisk afd. F, Herlev Hospital.

Bertelsen, Morten
Bachelor i idræt.

Biering-Sørensen, Fin
Klinikchef, overlæge, dr. med. Professor i Neurorehabilitering med særligt henblik på rygmarvsskade Klinik for rygmarvsskader, Neurocentret, Rigshospitalet

Bilenberg, Niels, professor, overlæge, ph.d.
Niels Bilenberg (NB) er speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense. Leder DBUH, sohar forsket populationsstudier, studier af tvillinger, etiologiske- og behandlingsstudier af børn og unge med ADHD og Autismeforstyrrelser.

Bille, Rikke L. Lindeberg, cand. scient. i Miljøkemi
Testkoordinator i Informationscenter for Miljø & Sundhed. Har til daglig ansvar for at gennemføre produkttest i IMS.

Birch, Ditlev, farmaceut
Ph.d. stipendiat ved Institutut for farmaci på Københavns Universitet

Bitz, Christian, cand.scient i human ernæring
Selvstændig ernæringsformidler, foredragsholder og skribent med fokus på sund mad og livsstil.

Bjarkam, Carsten Reidies, MD, PhD, hjernekirurg og hjerneforsker
Er ansat på Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital og samtidig lektor ved Anatomisk Institut, Aarhus Universitet. Har arbejdet med hjerneforskning siden 1993. Aktuelt forskningsområde er brugen af neuromodulation - det vil sige stamceller, genterapi og hjernestimulationselektroder til behandling af hjernesygdomme.

Bjerring, Peter, professor, dr.med., speciallæge
Speciallæge i hudsygdomme (dermatologi)

Bjerrum, Ole Weis, overlæge, dr.med, klinisk lektor, speciallæge
Speciallæge i hæmatologi og i intern medicin.

Bjørn, Marie Nørgaard, reservelæge

Bliddal, Henning, Professor, overlæge dr.med.
Professor, overlæge dr.med. i reumatologi

Bodelsen, Tobias Dehli, cand. psych. aut.
Har stiftet to Cope , som tilbyder psykologisk konsultation til private og virksomheder

Bonde, Jesper Hansen, Ph.D., Dipl.Med.Sci., molekylærbiolog
Seniorforsker på Patologiafdelingen og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital.

Bols, Inger, autoriseret klinisk diætist
Kostkonsulent, se mere på www.ingerbols.dk

Bolting, Lisa, diætist
Chefdiætist på Slankedoktor.dk

Bolton, Sophie, sygeplejerske
Projektsygeplejerske, Lungemedicinsk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital

Borch-Johnsen, Knut, cheflæge, professor, dr.med.
Professor, dr.med., speciallæge i intern medicin

Borg, Morten Klelund, læge
Cand.med., reservelæge ved Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Bové, Troels, speciallæge
Speciallæge i almen medicin. Privatpraksis i Nr. Lyndelse. Tidligere medlem af P.L.O.s bestyrelse og af Helses redaktionskomite. Medforfatter til bogen: "Hvad gør jeg?"

Borre, Mette, Klinisk diætist
Klinisk diætist og ansat på Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afd., Aarhus Universitetshospital. Har desuden autorisation fra Sundhedsstyrelsen og tilbyder diætistisk vejledning på sin klinik i Århus.

Borre, Michael, overlæge, speciallæge i urologi
Ledende professor, Ph.d., dr. med., speciallæge i urologi på urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Borregaard, Inger Nørlem, sygeplejerske

Brandsborg, Birgitte, læge
Læge ved Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital

Brandt, Carl J., læge
Medstifter af Netdoktor.dk. Tidligere ansat ved Odense Universitetshospital.

Brock, Christina
Forskningsassistent ved Aalborg Universitetshospital på afdelingen for medicinske mave- og tarmsygdomme.

Bruun, Jens M., læge, ph.d.
Ansat på Medicinsk Endokrinologisk Afd. C, Århus Universitets Hospital, Århus Sygehus. Interesseområde: type 2 diabetes og fedmebehandling.

Bruun, Jens V., speciallæge
Speciallæge i i ortopædi. Uddannet læge 1971. Fra 1980 speciallæge i ortopædi. Har siden 1985 drevet speciallægepraksis i fodsygdomme, tlf. 20 14 43 21.

Buchwald, Christian von - professor, overlæge, dr.med., MD,
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske afdeling og Institut for Neuro- og Sansefag.

Burisch, Johan, læge og PhD i mave- tarmsygdomme
Arbejder på Mavetarmafdelingen på Nordsjællands Hospital. Specialist i inflammatorisk tarmsygdom, herunder årsager, prognose, udbredelse og fordelingen af sygdommene i befolkningen.

Bygum, Annette, MD, dr.med., overlæge
På Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital.

Bækgaard, Niels, overlæge, klinisk lektor
Specialist i kirurgi og karkirurgi. Ansat på karkirurgisk afdeling B, Gentofte Hospital siden 1993. Er formand for Klinisk Vene Database, sekretær i Scandinavian Venous Forum og medlem af styregruppen for European Venous Forum.

Bønnelykke, Klaus, professor og overlæge
Ansat ved Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital. Har gennem flere år forsket i astma hos børn. Har skrevet ph.d.-afhandling om astma og allergi hos småbørn.

Bønsager, Birgit Christine, cand. scient, PhD, biokemi
Fagspecialist i fødevaretilsætningsstoffer, Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen.

Baastrup, Cathrine, farmaceut
M.Sc Pharm, p.hd. studerende ved Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital

C

Carstensen, Svend B., fysioterapeut
Autoriseret fysioterapeut og skribent med 20 års erfaring i idrætsskader, ergonomi og fysioterapi. Driver virksomheden: www.fysioterapi-aarhus.dk .

Carus, Andreas, overlæge, speciallæge i onkologi
Speciallæge i onkologi, overlæge på onkologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Christesen, Henrik Thybo, overlæge, Ph.d., Lektor
Overlæge, PhD, Lektor, speciallæge i børnesygdomme på H.C.Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital.

Christensen, Britt, ph.d., cand.scient i humanbiologi

Christensen, Henrik Wulff, kiropraktor, læge og ph.d.
ved Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital og kiropraktor. Kiropraktor fra Anglo European College of Chiropractic, England 1988. Læge fra Odense Universitet 1993. Ret til selvstændigt virke som læge 1994. Har praktiseret som kiropraktor i 10 år.

Christiansen, Tore, Fysioterapeut, cand. scient. san
Medicinsk Endokrinologisk Afd. C, Århus Universitets Hospital, Århus Sygehus.

D

Dahl-Rasmussen, Maj, journalist
Freelancejournalist

Dalsgaard, Torur, speciallæge, ph.d.
Gynækologisk-Obstetrisk klinik, Rigshospitalet

Davidsen, Ole, speciallæge
Speciallæge i intern medicin. Første reservelæge ved Geriatrisk afdeling C, Marselisborg Hospital

Dibbern, Christian, lægestuderende (stud. med.)

Djurhuus, Stig, overlæge, ph.d., speciallæge i kardiologi
Overlæge på Odense Universitetshospital, Kardiologisk afdeling

Donskov, Frede, speciallæge i onkologi, overlæge, dr.med.
Overlæge på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital

Dragsted, Lars Ove, professor MSO
Professor på Institut for Human Ernæring

Drewes, Asbjørn Mohr
Klinisk Professor, Overlæge ved Aalborg Universitetshospital på afdelingen for medicinske mave- og tarmsygdomme.

Duer, Henrik, cand.scient.
Cand.scient i humanfysiologi. Bifag i kemi fra H.C.Ørsted Instituttet, Københavns Universitet. Foredragsholder inden for emnerne motion, ernæring og vægttab. Har desuden eget firma (www.healthgroup.dk), som beskæftiger sig med at forbedre den generelle sundhed i private og offentlige virksomheder og institutioner.

