Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Medicin

Midler mod astma og KOL


Opdateret: 1. November 2003

Midlerne anvendes mod astma og KOL.

Luftvejsudvidende midler

De luftvejsudvidende midler virker ved at afslappe musklerne i lungerne, således at der bliver bedre plads til luftpassagen. Midlerne anvendes som behandling ved anfald eller tages forebyggende inden fysisk aktivitet, som kan udløse et anfald.

Midlerne påvirker modtagere i nervesystemet, enten ved at stimulere de afslappende nerveender - de beta-stimulerende midler, kaldet beta-agonister, eller ved at ved at blokere de modtagere, som udløser en sammentrækning af musklerne - de såkaldt antikolinerge midler.

De ældre beta-agonister virker hurtigt men kun i få timer, men der er nu midler med en længere virkningstid, som kan anvendes fast sammen med den forebyggende medicin.

Oversigt over midlerne ses i tabel 1 til 4.

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormonerne hæmmer den betændelsesagtige slimhindedannelse og hævelse i luftvejene.

Virkningen af midlerne indtræder ikke straks og man vil ikke umiddelbart kunne mærke en effekt, men efter en tid vil der være en mærkbart bedre funktion ved astma. Virkningen ved behandling af rygerlunger er endnu omdiskuteret.

Af hensyn til kontrollen med ens astmasygdom er det vigtigt at man tager den forebyggende behandling som anbefalet af lægen.

Midler med binyrebarkhormon til inhalation ses i tabel 5.

Der findes midler hvor man har kombineret binyrebarkhormon og langtidsvirkende beta-agonister eller beta-agonister og anti-kolinerge midler. Se tabel 6.

Cromoner til inhalation

Cromonerne er midler som hæmmer frigørelsen af nogle af de stoffer, som udløser de allergiske reaktioner ved for eksempel astma.

Midlerne anvendes hovedsageligt når man får for mange bivirkninger ved anvendelse af de inhalerede binyrebarkhormoner.

Se tabel 7

Teofylliner

Teofyllinerne virker afslappende på musklerne i lungerne. De anvendes hvor man ikke opnår den ønskede effekt af den inhalerede anfalds- og forebyggelsesbehandling.

Se tabel 8

Leukotrienhæmmere

Midlerne hæmmer de såkaldte triener, som er stoffer som medvirker til hyperaktiviteten i lungerne ved astma.

Midlerne anvendes som supplement til andre midler ved en velkontrolleret astma. Der er ingen virkning ved KOL.

Se tabel 9.

Binyrebarkhormon til indtagelse

Til tider kan det være nødvendigt at kombinere sin øvrige astmabehandling med binyrebarkhormon som tabletter eller indsprøjtning. Dette sker under svære anfaldsperioder og oftest med en stor startdosis efterfulgt af en nedtrapning.

Midlerne ses i tabel 10.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.

Annons