Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Mellemørebetændelse

Mellemørebetændelse er betændelse af bakterier eller virus af slimhinden i mellemøret og forekommer hyppigst hos børn. Læs om symptomer og behandling her.


Opdateret: 3. Maj 2022

Hvad er mellemørebetændelse?

Mellemørebetændelse er en af de hyppigste infektioner hos børn, men den optræder også hos voksne. Risikoen for at få mellemørebetændelse falder efter de første tre leveår.

Mellemørebetændelse skyldes betændelse med bakterier eller virus i slimhinden i mellemøret. Mellemøret er et luftfyldt hulrum mellem trommehinden og det indre øre. En spalteformet kanal (det eustakiske rør) mellem mellemøret og næsesvælget sørger under normale omstændigheder for, at der bliver tilført luft til mellemøret.

Virus og bakterier kan i forbindelse med en øvre luftvejsinfektion spredes fra næsesvælget via det eustakiske rør til mellemøret. Det kan medføre dannelse af væske eller pus. Når der dannes pus, skyldes det oftest bakterier.

Hvorfor får man mellemørebetændelse?

Mellemørebetændelse opstår typisk i forbindelse med infektion med for eksempel forkølelsesvirus, forkølelsesbakterier eller influenzavirus.

Hyppigste risikofaktorer er:

 • Kontaktsmitte via legetøj, dørhåndtag med mere på grund af mangelfuld hygiejne

 • Pasning i børneinstitution, idet risikoen for luftvejsinfektioner er seks til syv gange større end i hjemmet

 • Betændte polypper i næsesvælget

 • Passiv rygning

 • Arvelige forhold

 • Umodent immunsystem hos småbørn

 • Børnesygdomme

 • Bihulebetændelse

 • Immundefekter hos børn, som dog er sjældne

Hvad er symptomerne mellemørebetændelse?

De hyppigste symptomer på mellemørebetændeæse er stærk ørepine, øresusen, trykken i øret og nedsat hørelse. Tilstanden kan eventuelt ledsages af feber. Hvis trommehinden sprænger, kan der komme blodigt væske eller pus ud af øret, og smerterne aftager.

Hvornår skal man være særlig opmærksom?

 • Hvis små børn har høj feber i over to dage

 • Samtidig svimmelhed

 • Smerter og rødme bag øret, specielt hvis øret begynder at stritte

 • Børn med hyppigt tilbagevendende akut mellemørebetændelse

Hvad kan man selv gøre for at undgå mellemørebetændelse?

Undgå rygning: Rygning øger risikoen for luftvejsinfektioner og dermed mellemørebetændelse betydeligt. Det skyldes blandt andet, at funktionen af de små fimrehår i slimhinden, som transporterer slimen væk, bliver lammet af tobaksrøg.

Undgå, at børn bruger sut: Brug af sut giver en væsentligt øget risiko for mellemørebetændelse. Forsøg derfor at undgå brug af sut, bortset fra til trøst, og når barnet skal sove.

God håndhygiejne: Du kan benytte dig af håndsprit tilsat hudplejemiddel, hyppig afvaskning af legetøj og dørhåndtag osv.

Nedsæt smitterisikoen: Børn med hyppige mellemørebetændelser kan passes i hjemmet i en periode - enten derhjemme eller i dagpleje. Det nedsætter antallet af infektioner, såsom forkølelse, i de øvre luftveje. Derved falder risikoen for mellemørebetændelser også.

Vaccine: Der findes en vaccine mod pneumokokker, der kan være relevant at overveje. Pneumokokker er en bakterie, der kan være årsag til akut mellemørebetændelse, lungebetændelse og bihulebetændelse. Af mere alvorlig karakter kan pneumokokker også forårsage blodforgiftning og hjernehindebetændelse (meningitis). Statens Serum Institut foreslår, at ældre over 64 år samt personer med for eksempel KOL, kronisk hjertesygdom, nyresygdom eller leversygdom lader sig vaccinere. Læs mere om risikogrupper og tilskud i rapporten fra Statens Serum Institut

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Diagnosen kan normalt stilles ud fra symptomerne og ved, at lægen undersøger øret med en ørekikkert (otoskopi). Trommehinden vil i typiske tilfælde være rød og bule frem i øregangen.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve!

Du kan til enhver tid afmelde vores nyhedsbreve ved at klikke på linket i bundet af nyhedsbrevet. Her kan du læse mere om Netdoktors privatlivspolitik .

Mulig forværring

 • Der kan komme betændelse i knoglefremspringet bag øret. Det viser sig ved at øret begynder at stritte og huden bag øret bliver rød og hævet.

 • I sjældne tilfælde kan der forekomme meningitis (hjernehindebetændelse) eller midlertidig ansigtslammelse.

 • Hørenedsættelsen er normalt midlertidig, men kan ved gentagne tilfælde blive kronisk og medføre forsinket sproglig udvikling hos børn.

Hvordan behandles mellemørebetændelse?

Symptomerne aftager oftest i løbet af to til tre dage, selv uden behandling med penicillin. Smertestillende håndkøbsmidler er dog vigtige i de første par dage, ikke mindst hos børn. Til små børn anvendes enten flydende midler, som skal drikkes, eller stikpiller, som skal indføres i endetarmen.

Ved ørepine udover to til tre dage behandles ofte med penicillin eller andre typer antibiotika. Det er vigtigt at undgå unødig brug af antibiotika for at undgå dannelse af modstandsdygtige bakterier.

Som smertelindrende behandling kan man også få punkteret trommehinden.

Hvordan forebygger man gentagne mellemørebetændelse?

Hvis mellemørebetændelsen vender tilbage gentagne gange, kan man få indlagt et trommehindedræn. Drænet virker ved at tilføre luft og tillade afløb af væske og pus fra mellemøret.

Hos børn med gentagne mellemørebetændelser kan fjernelse af forstørrede polypper muligvis nedsætte antallet af nye mellemørebetændelser.

Udsigt for fremtiden

Hos langt de fleste børn aftager risikoen for akut mellemørebetændelse i løbet af de første tre leveår. Hyppigt tilbagevendende mellemørebetændelser (mere end tre mellemørebetændelse på tre måneder) bør behandles af en specialist for at nedsætte risikoen for kronisk mellemørebetændelse og hørenedsættelse.


Du har fravalgt en eller flere cookies, hvilket kan påvirke visse udvidede funktioner på siden.