Dünweber, Anne, klinisk sygeplejespecialist, MPH
Klinik for Blodsygdomme, Team 2, Leukæmi, knoglemarvstransplantation og hæmofili, Rigshospitalet

Dörge, Henrik, cand.scient.
Cand. scient i idræt. Konsulent. International Product Manager i Medtronic, Neurodiagnostic Business Unit. Cand.scient. i idræt fra Københavns Universitet. Undervisningsassistent, August Krogh Instituttet, Kbh., Forskningsassistent, Idrætsuddannelsen Aarhus Universitet, Gæsteforsker, Panum Instituttet, Kbh.

Døssing, Martin, dr.med., speciallæge
Speciale i lungemedicin (rygeafvænning), intern medicin og klinisk farmakologi. Medicinsk afdeling Frederikssund Sygehus. Artikler om bl.a. 'Den svære samtale' og sundhedsskader af rygning. Foredragsholder.

E

Ebbe Nils Ebbesen, overlæge, ph.d., speciallæge i reumatologi og intern medicin. Idrætsmediciner
Speciallæge på Reumatologisk og Idrætsmedicinsk Klinik, som tilbyder undersøgelse og behandling af alle reumatologiske og idrætsmedicinske lidelser/skader.
 
Edmund, Carsten, overlæge, dr. med.
Overlæge og speciallæge i øjensygdomme
 
Ebdrup, Bjørn Hylsebeck, læge, ph.d.
Post doc ved www.cnsr.dk og www.cinsr.dk , Psykiatrisk Center Glostrup
 
Egense, Marianne, sexolog
Marianne Egense er uddannet sygeplejerske, sexolog og parterapeut. Hun driver Center for Sex og Samliv i København, hvor hun giver individuel- og parterapi vedrørende sexuelle og samlivsproblemer.
 
Ehlers, Pernille
Projektleder hos Rådet for Større Færdselssikkerhed.
 
Elberg, Jens Jørgen, overlæge, speciallæge i plastikkirurgi
 
Elers, Jimmi, læge og phd-stipendiat
Ansat ved Lungemedicinsk Forskningsenhed og forsker i astma, sport og astmamedicin.
 
Enevoldsen, Tina Skriver, fysioterapeut
Afdelingsfysioterapeut, Neurologisk gruppe, Bispebjerg Hospital
 
Esbjerg, Rikke, chefredaktør, læge
Læge fra Københavns Universitet, 1996. Studier i massekommunikation ved RUC, 1991. Tillægsuddannelsen i faglig formidling fra Danmarks Journalisthøjskole, 1995-96. Turnus som læge, Københavns Amt, 1996-97. Forskningsassistent, Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab. Tekstforfatter og specialkonsulent på reklamebureauet Enterprise A/S. Redaktionschef Netdoktor.dk 1999.
 
Esmann, Jørgen, speciallæge i hudsygdomme (dermatologi)
 
Evald, Jens, professor, dr. Jur
Juridisk Institut (Sports Law Research Unit), Aarhus Universitet.

F

Farholt, Stense
Speciallæge i pædiatri, Århus Universitetshospital, Skejby , Børneafdeling A.

Fedder, Jens, forskningslektor, overlæge, ph.d.
Ansat på Forskningsenheden & Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens

Felding, Christine, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Christine Felding er speciallæge i gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp). Hun er en erfaren foredragsholder i emner som for eksempel overgangsalder og hormonbehandling, men har også talt om prævention og HPV-vaccination.

Finnerup, Nanna Brix, læge, professor
Dansk Smerteforskningscenter, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Florescu, Anna Maria, læge og forsker
Dansk Hovedpinecenter, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet - Glostrup

Floridon, Charlotte, speciallæge, ph.d.
Speciallæge, ph.d. i kvindesygdomme og fødsler, Odense Universitetshospital og Gynækologisk Klinik, Middelfart. .

Fode, Mikkel, læge, Ph.d
FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine)

Frahm, Cathrine
Psykolog, ansat ved Scleroseforeningen.dk

Friis, Lone, overlæge, Ph.D
Hæmatologisk klinik L, Rigshospitalet.

Frimodt-Møller, Poul Chr., speciallæge i urologi og kirurgi
Overlæge ved Organkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus)

G

Garnæs, Emilie, læge, ph.d studerende, forskningsassistent
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske afdeling

Geiker, Nina, Ph.D. og lektor ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Ph.D. i ernæring og lektor i afdeling for Ernæring og sundhed hos børn og voksne ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Geoffroy, Marianne Breds, overlæge, ph.d., speciallæge i psykiatri
Speciale i neuropsykiatriske lidelser med fokus på ADHD samt uddannet specialist og supervisor i kognitiv adfærdsterapi. Leder af ADHDambulatoriet, Vesterbrogade 28, 1 1620 Kbh, V under Lænke-ambulatorierne.

Gerdes, Anne-Marie, overlæge, ph.d., speciallæge i klinisk genetik
Overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet

Gerdes, Lotte, journalist og klinisk diætist
Har skrevet bachelorspeciale om "Kost & ADHD", samt udgivet bogen "Barn i bevægelse - om at være forælder til et barn med OCD og ADHD". Tidligere klinisk diætist på Regionshospitalet Randers, nu ansat som diætist i Favrskov Kommune.

Giraldi, Annamaria, professor og overlæge
Professor i klinisk sexologi ved Københavns Universitet og overlæge ved Sexologisk Klinik i København

Glenthøj, Birte Y., professor i neuropsykiatri, overlæge, dr.med.
Forskningsleder af www.cnsr.dk og www.cinsr.dk , Psykiatrisk Center Glostrup

Glismann, Steffen, overlæge på Statens Serum Institut
Speciallæge i samfundsmedicin (Public Health Medicine) og overlæge ved Epidemiologisk afdeling på Statens Serum Institut. Beskæftiger sig med overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme, der kan forebygges med vacciner. Rådgiver desuden i Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg.

Gottrup, Finn, professor, speciallæge
Professor i kirugi og speciallæge i kirugi og kirurgisk gastroenterologi.

Graugaard-Jensen, Charlotte, Afdelingslæge, PhD
Afdelingslæge på urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital.

Graven, Marianne, tandplejer
Tandplejer, Tandklinikken i Skanderborg Sundhedscenter og sundhedsfaglig kommunikationskonsulent hos www.BITCOM.dk

Graversen, Hanne Vittrup, kommunikationskonsulent
Har skrevet artikler om pension og forsikringer

Gregerslund, Mie Manor, sygeplejerske
Sygeplejerske på parkinson-afdelingen på Glostrup Hospital

Grinsted, Per, speciallæge
Speciallæge i almen medicin. Privatpraktiserende læge i Holsedore, tilknyttet praksiskonsulentordningen. Arbejder sideløbende som praksiskoordinator i Fyns Amt - varetagelse af samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. Stor undervisnings- og foredragsaktivitet.

Grove, Erik Lerkevang, speciallæge i kardiologi
Afdelingslæge, lektor, ph.d, FESC, Ansat på Afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Grønbæk, Henning, professor, overlæge, ph.d.
Speciallæge i hepatologi samt intern medicin: gastroenterologi og hepatologi. Leder af Center for Neuroendokrine Tumorer, Aarhus Universitetshospital. Centret er akkrediteret af det det europæiske selskab for neuroendokrine tumorer (ENETS) som europæisk ”ENETS center of excellence.

Grøndahl, Marie Louise, cand. med. vet, PhD
Ansat på laboratoriet for Reproduktionsbiologi på Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, samt konsulent på Fertilitetsklinikken Trianglen

Guldal, Inge, cand.psych.
Aut.cand.psych specialist og supervisor i psykoterapi. Hypnotisør og hypnoterapeut. Formand for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose. Se mere www.ingeguldal.dk

Guldin, Mai-Britt, cand.psych. ph.d, specialist i psykoterapi, seniorforsker
Psykolog og forsker ved Tab og Sorg forskning, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet & Enhed for Lindrende behandling, Aarhus Universitetshospital

Gøbel, Søren, farmaceut
farmaceut på Sct. Nikolai Apotek, Svendborg. Tidl. farmaceutisk redaktør på Netdoktor.dk

H

Hald, Finn, overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge og klinikchef på Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Brædstrup.

