Annonce

Tilbud om kørsel til personer med demens

Kommuner kan nu være med i en forsøgsordning, hvor personer med en demensdiagnose kan få hjælp til kørsel til fritidsaktiviteter.

Hvordan skal en kørselsordning, for personer med demens, organiseres, så den bliver velfungerende? Det er et af de spørgsmål, som en ny forsøgsordning skal være med til at afklare. I den forbindelse kan kommuner nu søge om at blive en del af ordningen, hvor personer med demens kan få hjælp med kørsel til at besøge familie og venner, indkøb eller andre fritidsaktiviteter.

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigtende hjernefunktion. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen.

Læs mere om: Hvad er demens?

Forsøgsordning skal afprøve nye muligheder for hjælp

Forsøgsordningen støttes af en satspulje på 42,5 millioner på ældreområdet for 2018-2021, og cirka 5 kommuner kan forvente at modtage støtte.

– Når et menneske får en demenssygdom, er en af de kognitive funktioner, der kan blive ramt, rumlig orientering og sanseindtryk. Det påvirker evnen til at tolke og genkende omgivelserne og dermed til at finde rundt. Man kan derfor få behov for hjælp til befordring, ligesom der kan være behov for at få en ledsager med, siger projektleder Kristian Gribskov.

Der er allerede enkelte kommuner, der frivilligt tilbyder kørselshjælp, mens forsøgsordningen skal være med til at afprøve nye muligheder for hjælp.

Få flere nyheder om sundhed i Netdoktors nyhedsbrev


Kilder: Sundhedsstyrelsen og Netdoktors egen artikel: Demens.

Sidst opdateret: 21.11.2018

Annonce