Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Kræft

Spørgeguide: Kræft


Opdateret: 18. December 2009

Hvad kan du bruge spørgeguiden til?

Denne spørgeguide kan du bruge, hvis du har fået konstateret kræft. Guiden giver dig input til en række spørgsmål, du kan stille til din læge, så du kan forberede dig bedst muligt på det videre forløb. Pluk de spørgsmål ud, som, du mener, har relevans for dig, skriv dem ned og tag dem med til lægen.

Hvis du får diagnosen, mens du er indlagt på hospitalet eller går i et ambulant forløb, kan du bede om at få en samtale med den læge, der følger dig eller skal udskrive dig. Ofte er der også en sygeplejerske med ved sådan en samtale. Hvis det er din egen læge. der har stillet diagnosen, kan du bestille en tid hos ham eller hende.

I løbet af din behandling vil du tale med lægen flere gange, hvor du vil få mulighed for at stille dine mange forskellige spørgsmål i takt med, at de bliver relevante for dig. I vil formentlig dele samtalerne op i et par omgange, da du givet vil have mange spørgsmål, som ikke alle kan nås på én gang. Desuden bliver forskellige spørgsmål relevante for dig på forskellige tidspunkter af dit forløb. Derfor er det godt at sprede konsultationerne lidt ud, så dine tanker kan modne sig, og du kan modtage lægens feedback i takt med, at du bliver klar til det. Desuden gør flere samtaler, at du ikke bliver urolig for, om du nu husker at få stillet alle dine spørgsmål ved den første samtale.

Forberedelse og samtalens forløb:

 • Bestil tid hos lægen og forbered evt. lægen på, at du ønsker tid til at stille en række spørgsmål.

 • Skriv dine spørgsmål ned på et stykke papir.

 • Tag gerne et familiemedlem eller en ven med til samtalen, så du har støtte under samtalen og en at tale med bagefter.

 • Kom i god tid, så du kan få ro på dig selv.

 • Fortæl lægen, hvad du selv tror og oplever om din tilstand. Fortæl først, hvad der bekymrer dig mest.

 • Bed lægen om skriftlig information om din sygdom, undersøgelse og behandling. Lad lægen illustrere de vigtigste oplysninger med en tegning, hvis det er muligt. Tag tegning og øvrig information med hjem.

 • Bed om at få gentaget de vigtigste oplysninger, og skriv dem ned sammen med lægen.

 • Fortæl lægen, hvis du får alternativ behandling, følger særlige kostråd mv.

 • Spørg om din praktiserende læge holdes løbende informeret (få eventueltudfyldt en samtykkeerklæring), så du kan tale med din egen læge om din sygdom.

Spørgsmål:

Generelt om kræft

 • Hvilken kræftsygdom har jeg?

 • Hvorfor er den opstået? (arv, miljø, livsstil)

 • Har sygdommen spredt sig?

Undersøgelser

 • Hvilke undersøgelser, skal jeg have foretaget? (Eksempelvis mammografi eller vævsprøver)

 • Hvad forventer lægen, at de viser?

Behandlingsmuligheder

 • Hvilke behandlingsmuligheder er der? (Eksempelvis kemoterapi, strålebehandling, hormoner, operation)

 • Hvad går de forskellige behandlinger ud på?

 • Hvad er forskellen mellem stråler og kemo?

 • Fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsmetoder.

 • Second opinion – kan jeg søge oplysninger hos en anden læge, og hvordan gør jeg?

Din specifikke behandling

 • Hvilken behandling er bedst for mig og hvorfor?

 • Hvad går behandlingen ud på?

 • Hvilke ulemper og bivirkninger er der ved denne behandling? (for eksempel kvalme, hårtab, svimmelhed)

 • Hvilke prøver vil blive taget, hvorfor og hvor ofte?

 • Hvornår foreligger resultaterne?

 • Hvor skal behandlingen foregå?

 • Hvor lang tid kan jeg forvente, at behandlingen tager?

 • Kan man se, om behandlingen hjælper?

 • Hvilke helbredelsesmuligheder er der for min type kræft?

 • Kan jeg blive helt rask, eller vil behandlingen standse udviklingen af sygdommen?

 • Hvad sker der med mig, hvis jeg ikke får behandling?

 • Deltager jeg i et forsøg? hvis ja, hvilke resultater foreligger indtil videre?

Efter behandlingen

 • Er der noget, jeg skal være særlig omhyggelig med, efter behandlingen er ophørt?

 • Kan der komme senfølger af behandlingen?

 • Er der risiko for, at kræften kommer tilbage og i så fald, hvor i kroppen?

 • Hvilke tegn skal jeg holde øje med?

 • Hvordan undgår jeg unødig bekymring?

 • Skal jeg gå til kontrol?

Dit nye liv

 • Får jeg et normalt liv efter sygdommen?

 • Vil jeg stadigvæk være i stand til at få børn?

 • Skal jeg spise noget specielt?

 • Bør jeg spise kosttilskud?

 • Hvad med rygning, alkohol og sol?

 • Er det godt at motionere?

 • Vil mit sexliv blive påvirket af behandlingen?

 • Kan jeg stadig passe mit arbejde under behandlingen?

 • Vil jeg kunne genoptage mit arbejde?

 • Hvis ja, hvornår?

 • Hvis nej, hvad gør jeg så?

Hvor kan jeg søge oplysninger og hjælp?

 • Hvor kan jeg få hjælp med mine problemer? (sociale og følelsesmæssige)

 • Findes der en patientforening for patienter med kræft?

 • Hvor får jeg oplysninger om de økonomiske og praktiske muligheder for hjælp?

 • Hvordan kommer jeg i forbindelse med dig eller en anden fagperson, hvis jeg har brug for at spørge om noget?

 • Hvor kan mine pårørende søge infomation om sygdommen?

Forbered dig på dit lægebesøg. Læs mere på Dansk Selskab for Patientsikkerheds side: Spørgløs.dk .


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.