Hansen, Henrik Steen, overlæge, dr. med., speciallæge i kardiologi
Overlæge, dr.med. Hjertemedicinsk afd., Odense Universitetshospital

Hansen, Mogens Kragh, farmaceut, PhD
Toksikolog i Arbejdsmiljøhuset

Hansen, Lars Trier, overlæge, speciallæge
Speciallæge i i øre-næse-halssygdomme. Privatpraktiserende speciallæge på klinikken Ørelægerne i Sønderborg.

Hansen, Rikke Rie, cand.pharm, ph.d. stipendiat
Cand.pham., ph.d. stipendiat ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Forsker i smerter ved knoglecancer.

Hartvigsen, Jan, ph.d.-stipendiat og kiropraktor

Hegedüs, Laszlo, overlæge, dr.med.
ved Medicinsk afdeling M, Odense Universitetshospital.

Hendricks, Oliver, overlæge og forskningslektor
ved Dansk Gigthospital.

Henriksen, Jan Erik, overlæge, klinisk lektor, phd, speciallæge i medicinske hormonsygdomme
Speciale i medicinske hormonsygdomme. Siden 2004 overlæge ved Endokrinologisk afd M, Odense Universitetshospital og klinisk lektor ved Odense Universitet.

Henriksen, Tove, overlæge, speciallæge i neurologi
Overlæge på Neurologisk afdeling N, Bispebjerg Hospital

Herbst, Tim, cand.scient.
Bachelor i eliteidræt fra Københavns Universitet. Cand.scient. i human fysiologi 2000. Underviser på form & fitness instruktøruddannelse. Har egen virksomhed (www.healthgroup.dk), som beskæftiger sig med sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen.

Hertoft, Preben, sexolog, professor, dr.med.
Tidl. professor ved Rigshospitalets Sexologiske Klinik, København.

Hjerming, Maiken, klinisk sygeplejevejleder

Hjortdal, Jesper - overlæge, dr.med
Speciallæge i øjensygdomme

Holler, Anette, sygeplejerske
sygeplejerske, ansat på øjenafdelingen, Glostrup Hospital.

Holmelund, Mikkel, speciallæge i øre- næse- halssygdomme
Speciallæge i øre-næse-halssygdomme i 1995. Praktiserende speciallæge i Helsingør fra 1998. Formand for Danske Øre-Næse-Halslægers Organisation (DØNHO) 2004-2008. Næstformand i Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Holten, Iben, overlæge, dr.med.
Overlæge ved Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse og Oplysning.

Houmann, Tine, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Overlæge på Børne og ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

Houstrup, Morten, humanfysiolog
Lungemedicinsk forskningsenhed. Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Hove, Hanne, afdelingslæge
Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet

Huusom, Anja Julie, speciallæge i arbejdsmedicin
Giftlinjen og Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Hvidt, Christian, overlæge og speciallæge i almen medicin
Overlæge på Frederiksberg Kommunes Rådgivnings Center som er det sted, hvor borgerne i Frederiksberg Kommune kan søge om hjælp til behandling af rusmiddelbrug.

Hviid, Tacha Reinhold, autoriseret psykolog
Privatpraktiserende psykolog med eget firma i Lyngby (sundhedspsykolog.dk). Speciale i klinisk sundhedspsykologi med særlig erfaring inden for problemstillinger omkring stress, angst og selvværdsproblematikker samt mennesker ramt af alvorlig sygdom og deres pårørende.

Hædersdal, Merete, speciallæge, dr.med., ph.d.
Speciale i i hud- og kønssygdomme. Afdelingslæge,dermatologisk afd., Bispebjerg Hospital. Forskningsområder: Hudens svampeinfektioner, lys- og laserbehandling af hudsygdomme.Ph.d. afhandling og disputats om laserbehandling af hudsygdomme.

Høgh, Birthe, professor, overlæge, dr. med.
Professor i pædiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Børneafdelingen, Hvidovre Hospital.

Høiby, Niels, overlæge, professor, dr.med.
Ved Laboratoriecentret, klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet. Professor ved Københavns Universitet.

Høi-Hansen, Christina Engel, professor, overlæge, dr. med, speciallæge i pædiatri
Professor i cerebral parese og tidlig hjerneskade hos børn. Tilknyttet afdelingen for Børn og Unge, Rigshospitalet, Klinik for Cerebral Parese og Københavns Universitet

Højgaard, Astrid, ledende overlæge, Klinisk lektor
Ved Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital.

Hørder, Kirsten, overlæge
Ved Det børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital.

Hørslev-Petersen, Kim, professor, speciallæge i reumatologi
Ved Dansk Gigthospital.

Høyer, Søren, speciallæge i patologisk anatomi og overlæge
Ved Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital

I

Ibsen, Hans, overlæge, professor, dr.med., speciallæge i intern medicin og kardiologi
Institut for Klinisk Medicin, Kirurgi og Intern Medicin Holbæk Sygehus. Adjungeret professor ved Århus Universitet.
Klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet

Ipsen, Tune, overlæge, speciallæge i ortopædisk kirurgi
Odense Universitetshospital

Ingerslev, Jakob, professor, overlæge, dr. med.
Overlæge på fertilitetsklinikken, Gynækologisk-Obst. afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby

J

Jappe, Erik, socialrådgiver
Socialrådgiver og konsulent i Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Jennum, Poul Jørgen, overlæge, klinisk forskningslektor, dr. med
-----
Leder af Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling Glostrup Hospital. Er klinisk forskningslektor ved Det Sundhedsvidenskablige Fakultet. Forsker i neurologiske sygdomme og søvnforstyrrelser.

Jensen, Hans Mørch, overlæge, speciallæge i psykiatri
Ansat som overlæge ved Psykiatrisk Center Bispebjerg på specialafdelingen for angst og depression. Driver desuden en psykiatrisk lægeklinik på Amager. Er uddannet læge fra Århus Universitet 1997 og blev speciallæge i psykiatri i 2005.

Jensen, Peter Kjestrup Axel, overlæge, speciallæge i klinisk genetik
Klinisk lektor ved Århus Universitet og overlæge på klinisk genetisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.

Jensen, Morten, Fysioterapeut
Fysioterapeut med særlig interesse for idrætsfysioterapi og træning.

Jensen, Morten Møller Georg, cand. scient. Human Ernæring

Jensen, Niels-Henrik, overlæge
Overlæge ved Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital.

Jensen, Rigmor, professor, overlæge, dr.med., speciallæge i neurologi
Professor, overlæge, dr.med, Dansk Hovedpinecenter, neurologisk afdeling, Glostrup Hospital.

Jensen, Simon Storgård, overtandlæge
Uddannelsesansvarlig overtandlæge på Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Research Fellow på Dept. of Oral Surgery & Stomatology, University of Bern, Schweiz Kirurgisk henvisningspraksis, Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg.

Johansen, Anette, cand. scient
Cand.scient i sociologi ansat på Statens Institut for Folkesundhed, SDU i programmet "Børns Sundhed".

Johansen, Sven, overlæge, speciallæge i øjensygdomme
Overlæge ved Vibenshus Øjenklinik i København Ø.

Johansson, Anna Blomgren, psykolog
Privatpraktiserende ved Psykologhuset Strøget. Tidligere psykolog ved Smerteklinikken på Århus Universitetshospital.

Johannsen, Hans Gad, speciallæge i ortopædkirurgi
Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi, Ortopædisk Klinik Odense Aps, Mere end 20 videnskabelige artikler og foredrag. Universitetskurser i idrætsmedicin (diplomuddannelse)

Johnsen, Gerd, specialsygeplejerske
33 års erfaring med alle former for afføringsproblemer, såsom forstoppelse, diaré og ufrivillig afføring på sygehuse, i kommuner og privat praksis

Junker, Peter, overlæge, professor, dr.med.
Overlæge ved medicinsk afdeling C, Rheumatologisk sektion, Odense Universitetshospital. Professor ved Odense Universitet.

