Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lunger

Bupropion - rygeafvænning var en bivirkning

Bupropion er et receptpligtigt lægemiddel til anvendelse ved ønske om rygeophør. Det nedsætter nikotintrangen og abstinenssymptomer. Midlet antages at kunne hjælpe ca. hver tredje bruger til et rygestop. Bupropion omtrent fordobler chancen for, at man fortsat ikke ryger tre måneder efter sit rygestop. Efter et år opretholder 50% flere rygestoppet end i en kontrolgruppe.

Opdateret: 24. Oktober 2011

Bupropion er et receptpligtigt lægemiddel til anvendelse ved ønske om rygeophør. Det nedsætter nikotintrangen og abstinenssymptomer. Midlet antages at kunne hjælpe ca. hver tredje bruger til et rygestop. Bupropion omtrent fordobler chancen for, at man fortsat ikke ryger tre måneder efter sit rygestop. Efter et år opretholder 50% flere rygestoppet end i en kontrolgruppe.

Bupropion tilfører ikke nikotin, men øger virkningen af signalstofferne noradrenalin og dopamin i flere hjernecentre. Herved efterligner midlet de virkninger, som rygning har i hjernen. Det kan lindre rygetrangen og modvirke fysiske abstinenser.

Sådan anvendes Bupropion

Medicinen er receptpligtig, så lægen skal først vurdere, om man er egnet til denne behandling. Behandlingen påbegyndes, men man stadigvæk ryger. En uges tid efter behandlingsstart stopper man med at ryge. På det tidspunkt er der tilstrækkelig koncentration af bupropion i hjernen. Behandlingen varer typisk 7-12 uger afhængigt af, hvornår man føler sig i stand til at klare sig uden yderligere hjælp. Behandlingen kan forlænges op til 6 måneder.

Bivirkninger

Blandt de mulige bivirkninger er mavebesvær, feber, hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær, nedtrykthed, uro, angst, rysten på hænderne, hududslæt og øget svedtendens. Medicinen kan forstærke de søvnforstyrrelser, som mange oplever ved rygestop. Den alvorligste bivirkning er krampeanfald, som rammer under én person for hver 1.000 behandlede. Personer med epilepsi må ikke benytte medicinen. Det samme gælder ved spiseforstyrrelser såsom bulimi og anorexi.

Historie

Bupropion blev oprindeligt udviklet til at behandle depression. Under behandlingen observeredes det, at en del patienter mistede lysten til at ryge.

Andre præparater Vareniclin er andet receptpligtigt lægemiddel med samme anvendelsesområde.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.