Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Velkommen til debatten


Opdateret: 24. Maj 2018

NetDoktor er ikke er ansvarlig for indlæg i debatten, da denne foregår i et offentligt rum. Som følge af debattens åbne karakter anbefaler NetDoktor, at du ikke udleverer navn, e-maildresse og telefonnummer i dit indlæg.

For at deltage i debatten skal du acceptere nedenstående retningslinier. Hvis du ikke kan acceptere dem, beder vi dig venligst forlade denne del af NetDoktor.

Da ikke alle debatter overvåges af en ordstyrer, opfordrer vi deltagerne til selv at sikre god ’takt og tone’ i indlæggene.

NetDoktor forbeholder sig til enhver tid ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne indlæg fra debatterne, hvis NetDoktor direkte eller indirekte erfarer, at indholdet på debatten for eksempel er i strid med gældende lovgivning og/eller følgende retningslinier:

  • indlæg som er eller har karakter af chikane mod andre

  • reklamer

  • udlevering af telefonnumre eller kommercielle web-adresser indlæg som indeholder henvisninger til specifikke behandlere

  • indlæg som opfordrer til eller giver konkret anvisning på medicinmisbrug eller køb af receptpligtige og ulovlige stoffer via internettet eller ad anden vej

  • indlæg skrevet i så ubehøvlede vendinger, at vi finder det rigtigst at fjerne det.

  • Vi forventer dog generelt, at vore debattører selv kan finde ud af at holde en sober omgangstone, og blander os derfor normalt ikke i dette.

Hvis NetDoktor mener, at et indlæg er i strid med gældende lovgivning og/eller ovenstående retningslinjer forbeholder NetDoktor sig ret til om fornødent at udelukke en person, der laver sådanne indlæg, fra debatten og/eller videregive oplysninger om personen til de relevante myndigheder.

Endvidere gælder følgende vilkår for deltagelsen i debatten: Ved at deltage i debatten accepter du, at NetDoktor får en tidsubegrænset brugsret til at anvende dit indlæg på alle måder, i alle medier (eksisterende og fremtidige), i hele verden, i ubegrænset omfang.

NetDoktor har endvidere ret til at foretage ændringer, herunder oversættelser, omskrivninger af indlægget og at overdrage indlægget til tredjemand, herunder andres internetsider.

God fornøjelse

[FirstInContentAdBox]
[SecondInContentAdBox]

Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.