Jægersborg, Louise, afspændingspædagog
Afspændingspædagog, dap.

Jørgensen, Annemette, overlæge
Overlæge og specialeansvarlig (Benign Gynækologi), Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Jørgensen, Bo, overlæge
Overlæge og klinisk ansvarlig på Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Sårheling og redaktør af medlemsbladet SÅR

Jørgensen, Jens Otto Lunde, professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk afdeling M, Århus Kommunehospital. Læge fra Aarhus Universitet 1984. Uddannet som speciallæge i intern medicin og medicinsk endokrinologi. Fra 1997 underviser på Institut for Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.

K

Kainu, Kati, overlæge.
Overlæge ved Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Gentofte Hospital

Kampmann, Jens Peter, dr. med.
Institutchef for Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen

Karlsborg, Merete, overlæge
Overlæge ved neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Medforfatter til bøger om ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) og Parkinsons sygdom. Underviser desuden praktiserende læger i Restless Legs (RLS).

Keep, Michelle, socialfaglig koordinator
Københavns kommune, Socialforvaltningen.

Kelbæk, Henning, overlæge, dr.med., speciallæge i kardiologi og intern medicin
Ansat som overlæge på Rigshospitalets Hjertecenter og som konsulent ved Hjertecenter Varde.

Kesmodel, Ulrik Shiøler, overlæge, adj. lektor, ph.d.
Overlæge på Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Adj. lektor og formand for Dansk Epidemiologisk Selskab, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet.

Kildemand, Malene, sygeplejerske og cand.scient.san.
Sygeplejerske på Reumatologisk Afdeling i Region Syddanmark

Kirk, Henning, forfatter og læge dr.med
Samfundsmediciner - beskæftiger sig med aldring, sundhed og forebyggelse.

Kirkeby, Hans Jørgen, overlæge, klinisk lektor
Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København

Kjeldsen, Anette, overlæge, ph.d.
Overlæge ved Øre- næse- halsafdeling F, Odense Universitetshospital.

Kjeldsen, Jens, læge, ph.d.
1. Reservelæge ved Medicinsk gastroenterologisk afdeling S, Odense Universitetshospital.

Kjeldsen, Lars, klinikchef, dr. med.

Kjær, Inge Lunding, overlæge og klinisk lærer
Overlæge, fagområdet fod- og ankelkirurgi ved Aalborg Universitetshospital.

Kjær, Michael, læge, dr.med, professor
Læge fra Københavns Universitet 1984. Dr.med. Professor i Idrætsmedicin på Københavns Universitet og leder af Idrætsmedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital.

Kjær, Susanne Krüger, professor, overlæge, dr.med.
Ansat ved Rigshospitalets gynækologiske klinik. Professor i gynækologisk cancerepidemiologi ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. Leder af Afdeling for Virus, Hormoner og Kræft ved Kræftens Bekæmpelse.

Kjærgaard, Susanne, overlæge, dr. med.
Overlæge ved Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet.

Knoop, Hans Henrik, Lektor i pædagogisk psykologi på DPU/ Aarhus Universitet
Forskningsdirektør i Universe Research LabLektor, et internationalt forskningscenter fokuseret på at samle, skabe og formidle viden om læring, kreativitet, undervisning og innovation.

Koch, Ida, psykolog og specialist i supervision og psykoterapi.
Har arbejdet med psykosocialt belastede unge i snart 30 år, dels i Frederiksberg Ungdomsrådgivning og de seneste 5 år i en specialskole på Nørrebro. Er ekstern lektor ved Københavns Universitet. Har forsket i ungdom og ungdomsproblemer og skrevet artikler og bøger om unge.

Kofod, Kristian H, psykolog
Psykolog og rådgiver ved U-turn, som er Københavns Kommunes tilbud til pårørende og unge under 25 år med et problematisk forbrug af hash og andre stoffer. Læs mere på uturn.kk.dk

Kofoed, Kristian, overlæge, ph.d. speciallæge i hud- og kønssygedomme
Overlæge på Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Kolko, Miriam, ph.d, professor, overlæge
Professor i translationel øjenforskning på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi. Overlæge i glaukom ved afdeling for øjensygdomme på Rigshospitalet

Kopp, Luise Persson, klinisk diætist
Klinisk diætist, Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost & Ernæringsforbundet

Korsholm, Hanne, speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge i Hundested.

Knudsen, Jonas Roland, cand. Scient. i humanfysiologi og ph.d.-studerende
Ph.d.-studerende, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Krag, Susanne, overlæge ph.d, speciallæge i øjensygdomme
Overlæge ph.d, speciallæge i øjensygdomme på øjenafdelingen på Århus Sygehus

Kragballe, Knud, professor, dr.med.
Overlæge ved Århus Amtssygehus, Dermatologisk Afdeling D.

Kragh-Müller, Grethe, Lektor, cand. Psych., Autoriseret klinisk psykolog
Specialist i børnepsykologi, Supervisor i Børnepsykologi på specialistniveau. Forfatter til bogen: "Kan selv, vil selv - men du må hjælpe mig" om børns selvstændighedsalder. Desuden konsulent på adskillige programmer og udsendelser om børns udvikling.

Kreutzer, Martin, ernæringskonsulent
Ernæringskonsulent ved Institut for Human Ernæring, Landbohøjskolen.
Driver konsulentvirksomheden discreto.dk, der vejleder om kost og motion.
Skribent for magasinet I Form, forfatter til Politikens bog om kost og sundhed.

Kristensen, Ellids, overlæge
Overlæge ved Rigshospitalet, Sexologisk Klinik.

Kristensen, Mette, cand. tech. al

Kristoffersen, Sven Erik, overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge på Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Brædstrup.

Krogh, Erik, overlæge, dr.med. speciallæge i øjensygdomme
Speciallæge i øjensygdomme på Lukas Øjenhospital

Kroman, Niels, Klinikchef, overlæge, dr. med. klinisk lektor
Overlæge på Brystkirurgisk Klinik på Rigshospitalet med speciale i brystkræft hos yngre kvinder.

Kuur, Ejnar, overlæge
ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Fyn, Middelfart. Speciallæge i ortopædkirurgi med speciel interesse for idrætsmedicin.

Kvorning, Thue, sportsfysiolog og fysisk træner, ph.d.
Fysisk træner i Team Danmark.

L

Langdahl, Bente, overlæge, ph.d., dr.med.
Overlæge, ph.d., dr.med., speciallæge i medicinsk endokrinologi

Lange, Peter, overlæge, dr. med., speciallæge i medicinske lungesygdomme
Ledende overlæge på Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Langer, Jerk W., læge
Uddannet på Københavns Universitet i 1987. Videnskabsjournalist, foredragsholder og forfatter til mange bøger om sundhed, sygdomme, ernæring, børnesygdomme, kosttilskud m.m. Medvirker hyppigt i tv og radio. Flere informationer kan findes på www.jerk.dk

Langer, Seppo W., overlæge phd, speciallæge i intern medicin og medicinsk kræftbehandling
Overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet,

Larsen, Birger, optometrist
Optometrist og autoriseret kontaktlinseoptiker. Optikerfagligt medlem af Patientklagenævnet og sagkyndig for Forbrugerstyrelsen.

Larsen, Dorte, psykolog
Psykolog, ansat ved Scleroseforeningen.dk

Larsen, Elisabeth Clare, speciallæge i kvindesygdomme og fødsler
Afdelingslæge, phd. Ansat på fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

Larsen, Helle Kiellberg, speciallæge i dermato-venerologi
Afdelingslæge på dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Larsen, Jens Fromholt, overlæge, Ph.d.
Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi og overlæge på privathospitalet Mølholm A/S

Larsen, Klaus Richter, overlæge, ph.d., speciallæge i lungesygdomme
Overlæge på Lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Larsen, Mogens Lytken, professor, overlæge, dr.med
Professor ved Aalborg Universitetshospital og leder af ny ”Forskningsenhed for Ulighed i Hjertesundhed”. Desuden specialeansvarlig for hjerterehabiliteringen på Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Larsen, Torben Bjerregaard, overlæge, ph.d.
Er speciallæge og ph.d. i Klinisk Biokemi. Ansat ved Odense Universitetshospital, Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik. Primært forskning indenfor det kardiovaskulære område med vægt på arvelige aspekter af venøs tromboemboli.

