Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Spørgeguide: KOL


Opdateret: 18. December 2009

Hvad kan du bruge spørgeguiden til?

Denne spørgeguide kan du bruge, hvis du har fået diagnosen KOL. Guiden giver dig input til en række spørgsmål, du kan stille til din læge, så du kan forberede dig bedst muligt på det videre forløb.

Hvis du får diagnosen, mens du er indlagt på hospitalet eller går i et ambulant forløb, kan du bede om at få en samtale med den læge, der følger dig eller skal udskrive dig. Ofte er der også en sygeplejerske med ved sådan en samtale. Hvis det er din egen læge, der har stillet diagnosen, kan du bestille en tid hos ham eller hende.

I løbet af din behandling vil du tale med din læge flere gange, hvor du vil få mulighed for at stille dine mange forskellige spørgsmål i takt med, at de bliver relevante for dig. I vil formentlig dele samtalerne op i et par omgange, da du givet vil have mange spørgsmål, som ikke alle kan nås på én gang. Desuden bliver forskellige spørgsmål relevante for dig på forskellige tidspunkter af dit forløb. Derfor er det godt at sprede konsultationerne lidt ud, så dine tanker kan modne sig, og du kan modtage lægens feedback i takt med, at du bliver klar til det. Desuden gør flere samtaler, at du ikke bliver urolig for, om du nu husker at få stillet alle dine spørgsmål ved den første samtale.

Forberedelse og samtalens forløb:

 • Bestil tid hos lægen, og forbered evt. lægen på, at du ønsker tid til at stille en række spørgsmål.

 • Skriv dine spørgsmål ned på et stykke papir.

 • Tag gerne et familiemedlem eller en ven med til samtalen, så du har støtte under samtalen og en at tale med bagefter.

 • Kom i god tid, så du kan få ro på dig selv.

 • Fortæl lægen, hvad du selv tror og oplever om din tilstand. Fortæl først, hvad der bekymrer dig mest.

 • Bed lægen om skriftlig information om din sygdom, undersøgelse og behandling. Lad lægen illustrere de vigtigste oplysninger med en tegning, hvis det er muligt. Tag tegning og øvrig information med hjem.

 • Bed om at få gentaget de vigtigste oplysninger, og skriv dem ned sammen med lægen.

 • Fortæl lægen, hvis du får alternativ behandling, følger særlige kostråd mv.

 • Spørg om din praktiserende læge holdes løbende informeret (få evt. udfyldt en samtykkeerklæring), så du kan tale med din egen læge om din sygdom.

Spørgsmål:

Generelt om KOL

 • Hvad er KOL?

 • Hvorfor er sygdommen opstået? (arv, miljø, livsstil)

 • Er der nogen sammenhæng mellem KOL og lungekræft?

Undersøgelser

 • Hvilke undersøgelser skal jeg have foretaget forud for behandlingen?

 • Hvad forventer lægen, at undersøgelserne viser?

 • Hvad er en lungefunktionsundersøgelse?

Behandlingsmuligheder

Medicininstruktioner

Er du i tvivl om, hvordan du bruger behandlings-apparaterne?

På Medicininstruktioner.dk viser vi dig, hvordan du bruger de apparater, der findes til behandling af KOL. Vi viser dig også, hvordan du klargør apparaterne, samt hvordan du rengør dem efter brug.

Se instruktionerne her

 • Hvilke behandlingsmuligheder er der? (Medicin, rygestop, ilt)

 • Hvilken behandling er bedst for mig og hvorfor?

 • Jeg har astma – betyder det noget for hvilken behandling, der er bedst for mig?

Din specifikke behandling

 • Hvad går behandlingen ud på?

 • Hvor skal behandlingen foregå?

 • Hvilke prøver vil blive taget, hvorfor og hvor ofte?

 • Hvornår foreligger resultaterne?

 • Hvor lang tid kan jeg forvente, at behandlingen tager?

 • Kan man se, om behandlingen hjælper?

 • Hvad sker der med mig, hvis jeg ikke får behandling?

 • Kan jeg blive helbredt, eller vil behandlingen blot standse udviklingen af sygdommen?

 • Er den behandling, jeg skal igennem et forsøg? hvis ja, hvilke resultater foreligger indtil videre?

Bivirkninger ved behandlingen

 • Hvilke ulemper og bivirkninger er der ved behandlingen?

 • Kan der komme senfølger af behandlingen?

Efter behandlingen

 • Er der risiko for, at lungerne fortsat bliver dårligere?

 • Hvilke tegn skal jeg holde øje med?

 • Hvordan undgår jeg unødig bekymring?

 • Skal jeg gå til kontrol?

Dit nye liv

 • Får jeg et normalt liv med KOL, eller vil sygdommen give mig begrænsninger?

 • Skal jeg spise anderledes?

 • Hvad med rygning?

 • Er det godt at motionere?

 • Vil mit sexliv blive påvirket af sygdommen og/eller behandlingen?

Hvor kan du søge oplysninger og hjælp?

 • Hvor kan jeg få hjælp med mine problemer (sociale og følelsesmæssige)?

 • Hvor får jeg oplysninger om de økonomiske og praktiske muligheder for hjælp?

 • Findes der en patientforening for KOL-patienter?

 • Hvordan kommer jeg i forbindelse med dig eller en anden fagperson, hvis jeg har brug for at spørge om noget?

 • Hvor kan mine pårørende søge information om sygdommen?

Spørgeguiden er udviklet i samarbejde med Danmarks Lungeforening. Besøg Danmarks Lungeforening her .

Forbered dig på dit lægebesøg. Læs mere på Dansk Selskab for Patientsikkerheds side: Spørgløs.dk


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.