Annonce

Regler om medicintilskud

Medicintilskud

Mange mennesker modtager tilskud fra det offentlige, når de skal købe deres medicin. Der ydes tilskud til det meste receptpligtige medicin. Tilskuddet fastsættes altid udfra det billigste receptpligtige medicin. Når man køber receptpligtig medicin registreres det og tilskuddet gives automatisk, så der ydes større tilskud jo mere man køber. Det kaldes det generelle tilskud.

Beløbsgrænserne reguleres i januar hvert år. Læs her hvilke regler og tilskudssatser der gælder for 2017.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kan jeg få tilskud?

Tilskuddet er betinget af, at det er det billigste receptpligtige medicin i den pågældende medicingruppe. Hvis man er nødt til at købe dyrere medicin, kan man eventuelt få et forhøjet tilskud. Se nærmere under afsnittet ’Forhøjet tilskud'.

Tilskudsperioden er et år. Det vil sige, at tilskuddene gives indenfor et år, fra første gang man køber tilskudsberettiget medicin. Et år efter første tilskudsberettiget køb, går saldoen automatisk i nul og man starter på et nyt år ved næste køb.

Over 18 år

For personer over 18 år gælder følgende tilskudsregler: Hvis udgiften ikke overstiger 950 kroner inden for 1 år, ydes der ikke tilskud. Overstiger udgiften dette beløb, udregnes tilskuddet således:

  • 950 - 1.565 kr. = 50 procent i tilskud

  • 1.565 - 3.390 kr. = 75 procent i tilskud

  • 3.390 - 3955 kr. = 85 procent i tilskud.

  • Over 3955 kr. = 100 procent i tilskud

Under 18 år

For personer under 18 år gælder følgende tilskudsregler:

  • 0 - 1.565 kr. = 60 procent i tilskud

  • 1.565 - 3.390 kr. = 75 procent i tilskud

  • 3.390 - 3955 kr. = 85 procent i tilskud.
  • Over 3955 kr. = 100 procent i tilskud

Hvordan udregnes tilskuddet?

Den pris, som tilskuddet beregnes ud fra, er ikke nødvendigvis den pris, som medicinen koster. Det betyder at, såfremt der er flere ens udgaver af en given type medicin, fastsættes tilskudsprisen som prisen for den billigste medicin. Hvis lægen udskriver et dyrere præparat, er det derfor patienten selv, som skal betale merudgiften.

Annonce (læs videre nedenfor)

Kan man få andre tilskud?

Enkelttilskud

Det er ikke alt medicin, der automatisk er tilskudsberettiget I tilfælde hvor medicinen ikke automatisk er tilskudsberettiget, kan man kun få tilskud, hvis man har en særlig bevilling fra Lægemiddelstyrelsen kaldet 'enkelttilskud'. Det er din læge, som skal søge om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Lægen beskriver dit behov og dit sygdomsforløb, og det er disse oplysninger, der bliver vurderet. Dine økonomiske forhold har ingen betydning.

Forhøjet tilskud

Tilskudsreglerne gælder det billigste lægemiddel i den pågældende tilskudsgruppe. Men hvis man er nødt til at benytte et specielt lægemiddel, som er dyrere end det billigste i gruppen, fordi man for eksempel har allergi over for et tilsætningsstof, kan den behandlende læge ansøge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, så tilskuddet udregnes efter lægemidlets faktiske pris i stedet for referenceprisen.

Tilskud til døende

Døende patienter, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice, skal ikke stilles økonomisk ringere end patienter, der forbliver indlagt på hospital. Derfor får de al medicin gratis, når de har en bevilling af terminaltilskud fra Lægemiddelstyrelsen. Det er patientens læge eller sygehuset, der skal søge Lægemiddelstyrelsen om såkaldt terminaltilskud.

Læs mere om de individuelle tilskud:

Lægemiddelstyrelsens information om individuelle medicintilskud

Apoteket kender prisen

Den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin registreres i det landsdækkende elektroniske register, som kaldes CTR (Det Centrale Tilskuds Register). Apotekernes computersystemer er løbende opdateret med oplysninger fra CTR, og det betyder, at de ovennævnte tilskud automatisk fratrækkes prisen, når man køber sin medicin på apoteket.

Sådan læser du din kvittering fra apoteket

Helbredstillæg

Pensionister har stadig mulighed for at få et ekstra tilskud til medicinen gennem det såkaldte helbredstillæg (der tidligere blev kaldt medicinkort). For at få et helbredstillæg, skal bopælskommunen skønne, at den enkeltes økonomiske forhold taler for det. Man kan søge om et helbredstillæg i den kommunale social- og sundhedsforvaltning.

Beregn dit eget medicintilskud

Du kan selv beregne, hvor meget du kan få i tilskud til den medicin, du køber på apoteket på medicinpriser.dk.

Du kan læse mere om medicintilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Lægemiddelstyrelsen.dk. Du kan også få information om udligningsbeløb hvis du har betalt for meget eller for lidt for det tilskudsberettigede medicin.

Sidst opdateret: 03.02.2017

Annonce