Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Astma

Aerolizer med pulverkapsler

Aerolizer med pulverkapsler anvendes til behandling af astma. Medicinen findes i små kapsler inden i inhalationsapparatet. En aerolizer er meget nem at bruge, børn helt ned til femårsalderen kan finde ud af det.


Opdateret: 4. September 2009

Foto: Geir Haukursson

Medicinen findes inden i små kapsler som meget fint pulver i afmålte doser. Kapslerne anbringes i kamrene på et inhalationsapparat - en Aerolizer. De fleste børn kan fra fem-årsalderen bruge Aerolizer - enkelte endda før.

Nederst på siden finder du en oversigt over de forskellige pulverkapsler.

Hvordan bruger jeg min Aerolizer?

 • Tag beskyttelseshætten af.

 • Hold fast om inhalatorens fod og drej mundstykket mod uret, så kammeret åbnes.

 • En kapsel tages ud af blisterfolien og anbringes i kammeret i foden af aerolizeren.

 • Hold igen fast om aerolizerens fod og drej mundstykket med uret, så kammeret lukkes igen.

 • Hold aerolizeren lodret og tryk de to knapper på siden af bundstykket helt ind.

 • Ånd ud, så lungerne er tømte.

 • Luk munden tæt omkring mundstykket, bøj hovedet bagover, og træk vejret dybt gennem munden. Du skal nu høre en snurrende lyd, som tegn på at kapslen roteres og pulveret spredes. Hvis dette ikke sker er du nødt til at åbne kammeret og lirke kapslen ud.

 • Tag mundstykket ud af munden og hold vejret i 10 sekunder og ånd ud. Du må ikke ånde ud gennem inhalatoren.

 • Kontroller at du har fået al medicinen ved at åbne for kammeret. Er der stadig pulver i kapslen, skal du gentage punkt fem-otte.

 • Fjern den tomme kapsel efter brug.

 • Skal du have to doser så vent 5-10 minutter og gentag så trin 2-10.

Hvordan lærer jeg mit barn at bruge sin Aerolizer?

 • Tag beskyttelseshætten af.

 • Hold fast om inhalatorens fod og drej mundstykket mod uret, så kammeret åbnes.

 • En kapsel tages ud af blisterfolien og anbringes i kammeret i foden af aerolizeren.

 • Hold igen fast om aerolizerens fod og drej mundstykket med uret, så kammeret lukkes igen.

 • Hold aerolizeren lodret og tryk de to knapper på siden af bundstykket helt ind.

 • Bed dit barn om at ånde ud, så lungerne er tømte.

 • Få dit barn til at lukke munden tæt omkring mundstykket, bøje hovedet bagover, og bed så ham/hende om at trække vejret dybt ind gennem munden. Små børn skal trække luften 'helt ned i tæerne', større børn kan nøjes med en almindelig dyb indånding.

 • Du skal nu høre en snurrende lyd, som tegn på at kapslen roteres og pulveret spredes. Hvis dette ikke sker, er du nødt til at åbne kammeret og lirke kapslen ud.

 • Fjern mundstykket fra dit barns mund, når hun/han har trukket vejret dybt, og bed han/hende holde vejret i 10 sekunder, inden han/hun ånder ud. Barnet må ikke ånde ud gennem inhalatoren.

 • Kontroller at barnet har fået al medicinen ved at åbne for kammeret. Er der stadig pulver i kapslen skal punkt fem-ni gentages.

 • Fjern den tomme kapsel efter brug.

 • Skal barnet have to doser så vent 5-10 minutter og gentag så trin 2-11.

Træn først teknikken nogle gange uden at gøre det rigtigt. Når I begge er med på teknikken, så prøv at gøre det rigtigt. Dit barn vil snart lære at gøre det hele selv - naturligvis under opsyn.

Gode råd

 • Du må ikke vaske mundstykket på Aerolizer. Tør den blot med en tør klud.

 • Skal du eller dit barn både have luftvejsudvidende medicin og hævelsesdæmpende hormon, er det en god idé først at tage den luftvejsudvidende medicin. Vent fem minutter, så medicinen har virket, og tag så det hævelsesdæmpende hormon.

 • I pakken til inhalatoren findes en indlægsseddel, der viser, hvordan den skal bruges.

 • Bliver din eller dit barns astma værre på trods af at behandlingen følges, skal du/I omgående søge læge.

Hvad er godt ved Aerolizer?

 • Aerolizer fylder ikke ret meget og kræver ikke specielle hjælpemidler.

 • Man skal ikke koordinere indånding med dosering.

 • Ved korrekt brug er Aerolizer en meget effektiv astmabehandling.

Hvad er mindre godt ved Aerolizer?

 • Det kan være lidt svært at lære at bruge Aerolizer korrekt. Er der den mindste tvivl skal man spørge læge/sygeplejerske om korrekt brug.

 • Sommetider virker frigivelsesmekanismen ikke efter hensigten.

 • Aerolizer kan som regel ikke anvendes af ældre med meget svag lungefunktion og af børn under fem-seks år.

Inhalationsmidler mod astma til Aerolizer

 • Foradil afslapper muskulaturen omkring luftvejene. Herved udvides hulrummet inden i luftvejene, således at luften nemmere kan passere. Dette får specielt betydning i de mindste luftveje, som også kaldes bronkier. Medicinen virker direkte på de små muskelceller, som ligger bagved slimhinden. Virker sædvanligvis i løbet af 5 til 10 minuter, og indtil der er gået cirka 12 timer.

 • Miflonide er et binyrebarkhormon, som hæmmer slimdannelse og hævelse i luftvejene og dermed symptomerne på astma. Virkningen indtræder som regel først efter fire-syv dage. Der kan ske en forbedring allerede efter 24 timer, hvis man ikke tidligere har anvendt binyrebarkhormoner til inhalation.

NetDoktor gør opmærksom på, at rubrikken "Hvordan bruger jeg min Aerolizer" ikke er en direkte gengivelse af den pågældende producents egne beskrivelser. Rubrikken må alene bruges som led i en orientering af hvilke produkter, der findes på markedet, sådan som beskrevet. Indholdet erstatter derfor ikke information fra såkaldte indlægssedler vedlagt det pågældende produkt eller information fra egen læge eller apotek.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.