Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Gravid og maler - hvad gør man?

De fleste gravide malere kan fortsætte deres arbejde under graviditeten. Men det kræver, at deres produkter – malinger, fugemasser og lime - og andre arbejdsforhold er vurderet og fundet i orden. Det gælder for bygningsmalere, men også farvehandlere og skiltemalere kan ofte forblive i arbejde under graviditeten efter en vurdering.

Opdateret: 3. Februar 2010

Der skal et tjek til

De fleste gravide malere kan fortsætte deres arbejde under graviditeten. Men det kræver, at deres produkter – malinger, fugemasser og lime - og andre arbejdsforhold er vurderet og fundet i orden. Det gælder for bygningsmalere, men også farvehandlere og skiltemalere kan ofte forblive i arbejde under graviditeten efter en vurdering.

Myndighederne (Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen) fraråder, at private maler under graviditet.

Kemi i maling

Maling indeholder altid kemiske stoffer. Nedenfor er nævnt nogle eksempler:

 • Bindemidler – binder malingen sammen og hæfter til underlaget, for eksempel acryl, plast, alkyd og epoxy.

 • Pigmenter og fyldstoffer – giver malingen fylde og farve.

 • Opløsningsmidler og sammenflydningsmidler – opløser bindemidlet eller får det til at flyde sammen.

 • Biocider – beskytter malingen eller den malede overflade mod for eksempel angreb af bakterier, svampe eller insekter.

 • Andet – for eksempel skumdæmpere, surhedsregulerende midler.

De stoffer, som gravide ikke må arbejde med, findes mest inden for fordampende stoffer som opløsningsmidler, men også nogle sammenflydningsmidler, aminer og aldehyder er problematiske, hvis de kan afdampe i for store mængder. Eksempler på problematiske stoffer, der også kan findes i almindelige plastmalinger, er mineralsk terpentin og butylglycol.

Den afdampede mængde af de forskellige stoffer er afhængig af mange faktorer, herunder hvilken type maling man bruger, hvor meget man påfører, og hvordan man påfører den.

Lime og fugemasser indeholder i store træk de samme typer af indholdsstoffer.

De skadelige virkninger

Man har tidligere anvendt en type opløsningsmidler, der indebar stor risiko for fosterskadende virkninger, men de bruges heldigvis ikke mere. Det er ikke hensigtsmæssigt at udsætte et foster i udvikling for eksempelvis mineralsk terpentin, som man jo ved kan give hjerneskader, så udsættelsen skal begrænses.

Vurdering af produkter

Det er arbejdsgiverens ansvar, at en gravid ansat ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten. Professionelle malere kan få vurderet, hvilke produkter de kan arbejde med hos ARBEJDSMILJØHUSET. Her baseres vurderingen på kriterier, der tager højde for alle stoffer i produkterne. Der lægges særlig vægt på fordampelige stoffer. Kriterierne er blevet til i et samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet i Skive og vedligeholdes sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik i Region Hovedstaden.

Ud fra kriterierne inddeles produkterne i tre grupper:

 • Gruppe 1: Produkter gravide må bruge under almindelige, gode forhold. Produkterne må ikke sprøjtepåføres.

 • Gruppe 2: Produkter, som gravide kun kan bruge med begrænsninger, for eksempel udendørs på små flader som vinduesrammer og lignende.

 • Gruppe 3: Produkter gravide ikke må bruge.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at information om produkters sammensætning fra datablade, produktmærkning og kodenumre ikke er detaljeret nok til en vurdering.

Vurdering - trin for trin

Der udarbejdes en personlig produktliste til hver enkelt gravid, hver gang hun er gravid. Produktlisterne er altid baseret på opdaterede oplysninger fra producenterne. ARBEJDSMILJØHUSET’s registrering gør det muligt at kontakte netop de gravide, der arbejder med et givet produkt, hvis produktet ændrer sammensætning i negativ retning. Det tager normalt 2-3 arbejdsdage at udarbejde en produktliste, og forløbet er følgende:

 • Den gravide får konstateret graviditeten, og hun orienterer sin arbejdsgiver. Det er væsentligt, at dette sker tidligt i graviditeten, selv om der ikke er krav om det. Ellers har arbejdsgiveren ikke mulighed for at planlægge arbejdet forsvarligt.

 • Den gravide eller firmaet sender en liste til vurdering med de produkter, som hun kan komme til at bruge under graviditeten.

 • ARBEJDSMILJØHUSET indhenter opdaterede produktoplysninger hos de enkelte leverandører.

 • Når leverandørerne har svaret, sendes listen til den gravide og hendes arbejdsgiver med produkterne opdelt i de tre grupper omtalt ovenfor. Samtidig sendes en pjece med andre oplysninger, for eksempel vedrørende løft og arbejde på stiger, se nedenfor.

 • I firmaet laves en fast aftale om arbejdsopgaver og deres udførelse under graviditeten. Hovedlinierne skrives ned i arbejdspladsvurderingen eller i en gravidpolitik.

Den gravide bør fraværsmeldes af egen læge, hvis forholdene ikke er i orden. En fraværsmelding svarer til en sygemelding, der er begrundet i et dårligt arbejdsmiljø.

Pas på løft og tungt arbejde

Tungt arbejde.

Gravide må ikke udføre tungt arbejde som for eksempel fuldspartling af lofter med sandspartelmasse.

Løft.

Gravide bør ikke løfte mere end 10 - 12 kg ad gangen. En 10-literspand med maling kan veje op til 18 kg, så den kan omhældes til mindre enheder. Efter 6. måned må den gravide kun løfte halvt så meget. Hvis den gravide får ondt eller føler ubehag, selv om hun overholder ovenstående, skal hun tale med sin læge eller jordmoder om det.

Gravide bør anvende god løfteteknik, det vil sige at løftet foregår midt foran kroppen, i god højde (mellem midtlår og albuehøjde), med stabilt fodfæste og med lige ryg (brug lårmusklerne).

Stående/ gående - siddende arbejde og pauser

Under graviditeten vil hormoner opbløde den gravides ledbånd i hele kroppen, så ledene bliver mere eftergivelige. Af samme grund er den gravides krop også mere sårbar. Hvis den gravide udelukkende går eller står på sit arbejde, kan det gå ud over blodforsyningen til moderkage og foster. Derfor er det specielt vigtigt efter fjerde graviditetsmåned at veksle mellem siddende og stående/gående arbejde. Afvekslingen skal foregå jævnt i løbet af dagen. Hvis det ikke er muligt at sidde ned, skal arbejdet afbrydes af pauser.

Pauser

I de sidste måneder af graviditeten vil det ofte være nødvendigt med hvilepauser i løbet af arbejdsdagen på en passende hvileplads. Det kan muligvis ikke lade sig gøre på arbejdspladser for almindelige bygningsmalere, og på dette tidspunkt kan en syge- eller fraværsmelding være påkrævet.

Hjælpemidler

Ved arbejde i højden kan den gravide bruge små lette rullestilladser eller stiger med brede trin, som giver et godt fodfæste. Arbejde i højden bør undgås, når maven bliver så stor, at det giver balanceproblemer. Til opgaver i lav højde kan man bruge en lav stol på hjul, eller ligge på knæ - selvfølgelig med knæpuder i sine arbejdsbukser. Er der brug for at få arbejdsredskaber op i en bedre højde, kan man for eksempel vende en tom spand på hovedet.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.