Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kognitiv funktionel terapi hjælper mod rygsmerter

Kognitiv funktionel terapi har vist sig at have god effekt på rygsmerter, og det kan derfor hjælpe mange. Bliv klogere på terapiformen her.

Opdateret: 4. December 2023

Rygsmerter er den hyppigste årsag til sygefravær og førtidspension. Effektiv behandling af kroniske rygsmerter har manglet i Danmark, men nu har kognitiv funktionel terapi vist god effekt. Metoden fokuserer på overbevisninger om smerter og uhensigtsmæssig adfærd.

Nyt & Sundt nyhedsbrev
- Ny viden om din sundhed -
Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen "danmark". Den indgår i nyhedsbrevet
Nyt & Sundt
som produceres i samarbejde med Netdoktor.

Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal til medlemmer af "danmark".

Læs mere på
sygeforsikring.dk.

Hidtil har der ikke været en effektiv behandling af rygsmerter i Danmark. Men det ser snart ud til at være fortid, for en fysioterapeutisk behandlingsmetode, der hedder Kognitiv Funktionel Terapi er ved at blive taget i brug i Danmark. Det sker, efter at forskning viser, at rygpatienter oplever en markant bedring, når de behandles med denne form for terapi, der på engelsk kaldes Cognitive Functional Therapy (forkortet CFT).

En stor australsk undersøgelse med dansk deltagelse har vist, at CFT har god effekt hos 80 % af patienter med kroniske rygsmerter, dvs. rygsmerter der har varet længere end 3 måneder. Resultaterne af undersøgelsen er omtalt i det internationalt anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet. I Danmark har fysioterapeut og professor Henrik Bjarke Vægter stået for en stor undersøgelse af CFT på Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital. Resultaterne foreligger endnu ikke, men tegner lovende.

Hvad er CFT?

  • Mange har en overbevisning om, at deres ryg er skrøbelig, og at de er nødt til at undgå bestemte stillinger og bevægelser, for at deres tilstand ikke forværres. Undersøgelser har vist, at det især er tanker og en beskyttende undgåelsesadfærd, der ser ud til at være en barriere, for at man kommer sig efter rygsmerter. CFT går især ud på at arbejde med tanker og overbevisninger, der resulterer i en undgåelsesadfærd, siger Henrik Bjarke Vægter.

Opfattelsen af kroppen som skrøbelig hænger ofte sammen med, at man har set billeder af sin rygskade efter en MR-scanning eller en røntgenundersøgelse. Men ifølge Henrik Bjarke Vægter er fund på sådanne billeder ikke særlig gode til at forklare smerter. Eller sagt med andre ord: billeder af en diskusprolaps, revner i ryggens bruskskiver osv. behøver ikke at betyde, at man får store smerter, og at man fungerer ringere i dagligdagen.

Der eksisterer desuden mange myter om, hvad der hjælper på rygsmerter, som rygpatienter har taget til sig.

  • Måske har de fået at vide, at de altid skal sidde med ret ryg, men der er ikke belæg for, at det hjælper, ligesom der heller ikke findes forskning, der viser, at det hjælper at undgå at bøje sig, siger Henrik Bjarke Vægter.

De 3 elementer i CFT

I de sidste 15-20 år er der inden for fysioterapi kommet en større erkendelse af, at langvarige smerter i ryggen ikke alene skyldes fysiologi og den måde, man bruger kroppen på.

  • Der er sket et paradigmeskifte, hvor fysioterapeuter har bevæget sig i retning af en mere kompleks smerteforståelse, hvor de ser på det fysiske, psykiske og sociale hos det enkelte menneske. CFT er en tilgang, der forsøger at implementere elementer fra dette paradigmeskifte, siger Henrik Bjarke Vægter.

Når fysioterapeuten arbejder med CFT, er der 3 bestanddele:

1. At forstå smerterne

Din fortælling om smerterne er vigtig, så du sammen med fysioterapeuten kan få øje på, hvilken indflydelse tankerne om smerterne har på dit liv, både følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt.

  • Det handler om at afdække dine overbevisninger om smerterne, som du og fysioterapeuten så kan arbejde med at udfordre. Sammen undersøger I dine bekymringer, hvordan du griber smerterne an i hverdagen, og hvordan det har udviklet sig over tid. Det er også vigtigt at se på, hvilke konsekvenser det har haft – om du f.eks. er holdt op med fritidsaktiviteter, at lege med dine børn, ikke kan passe dit arbejde osv. Du hjælpes til at få øje på, at dine strategier for håndtering af smerterne ikke har hjulpet dig, men derimod har bragt dig længere ned i et hul, siger Henrik Bjarke Vægter.

CFT tager typisk længere tid indledningsvist end andre former for fysioterapi, fordi det er mere tidskrævende at få afdækket og udfordret uhensigtsmæssige tanker, overbevisninger og adfærd omkring rygsmerterne.

2. Eksponering – træning i at bruge kroppen

Du bliver støttet i at udsætte dig selv for bevægelser og aktiviteter, som du er bekymret for at udføre eller helt undgår.

