Annonce

Nyt studie: Social støtte er meget vigtigt for børn med ADHD

Dansk studie viser, at hvis børn med ADHD føler, at de har social støtte, kan det modvirke risikoen for udvikling af en lang række negative effekter af lidelsen.

Det er velkendt, at en diagnose med ADHD kommer med øget risiko for en række sideeffekter af diagnosen. Det drejer sig blandt andet om øget risiko for lavt selvværd, ensomhed, selvmordstanker og adfærdsproblemer.

Nu viser et nyt dansk studie, at hvis unge voksne med ADHD har følt, at de i barndommen havde god social støtte, hvor der blev taget hånd om dem både følelsesmæssigt, forståelsesmæssigt og praktisk, reducerer det risikoen for at udvikle en lang række af ADHD-diagnosens sideeffekter.

Forskningen er offentliggjort i Journal of Attention Disorder.

Læs også: Hvad er ADHD?

2.980 danske unge interviewet i studie

Studiet indgår i en større undersøgelse af, hvordan social støtte kan gøre en forskel for børn, der oplever noget traumatiserende i barndommen. I studiet blev 2.980 unge interviewet, hvoraf 12,1 procent havde selvrapporterede symptomer på ADHD.

Forsøgsdeltagerne svarede på en lang række spørgsmål, som blandt andet kortlagde, om de havde symptomer på ADHD, og om de som voksne følte, at de som barn havde modtaget social støtte.

Læs også: ADHD hos voksne: Kend symptomerne

Social støtte reducerer en lang række risikofaktorer ved ADHD

Det første resultat fra studiet viste, at personer med symptomer på ADHD blandt andet havde større risiko for lavt selvværd, ensomhed, selvmordstanker og adfærdsproblemer.

Billedet ændrede sig dog hos dem, der følte, at de havde modtaget social støtte som barn i form af at have haft nogen, som tog hånd om dem både følelsesmæssigt, forståelsesmæssigt eller praktisk. Det kunne være forældre, andre familiemedlemmer eller en skolelærer. Hos denne gruppe af forsøgsdeltagere var risikoen for flere risikofaktorer reduceret. Det gjaldt risikoen for lavt uddannelsesniveau, lavt selvværd, ensomhed, selvmordstanker, symptomer på PTSD og adfærdsproblemer.

Læs også: At have et barn med ADHD

Børn med ADHD skal have mere støtte

Mogens Nygaard Christoffersen, der er en af forskerne bag studiet, mener, at forskningsresultatet viser, at der kan gøres noget ved mange af symptomerne på ADHD. Han peger især på, at social støtte til børn og unge med ADHD ser ud til at kunne reducere risikoen for selvmordstanker og symptomer på PTSD, hvilket begge kan være voldsomt invaliderende. Der er derfor vigtigt, at personer tæt på børn med ADHD er klar over, hvilken betydning deres støtte har for barnet:

- Det er vigtigt, at forældre og andre tæt på børn med ADHD får indsigt i de problemer, som barnet slås med. Vi kalder det for psykoedukation, og når personer tæt på børn med ADHD opnår større forståelse for børnenes udfordringer, leder det også til større tolerance, hvilket kan øge den sociale støtte og modvirke, at barnet i tillæg til ADHD udvikler en lang række andre tilstande og risikofaktorer. Denne viden bør indgå på linje med andre tiltag og behandlinger til børn med ADHD, siger Mogens Nygaard Christoffersen.

Se en oversigt over Netdoktors nyhedsbreve og tilmeld dig her


Kilde: Dagens medicin

Sidst opdateret:

Annonce