Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hudkræft

Forstadier til hudkræft

Forstadier til hudkræft, eller aktiniske keratoser, er meget hyppige forandringer efter mangeårig solpåvirkning.

Opdateret: 24. Marts 2020

Hvad er forstadier til hudkræft?

Forstadier til hudkræft, eller aktiniske keratoser, er meget hyppige forandringer efter mangeårig solpåvirkning. Det anslås, at over 40 procent af befolkningen over 65 år har forstadier til hudkræft i forskellig grad.

Forstadierne udvikles på soludsat hud og ses især ved stigende alder hos personer med lys hudtype, der let bliver forbrændt i solen. Personer, som har været soldyrkere, eller som har arbejdet udendørs i en længere årrække, udvikler også oftere forstadier til hudkræft.

Det vurderes, at mellem 0,01 procent og op til 3 procent af forstadierne kan udvikle sig til pladecelle-hudkræft.

Hvorfor får man forstadier til hudkræft?

Forstadier til hudkræft skyldes helt overvejende, at huden har været udsat for solens ultraviolette stråler gennem længere tid. Sollyset skader cellernes DNA og kan efter flere år resultere i forstadier til hudkræft eller egentlig hudkræft. Det er særligt til den samlede solmængde igennem livet, der er af betydning, men solariebrug og solforbrændinger er også medvirkende faktorer.

Endelig kan nogle typer medicin, for eksempel immundæmpende medicin, øge forekomsten af forstadier til hudkræft. Forandringerne er ikke farlige, da de vokser langsomt og ikke kan sprede sig.

Hvad er symptomerne på forstadier til hudkræft?

Forstadier til hudkræft udvikles oftest på steder, der er udsat for sollys som for eksempel i ansigtet, i hårbunden og på brystet. Forandringerne viser sig ofte som røde, skællende forandringer, der føles ru ved berøring. Med tiden kan forstadierne blive tykkere, og skorpedannelsen kan blive grovere. Hvis et forstadie bliver tiltagende rødt og ømt, eller hvis der kommer sårdannelse, kan det være tegn på egentlig pladecelle-hudkræft. I disse tilfælde, eller hvis man er bekymret, er det vigtigt at få undersøgt forstadiet hos en læge.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Forstadier til hudkræft kan oftest genkendes direkte, uden der tages en prøve. Hvis der er tvivl, om det er et forstadie eller hudkræft, kan dette afklares med en hudbiopsi, hvor et lille stykke hud (3-4 mm) tages ud til mikroskopisk vævsundersøgelse på en patologiafdeling.

Hvordan behandles forstadier til hudkræft?

Der er forskellige muligheder for at behandle forstadier til hudkræft. Valg af behandling afhænger af, hvor udbredte forstadierne er, om behandlingen skal kunne foretages på én dag, og hvor forstadierne er lokaliserede. Behandlingsmulighederne er:

Frysebehandling (også kaldet kryoterapi)

Frysebehandling er en udbredt behandling af forstadier. Princippet ved behandlingen er, at huden kuldepåvirkes, så de syge celler går til grunde. Et par dage efter kan der opstå en fryse-blære, hvor huden blev behandlet, i andre tilfælde udvikles en rød tør skorpe, der falder af efter et par uger. En bivirkning er, at huden kan miste pigmenteringen i det område, frysebehandlingen er foretaget.

Afskrabning (også kaldet curretage)

Tykke, enkeltstående forstadier kan fjernes med afskrabning. Ved afskrabning benyttes en rund skalpel, der kaldes en curette. Der efterlades et mindre sår, som ofte heler med tynd ardannelse.

Medicinske cremer

Behandling med medicinske cremer er særligt velegnet, hvis der er flere forstadier i et område, for eksempel i tindingen eller i ansigtet. Lægemidlerne virker ved dels at skade de syge celler, men aktiverer samtidig hudens immunsystem til at bekæmpe forstadierne. Undervejs i behandlingen opstår sårdannelse, men huden heler op uden ar eller pigmentforandringer. Behandlingen kræver, at forstadierne behandles i længere tid afhængig af præparatvalg:

  • Imiquimod: tre gange om ugen i fire dage.
  • 5-fluoruracil creme eller lak: en gang om dagen i fire uger.
  • Diclofenac: to gange dagligt i tre måneder.

Fotodynamisk terapi (PDT)

Fotodynamisk terapi (PDT) er en effektiv behandling til større hudområder med forstadier til hudkræft. Idet behandlingen rammer både synlige og ikke-synlige syge celler, forebygges udvikling af nye forstadier også. Ved PDT afskrabes skorperne, og huden påsmøres en creme, der gør de syge celler lysfølsomme, og når de udsættes for lys, går de til grunde. Der kan anvendes dagslys om foråret eller sommeren og rødt, synligt lys hele året. Efter PDT udvikles rødme og spredt sårdannelse, der heler i løbet af en til to uger.

Hvad kan man selv gøre?

Man kan forebygge forstadier til hudkræft ved at beskytte sig mod solen og følge solrådene:

  • Undgå overdreven soludsættelse og undgå at ophold i solen mellem klokken 12 og 15 om sommeren.
  • Gå i skyggen 'og hold siesta' mellem kl. 12 og 15.
  • Dæk huden med tøj og ansigtet med en hat med skygge i solen.
  • Brug solcreme med faktor 30 eller mere på hud, der ikke er dækket af tøj. Vær opmærksom på at bruge nok solcreme.
  • Undgå solskoldninger.
  • Undgå solarie.
  • Søg læge i tide og få undersøgt alle sår, som ikke heler.
Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Udsigt for fremtiden

Prognosen for forstadier til hudkræft er god, og risikoen for udvikling til pladecelle-hudkræft er lav. I de fleste tilfælde vil forstadierne dog have en tendens til at vende tilbage, selvom de i første omgang fjernes af behandlingen. Årsagen er, at huden i hele området er solskadet i de cellelag, som danner nye hudceller. Konsekvent brug af solbeskyttelse er effektiv til at mindske antallet af forstadier og udsætte tiden, til de kommer igen.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.