Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Sport og motion

Get moving

Meldingen er klar: Børn skal røre sig mere for at undgå overvægt og de følgesygdomme overvægten bringer med sig.

Opdateret: 23. Oktober 2007

Klar...

Meldingen er klar: Børn skal røre sig mere for at undgå overvægt og de følgesygdomme overvægten bringer med sig.

Ser man på statistikkerne, er der god grund til at tage fat for antallet af overvægtige børn er kraftigt stigende:

 • I 19 71-1972 fem til seks procent af de 14-16 årige overvægtige. I 1996-1997 var dette tal steget til 15 procent

 • I København var der i 2003 21 procent piger (6-8 år og 14-16 år) overvægtige mens 15 procent af drengene var overvægtige.

Desuden viser en række undersøgelser, at

 • sukkerindtaget blandt børn og unge ligger væsentligt højere end det anbefalede, som maks bør udgøre 10 procent af samlet energi-indtag).

 • piger generelt mindre aktive end drenge og har dårligere kondition (det vil sige en dårligere evne til at optage ilt) fra 5-6 års alderen

 • børn og unge, der cykler til skole, har 4 gange større chance for at være blandt den fjerdedel, som har den bedste kondition.

Parat...

Der er rigtig mange gode grunde til, at børn skal bevæge sig mere. Og der er heldigvis god hjælp at hente. Faktisk drejer det sig ikke om, at børn skal udøve hård træning, det meste af den bevægelse, de have, kan de få ved leg og udeliv.

Sundhedsstyrelsen giver disse anbefalinger:

 • Alle børn og unge under 18 år bør være fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være af moderat intensitet. De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder, for eksempel 15 minutter om morgenen, 15 minutter senere og 30 minutter efter skole, eller 6 gange 10 minutter i løbet af dagen.

 • Alle børn og unge under 18 år mindst to gange om ugen fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Træningen skal være af høj intensitet af 20-30 minutters varighed.

 • Desuden bør både børn og vokse følge de otte kostråd og huske at spise morgenmad.

...Start!

Der er ikke andet tilbage end at sige: Get moving. - læs mere om kampagnen, der skal få børn til at transportere sig selv - og nyd så ellers de gevinster, der følger med en aktiv barndom:

 • Børn undgår overvægt -

 • Børns vilkår for indlæring bedres

 • Børns knogler oparbejder sig stærke, og formodentlig opbygges der også i barndommen et ’fundament’ for at få stærke muskler og gode reaktionsevner senere i livet.

Kilder

Motions- og Ernæringsrådet, rapport 2007

Sundhedsstyrelsens kampagne, Get Moving


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.