Lassen, Jens Flensted, 1. reservelæge, ph.d.
Ansat ved Hjertemedicinsk afdeling B., Skejby Sygehus samt forskninglektor ved Aarhus Universitet. Uddannet som læge i 1988 ved Aarhus Universitet.

Lassen, Pernille, læge, ph.d.
Onkologisk Afdeling og Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Sygehus.

Lauritsen, Torsten, afdelingslæge
Torsten Lauritsen er børneanæstesiolog og ansat ved Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Han er desuden medlem af Dansk Råd for Genoplivning, medlem af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins bestyrelse.

Laursen-Wadschier, Ole-Victor, speciallæge i almen medicin

Lebech, Anne-Mette, speciallæge i infektionsmedicin
Overlæge, ph.d., dr.med. på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet

Lerche, Heddy, idrætslærer
Ergo- og fysioterapeutskolen i Odense

Lidegaard, Øjvind, overlæge og professor
Overlæge og professor ved Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet. Lidegaard og gennem mange år gennemført forskning inden for kvindelige kønshormoner, kræft og blodpropper.

Lindenberg, Svend, professor emeritus dr. med.
Læge ved fertilietsklinikken Copenhagen Fertility Center. Svend Lindenberg er uddannet både i Danmark, England og Sverige og har beskæftiget sig med fertilitetsbehandling siden 1980. Han var med i det team af forskere, der skabte Danmarks første IVF barn i 1983.

Lindskjold, Helle, jordemoder
Odense Universitetshospital.

Lissau, Else, specialsygeplejerske
Specialist i kosmetisk behandling

Louv, Inge, socialrådgiver, konsulent og underviser
Selvstændig socialrådgiver med efteruddannelsen ”Socialt arbejde med handicappede". Yder konsulentbistand og undervisning til forældregrupper, sagsbehandlere og andre fagfolk i vurdering af behov og støttemuligheder til børn, unge og voksne med kronisk sygdom eller handicap. Se mere på hjemmesiden: www.ingelouv.dk

Lose, Gunnar, overlæge
Overlæge ved Amtssygehuset i Glostrup, Gynækologisk/obstetrisk afdeling.

Lublin, Henrik Kai Francis, overlæge, dr.med.
Overlæge ved psykiatrisk afdeling O , Rigshospitalet. Speciallæge i Psykiatri.

Lumholt, Pavia, speciallæge i plastikkirurgi

Lund, Allan Meldgaard, overlæge dr.med.
Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet

Lund, Lars, specialeansvarlig overlæge
Ved Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Lund, Lærke Kirstine, cand. mag. i Moderne Kultur
Kommunikationsansvarlig i Fuldkornspartnerskabet.

Lund, Niels, speciallæge
Speciallæge i kvindesygdomme og fødsler, Gynækologisk Klinik, Middelfart.

Lund, Tamara Theresia, læge, phD
PhD, hoveduddannelseslæge i dermatologi, Bispebjerg Hospital

Lund-Nielsen, Betina, Ph.d., forskningssygeplejerske
Projektleder, forskningssygeplejerske, Onkologisk klinik, Rigshospitalet.

Lundvall, Lene, klinikchef og overlæge
På Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet

Løssl, Kristine, overlæge, phD
Overlæge og ph.d. ved Afdeling for Fertilitet på Rigshospitalet

M

Madsen, Claus, speciallæge i neurologi
Afdelingslæge ved Neurologisk afdeling N, Odense Universitetshospital, Kandidat fra Odense Universitet, 1989. Kursusstilling og efterfølgende 1. reservelægetid afd. N. OUH. Supplerende 1. reservelæge uddannelse, Neurologisk afd, KAS Glostrup. Klinisk lærer ved Københavns- og Odense Universitet.

Madsen, Henrik, overlæge og speciallæge i øjensygdomme

Madsen, Jan Kyst, overlæge, dr. med, speciallæge i kardiologi og intern medicin
Overlæge ved kardiologisk afdeling, Genotofte Hospital.

Madsen, Simon Dyrløv
Kiropraktor, ph.d.-studerende, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet
Marcussen, Thomas, klinisk psykolog
Cand.psych.aut., klinisk psykolog og leder af forskningsklinikken for ludomani, Aarhus Universitetshospital.

Mariger, Ann, journalist, foredragsholder og forfatter
Er journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger, senest "Mageløs på matriklen", der handler om kunsten at bo alene – på godt og ondt. Bogens website: www.mageloespaamatriklen.dk

Marlet, Finn, fysioterapeut og cand.scient.
Ansat ved Center for Videregående Sundhedsuddannelser - Fyn, underviser på fysioterapeutuddannelsen.

Martinez, Gerd, fysioterapeut
Fysioterapeut ved Lungerehabiliteringen på Hvidovre Hospital

Martinsen, Anette, cand scient i klinisk ernæring og klinisk diætist
Ernæringschef på Hvidovre Hospital

Marker, Peter, tandlæge
Specialtandlæge 1986. Siden 1995 overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital. Videnskabelige arbejder har drejet sig om oral medicinske og oral kirurgiske emner.

Marquardsen, Mikkel, 1. Reservelæge og Specialist i Sexologisk Rådgivning
Læge hos Region Hovedstadens Psykiatri. Specialiseret inden for det sexologiske felt. Erfaring med somatiske og psykologiske behandlinger, undervisning, forskning, samlivsterapi, gruppeterapi og facilitering af mindfulness

Meibom, Tanya Junge , cand.tech.al, Lektor
Professionshøjskolen Metropol, Ernæring-og Sundhedsuddannelserne

Meinertz, Helle, dr. med., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Har i 10 år arbejdet med fertilitetsbehandling. Har aktuelt det lægelige ansvar for fertilitets udredning og behandling på Fertilitetsklinikken Vitanova, Vester Voldgade i København. Er tilknyttet Peter Lundströms Fertilitetsklinik i Ballerup som konsulent.

Meyer, Maria, cand.scient.san.publ.
Analysekonsulent hos Kræftens Bekæmpelse.

Mikkelsen, Anette Højer Mikkelsen, Sygeplejerske, Cand. Cur
Specialist i Sexologisk Rådgivning (autoriseret i NACS) Sexologisk Center og Center for Kønsidentitet, Aalborg Universitetshospital

Mikkelsen, Anne Lis, Overlæge, dr. med., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Ansat ved Sjællands Sygehus fertilitetsklinik i Holbæk.

Mikkelsen, Eva Gemzøe, cand.psych.
Cand.psych. fra Århus Universitet 1997, Ph.d. i 2001. Ansat som erhvervspsykolog i CRECEA A/S siden 2002. Specialkompetencer: Organisationsudvikling samt forebyggelse og håndtering af konflikter og mobning.

Modrau, Ivy Susanne, dr.med., hjertekirurgisk overlæge, klinisk lektor
Institut for Klinisk Medicin - Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Monrad, Henrik, speciallæge i diagnostisk radiologi
Overlæge ved Radiologisk afdeling, Kalundborg Sygehus.

Mulbjerg, Ulla, Fysioterapilærer, Ergo- og fysioterapeutskolen i Odense

Müller, Pia, Speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge, psykoterapeut MPF, egen privatklinik

Munksgaard, Lars, overlæge, hæmatologisk afdeling

Myrhøj, Cæcilie Borregaard, klinisk sygeplejespecialist, RN, Cand.cur
Klinik for Blodsygdomme Team 1, Rigshospitalet

Møller, Lars Mikael Alling, klinikchef, ph.d., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Klinikchef på Juliane Marie Centret, Gentofte/Rigshospitalet. Deltidspraktiserende gynækolog og har aftale med Sygeskringen: www.larsalling.dk . Af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi anerkendt som “ekspert” i behandling af urininkontinens og prolaps.

