Annonce

RNA

Hvad er RNA?

RNA ligner meget DNA og bruges til at oversætte kroppens DNA til proteiner, som bagefter kan bruges i kroppen. Visse vira udnytter dette til at bruge kroppens system til at replikere sig selv og dermed inficere kroppen.

DNA oversættes, gennem RNA, til proetiner

Hvordan fungerer RNA?

Når en celle i kroppen skal danne nye proteiner, skal den først bruge “opskriften” på disse, som findes kodet ind i vores DNA, der befinder sig i cellens kerne. Den dobbelte DNA-streng åbnes, aflæses og kopieres, men “oversættes” samtidig til RNA form. RNA ligner meget DNA, men består af nogle lidt andre “byggesten”. Når DNA’et er kopieret til RNA-form, bevæger det sig ud af kernen og til nogle andre såkaldte organeller i cellen, som kan aflæse RNA’et og udfra dette producere det tilsvarende protein.

Hvad er RNA-virus?

Overordnet set er en virus - modsat en bakterie - ikke en levende organisme, men i stedet er det typisk en mængde proteiner og enten lidt DNA eller lidt RNA kapslet inde. RNA-virussen har nogle få proteiner med sig, som hjælper den med at komme ind i cellen. Herefter udnytter virussen på forskellige måder (alt efter hvilken virus der er tale om) cellens egne organeller til at replikere sig selv og sine proteiner, så den videre kan inficere andre celler.

Læs mere om CELLER og VIRUS:

Sidst opdateret: 27.09.2021

Annonce