Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Rehabilitering ved KOL


Opdateret: 18. August 2009

Hvad er formålet med rehabilitering?

Hovedformålet med rehabilitering er at nedsætte de fysiske og psykiske begrænsninger, som mange patienter oplever som følge af kronisk lungesygdom.

Hvilke elementer indgår i rehabilitering?

Det centrale element i et rehabiliteringsprogram er fysisk træning . Andre elementer er undervisning og rådgivning for at forbedre patientens forståelse af sin sygdom, livsstil og egenomsorg. Generelt er programmet individuelt tilpasset, således at rygestop og kostvejledning tilbydes de patienter, som har brug for det.

Hvor foregår det?

Rehabilitering kan foregå:

Sted    
På hospitalet Under indlæggelse med forværring af KOLAmbulant hvor patienten er i stabil tilstand Ikke udbredtUdbredt
I kommunalt regi (i sundhedscentrene) Typisk ved henvisning af egen læge til rehabilitering Udbredt
I patientens hjem   Ikke udbredt i Danmark

Koster det noget?

Rehabilitering er et gratis tilbud til egnede patienter. Dog kan det være, at patienten selv skal sørge for transporten til hospitalet eller sundhedscentret.

Hvor lang tid varer det?

De fleste rehabiliterings-programmer varer 6-8 uger.

Hvordan foregår rehabliteringen?

Typisk tilbydes træning, hvor patienten får anvist bestemte øvelser af en træner, to gange ugentlig i 6-8 uger. For at den fysiske træning har virkning, skal patienten også træne hjemme minimum 1-2 gange ugentlig. Efter rehabiliteringsprogrammet er det vigtigt, at træningen vedligeholdes. Undervisningen lægger op til øget egenomsorg og egenkontrol. Det betyder, at man lærer, hvad man selv kan gøre for at mindske generende symptomer samt kontrollere om medicinen virker, som den skal.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Anvisning til rehabilitering

De patienter, der er hårdest ramt af KOL, kontrolleres sædvanligvis i hospitalets ambulatorium og vil derfor blive tilbudt rehabilitering på hospitalet. De patienter, der er mindre ramt henvises af egen læge til rehabilitering i et af de kommunale sundhedscentre.

Man skal have åndenød i væsentlig grad for at blive henvist til rehabilitering. Åndenød klassificeres fra 1-5, hvor scoren 3 angiver åndenød, der er årsag til at personen går langsommere end andre i samme alder eller må stoppe for at få luft ved almindelig gang i fladt terræn. Scoren 4 angiver åndenød, der er årsag til at personen stopper for at få luft efter cirka 100 meter eller nogle få minutter ved gang i fladt terræn. Endelig anvendes scoren 5, hvis personen ikke kan forlade huset på grund af åndenød eller får åndenød ved af- og påklædning. Man skal have åndenød med sværhed svarende til 3-5 for at blive henvist rehabilitering. Hvis man har mindre åndenød, bliver man opfordret til at træne og dyrke motion i klubber eller på egen hånd.

Patienter med følger efter blodprop eller hjerneblødning (apopleksi), demens , ustabilt hjerte, alvorlig hjerteklapsforsnævring og svær bevægeapparatsygdom har ofte svært ved at gennemføre programmet, og derfor er de uegnede til rehabilitering.

Rehabiliteringsforløbet

Disse elementer indgår typisk i rehabiliteringen:

Medicininstruktioner

Er du i tvivl om, hvordan du bruger behandlings-apparaterne?

På Medicininstruktioner.dk viser vi dig, hvordan du bruger de apparater, der findes til behandling af KOL. Vi viser dig også, hvordan du klargør apparaterne, samt hvordan du rengør dem efter brug.

Se instruktionerne her

Hvad er forløbet typisk i et rehabiliteringsprogram?

Patienter henvises til enten hospitalerne eller sundhedscentrene. Ofte vil patienten indledningsvis blive indkaldt til en orienterende samtale, hvor man samtidig sikre sig, at patienten har KOL og i øvrigt er egnet. Egnede patienter får lavet en fysisk test for dels at afklare, hvor god form patienten er i og dels for at vurdere, hvor hårdt træningsniveauet skal være.

Herefter møder patienten op to gange ugentligt i 6-8 uger. Hvert fremmøde varer halvanden til to timer og består af en træningsdel og en undervisnings/rådgivnings-del. Træningen foregår efter et individuelt tilrettelagt træningsskema med samme intensitet i hele forløbet, så patienten og sundhedspersonalet løbende kan registrere ændringer i den fysiske tilstand.

Når de 6-8 uger er gået, er det meningen, at patienten skal fortsætte træningen hjemme. Enkelte steder tilbydes vedligeholdelsestræning f.eks. ugentlig træning i yderligere nogle måneder.

Hos KOL-patienter, hvor sygdommen forværres, er der en tendens til stoppe træningen. Det er dog vigtigt, at man bliver ved med at bevæge sig, og derfor bør der være tilbud til disse patienter, så de ikke bliver tabt.

Vil du vide mere?

Test din viden om KOL her


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.