Møller, Marianne, farmaceut
Farmaceut, fra Danmarks Farmaceutiske Højskole 1995. Ansættelser som farmaceut på Hørsholm Apotek, i Fødevaredirektoratet, samt free-lance skribent for sundhedsstof. Efteruddannelse i Pharmacy Management 1996-98. Farmaceutisk redaktør på NetDoktor.dk fra 1. januar 2000 til 31. januar 2001.

Mørkeberg, Jakob, cand. scient. Ph.d.
Videnskabelig konsulent ved Anti Doping Danmark.

N

Nathan, Torben, læge
1. Reservelæge ved Medicinsk afdeling, Kolding Sygehus

Netterstrøm, Bo, dr.med., speciallæge i arbejdsmedicin
Ansat ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Hillerød Sygehus. Har speciale i arbejdsmedicin og er ekspert i stress-relaterede lidelser. Har skrevet flere bøger om emnet: "Klar besked om stress" (1997), "Stress" (2002), "Stress på arbejdspladsen" (2002) og "Stresshåndtering" (2007). www.bonetterstrom.dk

Nikolajsen, Lone, overlæge, professor
Anæstesiologisk og Intensiv Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Nicolini, Jair, speciallæge i øjensygdomme
Speciallæge og afdelingslæge på øjenafdelingen ved Frederiksberg Hospital

Nielsen, Anette Søgaard, cand. phil., ph.d.
Seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed

Nielsen, Bente Holm, læge
Har senest været ansat som akademisk medarbejder ved Danmarks Jordemoderskole. Ph.d.-studerende ved Roskilde Universitetscenter, indskrevet ved Institut for Historie og Samfundsforhold.

Nielsen, Bjarne, lærer og cand.pæd,psyk.
Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i pædagogisk psykologi. Chef for Kvalitet og Særopgaver i Frederikssund kommune fra 1.januar 2007 ved kommunesammenlægningen. Tidligere Børn og Ungechef i Jægerspris kommune siden 1992. Formand for Pædagogiske Psykologers Forening siden 2001.

Nielsen, Dorthe Wiuf, klinisk diætist; NHH-kandidat og klinisk ernæringsfysiolog
Klinisk Diætist; NHH-kandidat og Klinisk Ernæringsfysiolog på Rigshospitalet, Pædiatrisk Ernæringsenhed

Nielsen, Knud Damnsgaard, overlæge og speciallæge
Overlæge og speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Nielsen, Kurt, læge
Læge, medicinsk rådgiver og udbyder af uddannelse til private virksomheder samt institutioner inden for sundhedssektoren.

Nielsen, Lars Arendt, professor, dr.med. et lic.techn
Professor, dr.med. et lic.techn. Ansat på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet. Forsker i smerter og specielt i hvorledes smerter kan måles hos mennesker.

Niemann, Carsten Utoft, MD, ph.d

Nordentoft, Merete, psykiater
Overlæge, professor, dr.med., ph.d., MPH, Bispebjerg Hospital

Nørby, Betina, læge, ph.d.-stipendiat.
PhD-stipendiat ved ogankirurgisk afdeling, Kolding Sygehus (Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). Videnskabeligt arbejde: Prospektiv kvalitetsvurdering af den operative behandling af patienter med Benign Prostata Hyperplasi.

Nørregaard, Jens Christian, overlæge, lektor, dr. med., ph. d.
Overlæge ved øjenklinikken på Frederiksberg Hospital og har grå stær og skeleoperation som særlige ansvarsområder. Forfatter til en række videnskabelige artikler og lærebogskapitler om operation af grå stær med særlig vægt på kvalitetsudvikling.

Nørregaard, Jesper, overlæge, dr.med.
Reumatologisk afdeling, Hvidovre, Bispebjerg Hospital. Doktordisputats om fibromyalgi. Ansvarsområder: Ultralydscanning, idrætsmedicin.

Nørskov, Søren, autoriseret psykolog
Uddannet psykolog fra KU. Har derudover taget en 3-årig videreuddannelse i tilstandsdifferentieret psykoterapi, hvilket er en uddannelse, der ligger særlig vægt på at kunne mærke klienten, præcis hvor pågældende mentalt set befinder sig. Autoriseret psykolog og indehaver af Albertslund Psykologklinik

O

Obitz, Erik, speciallæge i dermatologi

Olesen, Eva, apoteksfarmaceut
Faglig leder på Hammel Frijsenborg Apotek. Deltager i Centralundervisning af elever i hele Århus Amt. Kursusleder i Sygehjælpernes Brancheforening, med ansvar for sygehjælpernes efteruddannelse på medicinområdet.

Olsen, Anja, cand. scient., ph.d.
Kandidat i Human Ernæring, epidemiolog. Forsker ved Kræftens Bekæmpelse i kost og livsstils betydning for kræft.

Olsen, Michael Hecht, overlæge, professor, dr.med.
Overlæge og speciallæge i kardiologi
Omland, Silje Haukali, læge, ph.d.
Hoveduddannelseslæge i dermatologi, Bispebjerg Hospital
Ovesen, Jan, overlæge
Overlæge og speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme i ScanSleep.

P

Pedersen, Anne, specialtandlæge, dr. odont.
Specialist i hospitalsodontologi

Pedersen, Lars Møller, speciallæge i hæmatologi
Forskningsansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital

Pedersen, Stephen Wørlich, dr.med. og speciallæge i neurologi og klinisk neurofysiologi
Overlæge på Glostrup Hospital , Neurologisk afdeling N

Pedersen, Susi, klinisk diætist

Pehrson, Linette, ergoteraput
Gigtforeningen

Peitersen, Birgit, overlæge
Ledende overlæge på Hvidovre Hospitals børneafdeling

Petersen, Henrik Ømark, læge
Speciallæge i hjerte-lungekirurgi 1.3.2004. 1. reservelæge

Philip, Anja, cand.scient og projektchef i Kræftens Bekæmpelse
Projektchef for forebyggelse af hudkræft i Kræftens Bekæmpelse. Ansvarlig for kampagnen "Skru ned for solen - mellem 12&15". Uddannet cand.scient i cellebiologi fra Københavns Universitet.

Pilmark, Vibeke, fysioterapeut
Faglig redaktør ved Danske Fysioterapeuter

Porsbjerg, Celeste, læge
1.reservelæge på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. Har gennem årene beskæftiget sig klinisk og forskningsmæssigt med lungesygdomme, specielt astma og allergi, og opnåede i 2006 en Ph.d. grad indenfor dette område.

Poulsen, Erik Fangel, speciallæge
Praktiserende speciallæge i kvindesygdomme og Fødsler i Odense.

Poulsen, Steen Hvitfeldt, overlæge, professor dr.med PhD
Hjertesygdomme, Aarhus Universitets Hospital.

Printzlau, Andreas, speciallæge i plastikkirurgi

Pærregaard, Anders, speciallæge i pædiatri
Overlæge ved børneafdelingen, Hvidovre University Hospital.

Pørneki, Ann Dorte - cand. scient, PHD
Er cand. scient i biokemi fra Københavns Universitet. Har efterfølgende været ansat på Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital siden 2004.

Paarup, Lotte, Fysioterapeut

Q

Qvist, Michael H., farmaceut, ph.d.
Farmaceut, fra Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH), 1997. Ph.D. fra DFH (Institut for Farmaci) i 2001 under ATV's Erhvervsforskerordning og i samarbejde med et medicinalfirma. I 2001-2002, projektleder på udvikling af HealthCentre Web-portal samt farmaceutisk redaktør på NetDoktor.dk

Qvist, Niels, Professor, overlæge, dr.med.
Professor, overlæge, dr.med. i mave-tarm-kirurgi ved Odense Universitetshospital.