Udgangspunktet er at ændre på, hvordan du bruger din krop – måske holder du vejret og spænder op i det område, du vil beskytte, når du skal bevæge dig, med det resultat at du bevæger dig stift, udtrætter din muskulatur og får flere smerter. Træningen i at bruge kroppen handler ikke om styrketræning, men om at begynde at bruge kroppen, som du gjorde før rygskaden, og i de aktiviteter, du er holdt op med.

  • Du lærer f.eks. at trække vejret dybere, så dit nervesystem kan falde til ro, og du kan bevæge dig mere frit og afslappet. Det vil betyde færre smerter. Typisk vil nye måder at bevæge dig på være en effektiv måde at få en kropslig oplevelse af, at du godt kan, og at det ikke er så slemt som forventet, siger Henrik Bjarke Vægter.

3. Livsstil

Nogle oplever hurtigt bedring ved at opdage, at de ikke behøver at passe så meget på sig selv. De har måske i forvejen en sund livsstil, og så er det hurtigere for dem at vende tilbage til et liv, der ligner det, de havde før skaden. For andre er det en længere rejse, fordi de også skal arbejde med at ændre en usund livsstil med alt for lidt fysisk aktivitet. Når fysioterapeuten arbejder med fokus på livsstil, ses der på søvn, kost, motion og bevægelse i dagligdagen.

Hvem er CFT relevant for?

  • Metoden er udviklet til mennesker med rygsmerter, der har varet i 3 måneder eller længere tid. Nogle har ikke de store problemer med at fungere i hverdagen – de har f.eks. kun smerter, når de spiller tennis. Her er det ikke så relevant med CFT. I den anden ende af spektret er dem, der er så hårdt plaget i hverdagen, at det går ud over deres funktionsniveau i svær grad. Ofte vil de ikke kunne passe deres arbejde. Denne gruppe er typisk i forløb på de tværfaglige smertecentre. Vores forskning i denne gruppe af de hårdest plagede rygpatienter viser, at CFT har god effekt hos nogle, men ikke alle. Derfor kombinerer vi CFT med terapi hos en psykolog, der arbejder sammen med fysioterapeuten, fordi deres smerter også er forbundet med sværere psykiske problemstillinger.

  • Den store gruppe, der egner sig bedst til CFT, er dem, der henvender sig til en fysioterapeut på grund af smerter, som påvirker deres dagligdag. Rygsmerterne kan være relateret til mange forskellige tilstande. Det er også denne gruppe, man har undersøgt i det australske studie på 400 patienter, der viste imponerende resultater og en besparelse på, hvad der svarer til 25.000 danske kroner per år per patient, siger Henrik Bjarke Vægter.

For få fysioterapeuter kan CFT

I Danmark er det en udfordring at finde en fysioterapeut, det er uddannet inden for CFT. I skrivende stund er der en lille håndfuld fysioterapeuter, og de er alle sammen på Fyn.

  • Der er et kæmpe behov for at få trænet fysioterapeuter i CFT. Som det er nu, kan du ikke blive henvist til behandling med CFT, fordi der er så få fysioterapeuter, der kan det i Danmark. Dog findes fysioterapeuter, der bruger elementer fra CFT eller tilgange, der minder om det. Hvis du søger efter en, kan du spørge ind til deres tilgang til behandling af smerter – dvs. spørge om de arbejder med overbevisninger og bevægemønstre, siger Henrik Bjarke Vægter.

I efteråret 2023 skydes et nyt projekt i gang, hvor Enheden for tværsektorielt samarbejde på Rygcenter Syddanmark i samarbejde med CFT-uddannede fysioterapeuter fra Smertecenter Syd skal uddanne 25 kommunale fysioterapeuter. I den forbindelse vil der blive taget stilling til, hvordan den videre uddannelse af danske fysioterapeuter inden for CFT skal forløbe.

Hvad er kognitiv funktionel terapi?

Cognitive functional therapy (CFT) er udviklet af professor Peter O’Sullivan fra Curtin University i Australien i år 2000. Siden har metoden udviklet sig markant og er gået fra at være en tilgang med stor fokus på arbejde med bevægemønstre til at have større fokus på at arbejde med det kognitive – dvs. tanker og overbevisninger – og beskyttende adfærd.

Kilde: fysioterapeut og professor Henrik Bjarke Vægter, Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Fakta om rygsmerter

Omkring 900.000 danskere har rygsmerter, fremgår det af Sundhedsstyrelsens rapport Sygdomsbyrden. Rygsmerter er en af de mest udbredte grunde til, at man går til lægen.

På verdensplan er det den hyppigste årsag til sygefravær. Herhjemme er det oftest rygsmerter, der fører til førtidspension. Rygsmerter udgør en stor belastning for sundhedsvæsenet – omkostningerne er mellem 25 og 30 mia. kroner om året (målt i direkte og indirekte udgifter forbundet med rygsmerter, som f.eks. sygefravær).

Kilde: fysioterapeut og professor Henrik Bjarke Vægter, Smertecenter Syd på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.