R

Raahave, Dennis, dr.med., speciallæge
Speciale i mave-tarmsygdomme. Kirurgisk Afdeling, Helsingør Sygehus. Uddannet læge i 1965 fra Københavns Universitet. Dr. med i 1979. Gæsteprofessorater ved University of California samt Harvard Medical School. Har publiseret diverse artikler, publikationer, foredrag og kapitler i bøger.

Rasmussen, Anne-Marie, biolog

Rasmussen, Finn Vejlø, læge. peciallæge, klinisk lektor, dr.med.
Ansat ved Lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.

Rasmusen, Hanne Kruuse, overlæge, ph.d.
Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ansat på kardiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Har ansvar for Sportskardiologisk klinik. Formand for arbejdsgruppe under Dansk Kardiologisk Selskab om forebyggelse af hjertesygdom og rehabilitering.

Ravn, Anne, klinisk diætist
Blandt andet forfatter til bogen "Ernæring og sygepleje", der udkom i 2004.

Rawashdeh, Yazan F., overlæge, MD., Ph.D., FEAPU.
Børne-urinvejskirurg, Urinvejskirurgisk Afdeling, Børneurologisk Sektion, Aarhus Universitetshospital.

Riis, Lotte, Specialeansvarlig sygeplejerske
Specialeansvarlig sygeplejerske, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.
.
Ringbæk, Thomas, overlæge, dr.med., speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme
Overlæge på Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Ringsdal, Vibeke Stevenius, speciallæge i reumatologi
Ledende overlæge ved Dansk Gigthospital.

Rittig, Søren, speciallæge i børnesygdomme
Speciale i nyresygdomme hos børn og leder af Center for Børneinkontinens på Skejby Sygehus. Har forsket i inkontinens hos børn i mange år og er desuden næstformand i Dansk Pædiatrisk Selskab samt generalsekretær i International Children's Continence Society (ICCS).

Roskjær, Ann, stud. cand. scient, klinisk diætist
Ansat på Steno Diabetes Center.

Rønborg, Steen M., ph.d., praktiserende speciallæge i intern medicin, medicinsk allergologi og medicinske lungesygdomme
Oprindeligt uddannet som praktisende læge (1990). Ph.d. afhandling i 1997. (Husstøvmideallergi og astma) Fungerer i dag som praktiserende speciallæge i København.

S

Salomo, Louise, læge og ph.d., afdeling for nyresygdomme, Rigshospitalet
Overlæge ved Dermato-venerologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Sand, Carsten, overlæge, dr.med., speciallæge i hud- og kønssygdomme
Overlæge ved Dermato-venerologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

Schaffalitzky de Muckadell, Ove B., overlæge, professor, dr.med.
Overlæge ved medicinsk gastroenterologisk afdeling S, Odense Universitetshospital januar 1985. Professor i intern medicin ved Odense Universitet april 1987. Bedømmer af videnskabelige artikler for 16 internationale tidsskrifter.

Schiøttz-Christensen, Berit, cand.med., professor, phD
Speciale i reumatologi. Forskningsleder ved Rygcenter Syddanmark.

Schmidt, Lone, læge, dr.med., ph.d.
Lektor på Københavns Universitet , Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab. Har i de seneste 20 år forsket i ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling.

Schytz, Henrik, forskningslektor, overlæge, ph.d., dr.med.
Dansk Hovedpinecenter, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet - Glostrup

Scmedes, Anne, farmaceut, ph.d.
Farmaceut på Klinisk Kemisk afd. på Vejle Sygehus, Ph.D. grad på Institut for Biokemi og Ernæring på DTU

Seidelin, Jakob B, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d.
Overlæge på Bispebjerg Hospital

Serup, Jørgen, professor, speciallæge i hudsygdomme
Professor i hudsygdomme ved Linköping Universitet, Sverige, samt klinikchef på Bispebjerg Hospital.

Sillesen, Henrik, overlæge. dr.med.
Specialist i perifere kredsløbssygdomme. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1983. Uddannet speciallæge i karkirurgi 1996. Nuværende ledende overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet og formand for Hjerteforeningen.

Simonsen, Mette, chefjordemoder
Chefjordemoder på Rigshospitalet

Skjødt, Karen, overlæge, speciallæge i øjensygdomme
Overlæge ved øjenafdelingen på Frederiksberg Hospital

Skouby, Sven, overlæge, professor, dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge, professor, dr.med., speciallæge i gynækologi og obstetri ved Herlev Hospital

Sode, Vibeke, cand scient i klinisk ernæring og klinisk diætist
Ledende diætist på Frederiksberg Hospital.

Sonne, Torsten, cand.psych., specialist i psykoterapi
Psykolog, Psykologhuset Vesterport

Sorknæs, Anne, sygeplejerske
Er uddannet sygeplejerske, cand. cur., og fra 01.08.09 ph.d. studerende ved SDU. Er ansat ved medicinsk afdeling, OUH, Svendborg sygehus som forskningssygeplejerske. Har specielt interesseret sig for sygepleje til patienter med KOL og er næstformand i Fagligt Selskab for Lunge- og allergisygeplejersker.

Specht, Lena, professor, overlæge, dr. med.
Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet

Staberg, Morten
Speciallæge i børnesygdomme.

Stangerup, Sven-Eric, overlæge
Overlæge på Gentoftehospitals Øre-, næse- og halsafdeling. Dimitterede i 1977. Har speciale i oto-, rhino-laryngologi.

Støvring, Dorte, fysioterapeut
Fysioterapeut på Klinik for fysioterapi, Borgergade. Tilknyttet Scleroseforeningens Ekspertpanel. Rådgiver om spørgsmål indenfor fysioterapi og sclerose. Er specialiseret i uddannelse i og vejledning omkring god siddestilling i kørestol.

Støving, Rene Klinkby, overlæge, ph.d.
Speciallæge i hormonsygdomme og ansat som overlæge og funktionsleder af Ernæringsklinikken i Endokrinologisk afdeling ved Odense Universitetshospital. Ernæringsklinikken behandler svær fedme og spiseforstyrrelser.

Sunesen, Kåre Gotschalck, Reservelæge, ph.d.
Institut for Klinisk Medicin - Kirurgisk Afdeling.

Svane, Danny, overlæge, PhD., speciallæge i gynækologi og obstetrik
Overlæge på Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Svendsen, Hans Ole, speciallæge i almen medicin.
Praktiserende læge i Vig 1977-2006. Akupunkturpraksis i relation til almenpraksis. Lægekonsulent i Trundholm, Dragsholm og Nykøbing Rørvig Kommuner.

Svendsen, Tina Louise Flach, fysioterapeut
Gigtforeningen

Svenning, Morten, speciallæge i almen medicin
Praktiserende læge og skribent i Netdoktors brevkasse.

Svensson, Else, speciallæge i klinisk onkologi
Overlæge ved onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Svensson, Peter, tandlæge, ph.d., dr.odont.
Professor ved afdeling for klinisk oral fysiologi, Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Endvidere konsulent ved kæbe-kirurgisk afdeling, Århus Universitetssygehus og Hovedpinecenteret, Glostrup Hospital samt adjungeret professor Aalborg Universitet.

Søderberg, Ulla, speciallæge i dermatologi
Afdelingslæge ved Dermatologisk afdeling I, Odense Universitetshospital.

Søgaard-Andersen, Erik, speciallæge i gynækologi
Klinisk Lektor, overlæge (Gynækologisk Onkologi), Dr. Med. ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Sørensen, Per Soelberg, professor, dr.med., overlæge, speciallæge i neuromedicin
Ansat ved Rigshospitalets neuromedicinske klinik. Stifter af Dansk Multipel Sclerose Center.

Sørensen, Jens Benn, overlæge, dr.med., assoc. professor i lungekræft
Overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet,

Sørensen, Susanne Aagaard, speciallæge i kardiologi og overlæge
Uddannelsesansvarlig overlæge på Århus Universitetshospital, Skejby

Søsted, Heidi, cand.pharm., ph.d.
Leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere

T

Telinius, Niklas, afdelingslæge, PhD, dr.med, og speciallæge i øjensygdomme
Klinisk lektor, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin -Øjensygdomme

Tietjen, Ulf, speciallæge i reumatologi
Overlæge ved Dansk Gigthospital.

Tingsgaard, Peter, speciallæge i øre-næse-halssygdomme, Ph.d.

Thomasen, Peter, Direktør for Begravelsesservice

Thomsen, Per Hove, professor, overlæge, dr.med.
Overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, Århus Universitetshospital samt professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Århus Universitet.

Thorseng, Henriette, kostvejleder
Gigtforeningen

Tjagvad, Christian, konstitueret overlæge
Konstitueret overlæge ved Gladsaxe Rusmiddelcenter, og PhD studerende ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning, Oslo Universitet.​

Toftager-Larsen, Kim, gynækolog, overlæge, dr.med
Speciallæge i gynækologi og obstetrik. Overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital, og er sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen.

Togsverd-Bo, Katrine, afdelingslæge, ph.d.
Afdelingslæge og ph.d., dermatologi, Bispebjerg Hospital.

Tolstrup, Janne, seniorforsker, Phd og humanbiologi
Lavede i 2006 en ph.d i humanbiologi (Københavns Universitet), og er fra 2008 ansat som seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

Tómasdóttir, Hanna, osteopat DO M.R.O.DK og fysioterapeut
Hanna Tómasdóttir er uddannet osteopat og fysioterapeut, og har 17 års erfaring med bl.a. behandling af idræts-og overbelastningsskader samt ryg-og bækkenproblemer. Hun er medejer ved klinikwestend i København, www.klinikwestend.dk, hvor hun praktiserer osteopati. Hanna har sin egen sundogsmuk.dk, hvor hun skriver indlæg om sundhed.

Toubro, Søren, overlæge, cand. med.
Klinikchef på REDUCE - Klinik for Ernæringsforskning, Universitetsparken, Roskilde, samt konsulent på Institut for Human Ernæring, KVL. Er medredaktør på en række internationale videnskabelige tidskrifter om sundhed og ernæring.

Tullin, Kal, praktiserende læge i Kokkedal
Forfatter til bogen 'Lægeråd for rejsende'.

Thybo, Søren, speciallæge i tropemedicin og infektionsmedicin
Overlæge på Rigshopsitalets epidemiafdeling og har lang erfaring i at rådgive udlandsrejsende. Master of Science fra School of Clinical Medicine London. Formand for Dansk Selskab for Tropemedicin.

Thylstrup, Birgitte, cand. psych, ph.d., lektor
Ansat på psykologisk Institut - Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Thyssen, Jacob Pontoppidan, speciallæge i dermatologi (hudsygdomme)

U

Ulrik, Charlotte Suppli, overlæge, lektor, dr.med., speciallæge i medicinske lungesygdomme
Overlæge på Hjerte-Lunge-afdelingen, Hvidovre Hospital

V

Vestergaard, Ann Karin, ergoterapeut
Arbejdet med mennesker og livskriser fra 1980 til 1988 på Hillerød Sygehus. Har beskæftiget sig med abejdsmiljø siden 1980 og er i dag ansat i ARBEJDSMILJØHUSET. Diplomlederuddannelse fra Dansk Industri: kvalitetsledelse og de bløde værdier. Leder- og konsulentuddannelse fra DISPUK, Coachuddannelse fra EXPAND

Vestergård, Benthe, journalist
Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus, 1991. Fra 1991 til 1997 ansat som politisk journalist på Christiansborg af forskellige nationale nyhedsmedier. Fra 1997 til 2000 ansat som erhvervsjournalist på Fyens Stiftstidende. Fra marts 2000 ansat i NetDoktor.dk.

Videbech, Poul, professor i psykiatri, overlæge, dr.med.
Speciallæge i Psykiatri siden 1992. Ledende overlæge på Institut for Psykiatrisk Forskning indtil 2013, derefter på Afdeling for Affektive lidelser Q, Psykiatrisk Hospital i Århus. I 2007 professor ved Århus Universitet. I 2015 professor ved Københavns Universitet og grundlægger af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup, hvor han er overlæge.

Vinding, Inge, psykolog og klinisk diætist
Har egen klinik i Psykologhuset i Ry og Psykologhuset i Århus, hvor hun rådgiver klienter med overvægtsproblemer, spiseforstyrrelser (især overspisning) og psykologiske problemstillinger i forbindelse med livsstilssygdomme.

Vinholt, Pernille Just, overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Blodprøver og Biokemi, Hæmatologi, HbA1c, Odense Universitets Hospital

Vinther-Larsen, Mathilde, cand.scient.san.publ.
Forskningsassistent på Forskningsprogrammet for alkohol, Statens Institut for Folkesundhed

Vittrup, Gitte, sygeplejerske, specialist i sexologisk rådgivning
NACS (National Association for Clinical Sexology)

W

Walter, Steen, professor, dr.med., speciallæge i urologi
Overlæge på Urologisk afdeling, Odense Universitetshospital ,

Wamberg, Peter, speciallæge i kirurgi
Speciallæge i kirurgi ved brystkirurgisk klinik, Privathospitalet Mølholm, Vejle.

Wedderkopp, Niels, læge
1. Reservelæge ved Medicinsk endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Lægeeksamen 20 videnskabelige artikler, heraf 2 bogkapitler. Ph.D. afhandling juni 1997 med titlen "Transplantation of insulin producing islet tissue. Evaluation of free and encapsulated syngeneic and xenogeneic islet transplants"

Wermuth, Lene, overlæge
Overlæge ved Neurologisk afdeling og i Demensklinik OUH. Er postgraduat klinisk lektor ved Syddansk Universitet.

Westh, Henrik, overlæge, dr.med., speciallæge i klinisk mikrobiologi
Overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Wierup, Per, overlæge, dr.med., PhD, speciallæge i hjertekirurgi
Overlæge siden 2000, specialist i hjertekirurgi, ansat ved Hjertecenter Varde og Skånes Universitetsjukhus i Lund, Sverige, hvor han er sektionsansvarlig for hjertekirurgi og hjerte- og lungetransplantationer ved Thoraxkirurgiske Kliniken.

Wilken-Jensen, Charlotte, overlæge
Speciallæge i gynækologi

Wilson, Benedicte Vibjerg, overlæge
Speciallæge i mave-tarmsygdomme

Witt, Lone, reservelæge
Reservelæge på øjenafdelingen ved Næstved sygehus.

Witzel, Line Nordbo, journalist
Journalistisk medarbejder i praktikken på De 3 Stiftstidender og JydskeVestkystens redaktion i København. Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1999. Speciale i web-journalistik.

Z

Zachariae, Claus, dr.med., ledende overlæge
Speciallæge i hud- og kønssygdomme. Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital.

Zachariae, Hugh, professor, dr.med.
Speciallæge i hud- og kønssygdomme. Speciallægekonsultation, Højbjerg. Speciallægekonsulent, Kjellerup Sygehus. Speciallægekonsulent, Privathospitalet Mølholm.

Zimsen, Karen, socialrådgiver
Samlivsrådgiver i egen klinik i Hareskoven og har praktiseret ægteskabsrådgivning siden 1980. Uddannet socialrådgiver, og har sideløbende skrevet adskillige bøger for Gyldendal og Modtryk om samlivs- og ægteskabsproblemer.

Ø

Øhlenschlæger, Tommy Frisgaard, speciallæge og diplomlæge
Speciallæge i intern medicin-Reumatologi og diplomlæge i idrætsmedicin. Ansat på Idrætsmedicinsk afdeling Bispebjerg Hospital. Formand for DIMS (Dansk IdrætsMedicinsk Selskab)

Ørnberg, Jakob, læge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Børne- & Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov

Østergaard, Karen, professor, overlæge dr. med.
Overlæge på Neurologisk afd. F, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons